План-конспект уроку на тему "Надклас риби"

Мета: Перевірити рівень знань, умінь і  навичок учнів, ефективність засвоєння знань; відповідність діяльності знань учнів способом передачі матеріалу з боку вчителя.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь з учнями та перевіряю їх готовність до уроку.
ІІ. Перевірка опорних знань учнів.
Тестові завдання.
Варіант №1.
І-й рівень
1.    Акули мають рот:
а) широкий, хапальний; б) у вигляді трубки, смоктальний;
в) з ударними щелепами або рилом.
2. Через серце риб проходить кров:
а) венозна; б) артеріальна; в) змішана.
3. Тіло кісткових риб вкрите:
а) кістковою лускою; б) лускою із зубцями; в) 5 рядами бляшок; г) кістковою лускою або 5 рядами бляшок.
ІІ-й рівень
1.    До Червоної Книги України занесені:
а) карпатський тритон; б) чорноморський лосось; в) горбуша; г) кета.
2. До хрящових риб відносять:
а) котячу акулу; б) пилконоса; в) лосося; г) манту; д) катрана; е) сьомгу.
3. Які серце та кровоносна система у риб:
а) двокамерне;  б) трикамерне; в) замкнена; г) незамкнена.
ІІІ-й рівень
1.    Вказати номери правильних тверджень:
а) Луска і хрящових риб має вигляд зазубрених кісткових пластин.
б) Запліднення – внутрішнє.
в) Самки хрящових риб відкладають великі яйця або живонароджують.
г) У серці риб є артеріальний конус.
д) Стравохід акул містить спіральний клапан.
е) Хрящові риби не мають клоаки.
є) У скатів зяброві щілини перемістилися на спинний бік.
ж) Гігантська і китова акули особливо небезпечні для людини.
з) М’ясо акул неприємно пахне через насичення його сечовиною.
і) Манти (морські дияволи) – донні тварини.
2. Яке позитивне і негативне значення льодяного покриву водойм взимку для риб?
3. Від чого залежить кількість ікринок, відкладених рибами різних видів?
IV-й рівень
1.    Порівняйте будову хрящових і кісткових риб.
2.    Ви очолюєте товариство риболовів. Які правила вилову риби ви запропонували б?
3.    Які представники кісткових риб мають важливе промислове значення?

Варіант №2.
І-й рівень
1.    Зяброві кришки у кісткових риб?
а) є; б) немає.
2. Хвостовий плавець у акул має:
а) довгу верхню лопать; б) довгу нижню лопать; в) рівні лопаті.
3. Скелет акул і скатів:
а) костеніє однаково; б) костеніє тільки у статевозрілих риб;
в) довічно залишається хрящовим.
ІІ-й рівень
1.    Ознаки, які з’явились у хордових у процесі еволюції вперше:
а) замкнена кровоносна система; б) травні залози; в) внутрішній скелет;
г) теплокровність.
2. Які з перерахованих функцій не властиві для плавального міхура риб:
а) змінює питому вагу риб; б) підсилює кровообіг;
в) бере участь у виділенні продуктів обміну; г) є гідростатичним апаратом.
3. До Червоної Книги України занесені:
а) йорж смугастий; б) судак; в) бичок золотистий; г) тупець звичайний.
ІІІ-й рівень
1.    Закінчити або доповнити речення:
Від серця кров по ... артеріальних дугах тече до ... .
2.    Що відбувається з хордою у дорослих риб?
3.    Наведіть приклади турботи про потомство у кісткових риб.
IV-й рівень
1.    Шкіра акули вкрита плакоїдною лускою – вона являє собою пластини із зубцями, вершини яких спрямовані назад. Що спільного між „зубом” луски акули і зубом людини?
2.    Яку роль відіграють очі і ніздрі в житті риб?
3.    Як визначити вік кісткової риби?

Варіант №3.
І-й рівень
1. Акули плавають з постійно відкритим ротом для того, щоб:
а) вода омивала зябра; б) потрапляла їжа.
2. Кісткові риби розмножуються:
а) відкладаючи ікру; б) живонародженням; в) відкладаючи яйця; г) а і б.
3. Дихальний апарат зябер складається з:
а) зябрових тичинок; б) міжзябрових перетинок;
в) зябрових пелюсток.
ІІ-й рівень
1.    Найкраще розвинені у риб відділи головного мозку:
а) довгастий; б) мозочок; в) середній; г) проміжний.
2. У фауні України зустрічаються скати:
а) катран; б) шипуватий скат (морська лисиця);
в) манта;
г) скат-хвостокіл (морський кіт).
3. До прохідних риб належать:
а) осетр; б) кета; в) тріска; г) скумбрія;) сьомга; е) горбуша.
ІІІ-й рівень
1.    Як форма тіла пов’язана з місцями проживання риб і їхнім способом життя?
2.    Закінчити або доповнити речення.
Кровоносна система риб має ... серце, ... коло кровообігу, ... дуги аорти.
3.    Виписати номери правильних тверджень, які характерні для кісткових риб:
а) Зябра закриті кістковими зябровими кришками.
б) Центральний орган кровообігу – серце.
в) Наявність парних і непарних плавців.
г) Парні плавці знаходяться у вертикальній площині.
д) Парні плавці знаходяться у горизонтальній площині.
е) Дихання зябрами.
є) Кожна зяброва щілина відкривається окремо.
ж) Мають плавальний міхур.
з) Скелет кістковий.
і) Одне коло кровообігу.
IV-й рівень
1.    Яке значення риб у житті людини?
2.    Які є основні стадії розвитку риб? Накресліть схему.
3.    Чому потрібно охороняти риб? Що ви можете зробити для збереження риб?

Варіант №4.
І-й рівень
1. До якого класу відносять білу акулу?
а) хрящові риби;
б) кісткові риби.
2. Пояси кінцівок з черевом з’єднують плавці:
а) спини; б) грудні;
в) анальний.
3. Плавальний міхур – це тонкостінний виріст:
а) аорти; б) легеневих мішків;
в) кишечника.
ІІ-й рівень
1.    До морських риб належать:
а) камбала; б) бичок;
в) сардина; г) карась;
д) форель; е) місяць-риба.
2. До хрящових риб відносять:
а) котячу акулу; б) катрана;
в) карася; г) лосося.
3. До Червоної Книги України занесені:
а) бичок золотистий;
б) лосось чорноморський;
в) білуга чорноморська;
г) карась;
д) горбуша.
ІІІ-й рівень
1.    Закінчити або доповнити речення:
а) Серце риби складається з ...;
б) В органах тіла і голові відбувається ...;
в) Від голови і органів тіла кров по ... впадає в ... .
2. Дайте визначення таким термінам:
а) промисел тварин;
б) нерест.
3. Яка будова серця риб?
IV-й рівень
1.    Яка будова нервової системи риб?
2.    Що спільного і відмінного у будові та середовищах життя коропоподібних і окунеподібних риб?
3.    Які з видів господарської діяльності людини найшкідливіше впливають на риб?

ІІІ. Підсумок уроку.