Мета: ознайомити учнів з будовою речовини; ввести поняття найдрібнішої частинки. Навчити практично виконувати виміри способом рядів.

Хід уроку.
I.    Організаційна частина.
II.    Актуалізація набутих знань.

Фізичний диктант.
1)    Грецьке слово, що в перекладі означає “природа”
2)    Загальна назва всього, що нас оточує
3)    Результат вивчення явищ природи
4)    Зміни в навколишньому середовищі
5)    Важлива частина вимірювального приладу
6)    Прилад для визначення ступеня нагрітості тіла
7)    Те що можна виміряти і що характеризує тіла з кількісного боку
8)    Хто ввів в нашу мову слово фізика
9)    Методи вивчення фізики
10)    Як визначити ціну поділки
III.    Вивчення нового матеріалу
У фізиці не лише спостерігають і описують явища, а й намагаються пояснити чому вони відбуваються. Приклади.
Знання про будову речовини дають можливість пояснити фізичні явища і керувати ними, створити нові речовини.
Досліди: м’яч, кулька(мал..10), мал.(11).
Гіпотеза – речовини складаються з окремих частинок, між якими є проміжки.
Демокріт –(460-370 р до н. е)
“Матерія складається з нескінченної кількості маленьких неподільних частин, які з’єднуються і роз’єднуються, утворюючи все безмежне різноманіття речей в природі”
французький вчений П’єр Гассенді (1592-1655 рр.). “Все існуюче складається з атомів, що мають внутрішнє бажання рухатися і до пустоти; простір нескінченний, неспотворюємий і незнищуємий”.
Дослід з краплиною фарби.
Отже, всі тіла складаються з дуже маленьких частинок.
Молекула – “маленька маса”.
Молекула – найдрібніша частинка.
Молекули різних речовин відрізняються розмірами.
Молекули тієї самої речовини однакові.
Атоми.

IV.    Закріплення вивченого.
-    Як називаються частинки з яких складається тіло?
-    Як змінюється об’єм із зміною температури?
-    Чи зберігає властивості речовини молекула?
-    Чи вірно, що молекули однієї речовини різні?
-    Чи вірно, що при нагріванні тіла молекули збільшуються в розмірах.
V.     Домашнє завдання. Вчити § 6,7. Лабораторна робота № 2  ст.153.