Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні; актуалізувати знання про системи і зв’язки між компонентами системи, закріпити поняття про основні таксономічні одиниці.
Обладнання: блокноти, олівці, бінокль, фотоапарат тощо.
І. Підготовка до екскурсії.
1. Підготовка вчителя до екскурсії.
Заздалегідь визначити:
Місце проведення екскурсії залежно від того, де розташована школа: в сільській чи міській місцевості, в центрі чи на околиці. Це може бути поле, ліс, сад, луки, міський парк, берег річки або озера тощо. Маршрут та об’єкти спостережень.

2. Ознайомлення учнів із завданнями екскурсії.

II. План проведення екскурсії.
1. Ознайомлення учнів з темою, метою та завданнями екскурсії, прогнозування того, що вони зможуть вивчити та спостерігати.
2. Поділ класу на групи й отримання відповідного завдання, яке виконується безпосередньо під час спостереження за природними та штучними екосистемами.
3. Бесіда або розповідь (коли прибули на об’єкт спостереження) про найважливіші ознаки об’єкта, на які слід звернути особливу увагу.
4. Самостійна робота в групах.

III. Проведення екскурсії.
А) Бесіда
- Які ви знаєте дерева, що ростуть у нашій місцевості?
- Які ви знаєте кущі?
- Які вам відомі трав’янисті рослини?
- Яке практичне значення цих рослин?
- Назвіть, які ви знаєте лікарські рослини, що ростуть у нашій місцевості, біля вашого дому, школи.
- До складу якої системи (природної чи штучної) належать рослини, які ви спостерігаєте? Доведіть.
- Які основні таксономічні одиниці рослин ви знаєте? Для чого їх увели в науку? Наведіть приклади.
Б) Самостійна робота в групах:
Завдання для групи 1.
А) Складіть список трав’янистих рослин, яких найбільше в місці проведення екскурсії. Разом з учителем визначте родові та повні видові назви.
Зберіть п’ять (кількість може бути довільною) рослин з коренем (бур’янів), визначте їх за допомогою вчителя і зробіть з них гербарій, користуючись інструктивною карткою.
Б) Підготуйте коротку доповідь про кожну з цих рослин, вкажіть їхнє значення в природі та житті людини. Опишіть умови зростання рослин. Визначте, до якої природної системи вони належать.
Завдання для групи 2.
А) Складіть список дерев і кущів, які ви побачили. Замалюйте або сфотографуйте форми кущів і дерев. Разом із учителем визначте родові і повні видові назви. Зберіть зразки листків з кожної рослини і виготовте гербарій листків з різною формою листкової пластини, опираючись на інструктивну картку.
Б) Підготуйте коротку доповідь про кожну рослину, вкажіть ЇЇ значення в природі та житті людини. Опишіть умови їхнього зростання. Визначте, до якої природної системи належать побачені вами рослини. Охарактеризуйте зв’язки даної рослини з чинниками неживої (вода, ґрунт, повітря) і живої природи (інші рослини, тварини, людина, бактерії).
Інструктивна картка
Для виготовлення гербарію покладіть зібрану рослину чи її частину в розпрямленому вигляді на газетний папір. Іншим аркушем газетного паперу накрийте рослину. Змінюйте ці газети першого дня декілька разів, даяі ~~ рідше. Засушені рослини пришийте на білі цупкі аркуші паперу й приклейте етикетку, в якій зазначте назву рослини (після визначення), місце і час збору. Разом з учителем, використовуючи шкільний визначник чи спеціальні картки, визначте назву та родину, до якої рослина належить.
В) Доповіді учнів за результатами виконаних завдань.
Г) Узагальнююча бесіда.
— Які рослини ви спостерігали на екскурсії?
— На які групи ви б їх поділили, за якою ознакою? (За формою життя або за значенням).
— Які системи ви спостерігали на екскурсії?
— Яке значення мають рослини в даних системах?
— Для будь-якої системи, яку ви бачили, складіть ланцюг живлення.

IV. Підсумки екскурсії.
Самооцінювання учнями своїх знань та практичних умінь. Відзначення вчителем найактивніших і найуважніших учнів. Вчитель звертає увагу на те, що здобуті на екскурсії знання та засушені вдома гербарні зразки рослин учні використають впродовж наступних уроків.

V. Домашнє завдання.
1. У зошиті дати відповіді на завдання, і в класі на уроці доповісти про результати свого спостереження, демонструючи звіт про екскурсію (виконане і відповідним чином оформлене завдання).
2. На основі звітів учні разом з учителем можуть оформити стенд у кабінеті.