Тема. Робота і потужність. Енергія.

Тема уроку. Закон збереження енергії. Енергія зірок і вітру. Екологічний характер джерел енергії.

Мета уроку. Ознайомити учнів з головними джерелами енергії, використання її на даному етапі розвитку науково-технічного прогресу та екологічного захисту навколишнього середовища.

Обладнання: Пружина, гиря, брусок, кулька, жолоб, прилад для демонстрації перетворення енергії.

План проведення уроку.

I. Повторення вивченого матеріалу.

1) Чому рухоме тіло може виконувати роботу?

2) Яка енергія називається кінетичною?

3) Яка енергія називається потенціальною?

4) Записати формули кінетичної та потенціальної енергії.

5) Як залежить кінетична енергія від швидкості тіла? Від його маси?

6) У чому проявляється відносний характер потенціальної енергії?

7) Значення енергії рухомої води в господарстві?

II. Вивчення нового матеріалу.

Вивчення нового матеріалу доцільно розпочати з такого експерименту: гумову кульку з певної висоти кинути на підлогу. Поставити перед учнями такі запитання:

1) Яку енергію має гумова кулька піднята на висоту А над поверхнею землі?

2) Що відбувається з кулькою (описати рух кульки; перетворення енергії)?

1) В т. А Еп= mqh;

Ек = 0;

В т. В Еп = 0;

отже

(без врахування опору повітря).

Аналогічно демонструємо прилад для закону збереження енергії.

2) Формулюємо закон збереження енергії. Потім робимо аналіз мал. 5.6. Графічне зображення зміни потенціальної та кінетичної енергії тіла за підручником.

3) Пов'язуємо зміну механічної енергії з роботою. Добиваємось, щоб учні сформували висновок, що при зміні механічної енергії тіла, вона може виконувати роботу.

4) Використання механічної енергії. Учням потрібно дати історичну довідку про те, що крім механічної енергії є ще ряд таких видів енергії, зокрема внутрішня, електрична, атомна та інші.

Зокрема кінетична енергію має вода в річках та вітер, цю енергію людина використовує для полегшення своєї праці. Робимо узагальнення і з допомогою учнів приходимо до висновку, що механічна енергія використовується на електростанціях для отримання електричної енергії.

а) Принцип роботи електростанції: вода обертає турбіну, на валу якої є генератор, що виробляє електроенергію;

б) Назвати електростанції, які працюють на енергії води;

в) Перспективи розвитку гідроелектростанції (в плані ознайомлення);

г) Поняття гідроакумулюючої станції (пояснення по підручнику Кормана);

д) Неможливість побудови вічного двигуна.

5) Використання енергії вітру (вітряні млини, вітряки). Назвавши гідроелектростанції повідомляємо учням, що енергія падаючої води – екологічно чисте джерело енергії на відміну від енергії палива. Теплові електростенції, які працюють на паливі виділяють в атмосферу шкідливі речовини, тобто забруднюють атмосферу. Ці питання вивчаються у 8 класі, тому велику увагу їм приділяти на цьому уроці їм не потрібно.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

1) Які перетворення енергії відбувають під час падіння води з греблі?

2) Що є мірою перетворення енергії?

3) Чому не можна побудувати "вічний" двигун?

4) Вправа №1 з підручника.

1. М'яч кинули вертикально вгору. Через деякий час він упав на землю. Які перетворення енергії відбуваються при цьому?

2. m = 2кг. Eп= 2кг.•10А/кг.•10 м.= 200Дж

h = 10м. Eп= mgh

Eп– ?

Відповідь. Еп = 200Дж.

Домашнє завдання. параграф 50. №688, №700, №693.