План-конспект уроку на тему "Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова"

Тема: Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова.

Мета: Освітня: установити механізм формування голосу, його значення в житті людини; Розвиваюча: продовжити розвивати навички роботи з таблицями, схемами, підручником і додатковою літературою, а також розвивати уміння учнів використовувати свій суб'єктний досвід у навчанні; Виховна: сприяти гігієнічному й естетичному вихованню учнів.

Основні поняття й терміни: гортань, голосові зв'язки, голосова щілина, центри мовлення, вища нервова діяльність.

Обладнання: таблиця «Органи дихання», модель гортані.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організаційна частина.
1. Вітання.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Самостійна робота.
Варіант 1. Поясніть терміни (усно чи письмово):
Дихання — ... ; Органи дихання — ... ; Зовнішнє дихання — ...;
Надгортанник —... ; Внутрішнє дихання — ... ; Бронхіальне  дерево — ... ;
Дихальні шляхи —... ; Альвеоли —... .

Варіант 2. Охарактеризуйте коротко особливості будови і функції органів дихальної системи (див. табл.).
Таблиця 1 Будова й функції дихальної системи
Відділ дихальної системи    Особливості будови    Функції

Варіант 3. Розташуйте в правильному порядку відділи дихальної системи відповідно до того, як вони розташовані в організмі (зверху — вниз).
Відповідь можна записати у вигляді ряду цифр чи слів.
1. Гортань; 2. Бронхи; 3. Трахея; 4. Носова порожнина; 5. Легені;
6. Глотка; 7. Носоглотка.

Варіант 4. Встановіть відповідність між органами та їх функціями в дихальній системі. Відповідь можна записати у вигляді комбінацій цифр і літер чи слів (наприклад, 1 — А або легені — газообмін).
1. Легені
2. Трахея
3. Носова порожнина
4. Гортань
5. Носоглотка     А. Транспортування повітря
Б. Газообмін
В.Транспортування повітря, голосоутворення
Г. Зігрівання (охолодження) й очищення повітря


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Голос — унікальний інструмент людини. З його допомогою ми спілкуємося, передаємо свій настрій, почуття. Чому ж він буває різним у різних людей? Чому він може змінюватися протягом життя людини? Щоб відповісти на ці питання і розкрити тему нашого уроку, як ви думаєте, які задачі нам необхідно вирішити, які цілі поставити перед собою? (Учні формулюють ціпі й задані, учитель їх коригує в разі необхідності.)


IV. Вивчення нового матеріалу
Бесіда.
1. З'ясування усіх відомих функцій гортані (бесіда з класом).
Учні називають відомі їм функції гортані:
а) дихальна,
б) захисна (надгортанник).
в) захисні рефлекси: кашель.
Учитель доповнює:
в) голосоутворююча (демонстрація моделі гортані).
2. Як влаштований «природний органчик»?


3. Будова голосового апарату. (Розповідь)
Гортань не тільки повітроносний орган, а й орган утворення голосу, звукової мови. Поперек гортані натягнуті дві голосові зв'язки (мал.63), що складаються з еластичних пружних волокон, паралельних одне одному. Між голосовими зв'язками є голосова щілина. Натяг голосових зв'язок змінюється завдяки скороченню або розслабленню прикріплених до них м'язів. При цьому голосова щілина може звужуватися або розширюватися.
Голосові зв'язки відіграють головну роль в утворенні голосу. Голос утворюється тільки тоді, коли повітря, яке видихається, проходить через голосову щілину і натягнуті зв'язки починають коливатися. Голос тим вищий, чим більша частота коливань голосових зв'язок.
Остаточне формування звуку відбувається у порожнинах глотки, рота і носа. В утворенні голосу беруть участь також язик, губи та нижня щелепа. Завдяки цьому ми вимовляємо ті чи інші голосні й приголосні звуки.
У інших ссавців і багатьох птахів теж є голосові зв'язки, та тільки людині притаманна членороздільна мова. Ця особливість пов'язана з розвитком вищої нервової діяльності. У мозку є спеціальні центри мови. Вони узгоджують роботу м'язів усього мовного апарату і пов'язані з процесами свідомості й мислення. У період статевого дозрівання у хлопчиків відбувається «мутація голосу», коли швидко росте гортань, а нервова регуляція м'язів і зв'язок перебудовується повільніше. Тому підліток розмовляє то басом, то високим голосом. У цей період не можна перенапружувати голосові зв'язки, голосно розмовляти, слід оберігати гортань від застуди.
Пам'ятайте! Голосом потрібно вміти керувати. Невмілий спів, крик перенапружують голосові зв'язки, які з часом змінюються. У результаті голос стає хрипким, глухим і може зовсім зникнути. Шкідливо впливає на голос паління.
4. Робота з підручником.
Учні працюють з рисунком 63 на с. 133 підручника і з розділом «Голосові зв'язки» (§ 34), складають самостійно короткий схематичний конспект у зошитах з урахуванням особистих уподобань при виборі виду і форми закріплення матеріалу. Учитель допомагає їм.
5. Бесіда.
–    Чи досить одного звуку для спілкування людей між собою?
–    Які органи, на ваш погляд, беруть участь в утворенні мови?
–    Що можна дізнатися за голосом людини?
Розповідь:
Кажуть, що колись до Сократа привели людину, про яку він повинен був сказати свою думку. Мудрець довго дивився на нього, а потім вигукнув: “Говори ж, нарешті, щоб я міг тебе бачити!” Як багато суті, крім слів, криється в голосі!
«Черным-черна однажды затесалась
Ворона между черными дроздами.
Ее никто не распознал бы в стае,
Сумей она попридержать язык!»
–    Що можна взнати по голосу?
–    Як зрозуміти фразу: «Говори ж, нарешті, щоб я міг тебе бачити»?
–    Яка роль звуків у житті тварин? Чи можна назвати ці звуки мовою?
–    Як ви думаєте, чим зумовлена нездатність тварин говорити (гіпотези учнів, відповідь — у книзі).
6. Повідомлення учнів.
–    Походження мови.
–    Порушення мови.
–    Гігієна голосу.
–    Мутації голосу.

V. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.
Вікторина.
Відповідаючи правильно на питання чи цікаво міркуючи, на думку учнів і вчителя, учні на полях зошита ставлять позначку «+», що будуть враховуватися при виставленні оцінок за урок.
Питання вікторини
1. Чому легеневе дихання властиве більш великим організмам, а трахейне - більш дрібним?
2. Коли людину перед операцією присипляють, їй кладуть на обличчя наркозну маску. Чи досить для приспання комахи помістити її голову в морилку?
3. У чому принципова відмінність легень і зябер?
4. Наземні краби дихають зябрами в повітрі. Як ви вважаєте, у чому особливість будівлі органів дихання цих тварин?
5. Шкірний тип дихання властивий амфібіям. Поясніть, чому інші хребетні не здатні так дихати?

VІ. Підсумки уроку.
Оцінення учнів.

VІІ. Домашнє завдання.
Вивчити § 34, скласти в зошитах «Правила гігієни свого голосу» (для всіх).
Творчі завдання: сформовані на минулому уроці творчі групи вибирають науку, яку б вони хотіли представляти (хімія, фізика, історія, біологія). Кожній групі необхідно підготувати повідомлення:
• група «істориків» – «Участь кисню в диханні. Дослід Прістлі»;
• група «хіміків» – «Хімічні і фізичні властивості кисню. Поняття про реакції окиснення»;
• група «фізиків» – «Значення енергії для живого організму»;
• група «біологів» – «Значення дихання. Види дихання».