Завдання уроку:

1) Сформувати знання про роботу пара і газу на прикладі вивчення двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ);
2) Ознайомити учнів з пристроєм і принципом роботи цього двигуна;
3) Навчити учнів користуватися таблицями, порівнювати і зіставляти досліджувані процеси.
Обладнання: модель ДВС, презентація теми в електронному вигляді, фізичне лото, набори для експерименту № 1,2

План уроку:
Вступне слово вчителя:
Другу половину 20 століття і початку 21 століття, тобто епоху в якій ми живемо, називають епохою науково-технічної революції. Вона характеризується бурхливим розвитком науки і швидким впровадженням наукових відкриттів в техніку, промисловість, сільське господарство. Фізика є основою сучасної техніки, оскільки робота різних технічних пристроїв заснована на використанні фізичних явищ і законів.Наприклад, сконструювати двигун, який приводить в рух автомобіль, тепловоз, теплохід, змогли лише після вивчення теплових явищ і властивостей газів. Сьогодні ми познайомимося з пристроєм і роботою ДВС, з'ясуємо чому цей тип теплових двигунів так називається.
1. Повторення (фронтальний опитування):
Дайте відповідь на питання за графіком:


- При якій температурі взяли речовина?
- Що з ним відбувалося на 1-ій дільниці?
- Що з ним відбувалося на 2-ій дільниці?
- Що з ним відбувалося на 3-ій дільниці?
- Що з ним відбувалося на 4-ій дільниці?
- Що з ним відбувалося на 5-ій дільниці?
- Що з ним відбувалося на 6-ій дільниці?
- Яке це речовина?
- Назвіть ділянки, де олово знаходиться у твердому стані?
- Назвіть ділянки, де олово знаходиться відразу в 2-х станах?
- На яких ділянках речовина тільки в рідкому стані?
- Дайте визначення для кожного процесу.

2. Фізичне лото:
r * m Q / m?t Q / q
- Q / r Q / ? ?m
Q / m cm?t Q / c?t

- Дайте визначення питомої теплоти плавлення;
- Дайте визначення питомої теплоті пароутворення;
- Дайте визначення питомої теплоємності речовини
.
3. 5 осіб - рішення графічних завдань на комп'ютері:
1) ртуть (-50 ?) ? ртуть (при +120 ?) ? ртуть (при + 20 ?)
2) цезій (при 0 ?) ? цезій (при +60 ?) ? цезій (при 15 ?)
3) калій (при 80 ?) ? калій (при 20 ?) ? калій (при 100 ?)
4) цинк (при 200 °) ? цинк (при 700 °) ? цинк (при 100 °)
5) свинець (при 600 ?) ? свинець (при 100 ?) ? свинець (при 500 ?)

4. Експериментальне завдання:
№ 1. Визначити вологість повітря.
№ 2. Зміна внутрішньої енергії при струшуванні пробірки

5. Пояснення (Презентація в електронному вигляді):
• Теплові двигуни - пристрої, які вчиняють роботу за рахунок використання внутрішньої енергії палива.
• Види теплових двигунів
-Парові машини
-ДВС
-Газова й парова турбіни
-Реактивний двигун

• ДВС - двигун внутрішнього згоряння.
1) Винайдений в 1860р. Е. Ленуаром
2) 4-х тактний ДВС в 1878г. Н. Отто.
1 такт: впуск.
2 такт: стиснення.
3 такту: робочий хід.
4 такти: випуск.
• Пристрій: циліндр, поршень, колінвал, 2 клапани (впуск і випуск), свічка.
• Принцип роботи?
• Мертві точки - крайнє положення поршня.
6. Закріплення:
1) чому називається ДВС?
2) Частота обертання валу?
3) Що відбувається в кожному такті?
4) Ріс.88.Чем відрізняються двигуни?
5) Чи однакові потужності цих двигунів?
6) Для чого потрібні багатоциліндрові двигуни?
7) Навіщо поверхню двигуна ребриста?

7.Тестірованіе:
П'ять питань

8. Підсумок уроку.

9. Домашнє завдання: § 46, № 174, підготуватися до лабораторної роботи № 6.