Тема: Потужність.

Мета: Ознайомити учнів із поняттям потужності – фізичної величини, яка характеризує швидкість зміни енергії. Сформувани вміння обчислювати потужність.

Хід уроку.

1. Чи однакову роботу виконують, піднімаючись на верхній поверх будинку по сходах один раз повільно, а другий раз швидко?

(Роботу в обох випадках буде виконано однакову, проте час виконання роботи буде різним, тобто робота виконується із різною швидкістю).

1. Робота може виконуватись з різною швидкістю.

Приклади: 1) перевезення вантажу на однакову відстань вантажним автомобілем і легковим;

2) підняття цегли на певний поверх людиною і підйомним краном;

3) оранка певної ділянки поля кіньми і трактором.

2. Фізична величина, яка описує процес перетворення енергії, показує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню роботи до часу, за який вона виконана, називається потужністю.

Потужність = ;

Якщо потужність позначити латинською буквою N, то формула матиме вигляд: N=A/t

 


 

A – робота, t – час.

Для вимірювання потужності використовуться одиниця ват (Вт).

[N]=Вт.

1 Вт – це потужність, при якій робота в 1 Дж виконується за 1с.

Одиниця потужності названа на честь англійського механіка

Джеймса Уатта (1736-1819).

3. Із формули для розрахунку потужності можна отримати інші формули:

, A=Nt , ;

4. Швидкість виконання роботи (потужність) пов'язана із швидкістю руху:

5. Частинні і кратні одиниці потужності:

1 мкВт = 0,000001 Вт = 10-6 Вт

1 мкВт = 0,001 Вт = 10-3 Вт

1 мкВт = 1000 Вт = 103 Вт

1 мкВт = 1000000 Вт =106 Вт

 Задача. Ліфт, маса якого з вантажем 500 кг, піднявся на висоту 30 м за 40с. Визначити потужність двигуна ліфта.

Дано:

m = 500 кг N = A/t;

h = 30 м A = Fh = mgh;

t = 40 c N = mgh/t;

g=10 H/кг N = 500кг 10H/кг 30м / 40c = 3750Вт.

N - ?

Відповідь: N=3750 Вт.

Задача. При швидкості польоту 900 км/год усі чотири двигуни літака Ил-62 розвивають потужність 30 МВт. Обчислити силу тяги одного двигуна в цьому режимі роботи.

Дано:

v = 900 км/год N = Fv;

N = 30 МВт F = N/v;

k = 4 F1 = F/k; F1 = N/vk;

F1 - ? 900 км/год = 250 м/с:

30 МВт = 30 000 000 Мвт;

F1 = 30 000 000 Вт / 250м.с 4=30000 H = 30 кH..

Відповідь: Сила тяги одного двигуна 30 000 H = 30 кН.

IV. завдання додому. Вивчити 51. Вправи і задачі до 51 (4, 5).

Задача 

Дано:

m = 1800 кг N = A/t;

h = 15 м A = mgh;

g = 10 H/кг N = mgh/t;

t = 24 год = 86400 c N = 1800кг 10Н/кг 15 м / 86400 c = 3,125 Вт.

N - ?

Відповідь: N = 3,125 Вт