Мета:

 • формування предметних компетентностей: актуалізувати поняття «комп'ютерна презентація», «редактор презентацій»; ознайомити учнів з етапами створення презентацій; розвивати мислення, пізнавальний інтерес, навички роботи на комп'ютері та з мультимедійними програмними засобами; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність;
 • формування ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами; уміння навчатися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальні та громадянські компетентності.

Обладнання: комп'ютери, презентація.

Тип уроку: урок формування знань, умінь та навичок.

Освітні галузі: інформатична, мовно-літературна.

Хід уроку

 • ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

Технологія «Два - чотири — всі разом»

— Запишіть усі можливі слова, що стосуються комп'ютерної презентації.

Школярі індивідуально обмірковують можливі відповіді. Потім об'єднуються в пари, доповнюючи думки одне одного.

Далі діти в четвірках ухвалюють спільне рішення. Завершується робота обговоренням поставленого завдання з усім класом.

Наприклад:

Слова, що стосуються комп'ютерної презентації: ... (комп'ютер, монітор, телевізор, інтерактивна дошка, проектор, екран, слайд, титульний слайд, текст, заголовок, зображення, анімація, редагування, форматування, планування, створення, репетиція, представлення тощо).

3. Повідомлення теми та мети уроку

− Сьогодні ви розпочинаєте працювати над темою «Комп'ютерні презентації», ознайомитеся з етапами створення презентації.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Вивчення нового матеріалу

1) Словникова робота.

Учні читають у підручнику (с. 98) значення понять: презентація, комп'ютерна презентація.

2) Робота за малюнками.

− Розгляньте зображення (підручник, с. 98).

− Обговоріть, які засоби використовують під час доповідей.

3) Довідкове бюро.

Історія використання презентації розпочалася ще до епохи комп'ютерів. Для поліпшення пояснення матеріалу люди здавна використовували підготовлені схеми, таблиці, картки, а також аркуші паперів, на яких були записані від руки основні поняття та терміни. Потім з'явились технічні засоби, зокрема діапроектори, що відтворювали зображення з фотоплівок та діапозитивів; та графо-проектори (кодоскопи), що відтворювали зображення з прозорих плівок (слайдів або транспарантів), розміром близьких до А4 формату.

Використовувати комп'ютерну презентацію почали після 1993-1994 рр., коли вже були мультимедійні можливості.

Розпочиналося все з 1995 р., коли комп'ютери почали широко використовувати під час підготовки грама PowerPoint.

4) «Асоціативний кущ».

 • Які технічні засоби використовують під час комп'ютерної презентації?

Комп'ютер

Мультимедійний

проектор

 

Технічні

засоби

 

Проекційний

екран

 

Інтерактивна

дошка

5) Робота за підручником (с. 99–100).

Читання з коментуванням

Школярі зачитують та коментують етапи створення презентації.

Технологія «Читання в парах — узагальнення в парах»

Учні читають та обговорюють текст про редактори презентацій у парах. Спочатку частину тексту читає один учень, а другий ставить йому запитання або переказує прочитаний текст. Потім вони міняються ролями.

Робота за схемою

 • Розгляньте об'єкти вікна редактора презентацій Microsoft PowerPoint.
 • Які об'єкти ви вже знаєте?

6) Вправа для формування постави.

2. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях

1) Практична робота.

Завдання. Переглянути презентацію в режимі показу слайдів.

Школярі читають порядок виконання роботи, обговорюють, як відкривати й переглядати презентації в середовищі редактора презентацій.

2) Обговорення у загальному колі.

 • Які висновки щодо правил створення презентації ви зробили після перегляду?

Учні обговорюють та створюють колективну пам'ятку.

ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • Презентація має бути стислою та лаконічною - чим менше слайдів потрібно, щоб розкрити тему, тим краще.
 • На кожному слайді має міститись заголовок.
 • Мінімум тексту на слайдах! Текст має бути сформульований короткими фразами, що відображають зміст доповіді.
 • Інформація на слайдах має подаватись у доступній формі.
 • Слайди не потрібно завантажувати зайвою інформацією.
 • Дизайн презентації має бути збалансованим, контрастним, економним, єдиним.

3) Вправа «Знайди відповідність».

фрагмент презентації, у межах якої виконується робота над її об'єктами текст, зображення, звукові та відео фрагменти перший слайд, на якому вказано назву презентації та дані про її автора спеціальна програма для створення комп'ютерної презентації

Microsoft PowerPoint

Титульний слайд

Слайд

Об'єкти слайда

 • Стратегія «Синтез думок».
 • Які переваги комп'ютерних презентацій?

Школярі обговорюють запитання в групах, далі передають свої узагальнення в інші групи по колу. Ті додають своє та підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані аркуші експерти порівнюють із власним варіантом, складають звіт і оприлюднюють.

Використання сучасних комп'ютерних презентацій має низку переваг:

 • усний виступ супроводжується демонстрацією малюнків, графіків, діаграм, кольорових тез привертає увагу слухачів та забезпечує розуміння почутого;
 • презентацію можна демонструвати на великому екрані або створювати копію – її перегляне кілька осіб;
 • безпосередньо на комп'ютері презентацію можна переглядати та редагувати — це зручно під час підготовки та проведення виступу.

5) Зарядка для розслаблення очей.

3. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації

1) Творча вправа.

Завдання. Відредагувати презентацію.

 • Відкрийте запропоновану вчителем презентацію.
 • Перегляньте її вміст у режимі показу слайдів.
 • Вилучіть «зайвий за змістом слайд.
 • Розташуйте слайди в логічній послідовності.

2) Дослідницьке завдання.

 • Дослідіть, які презентації ви можете бачити в школі, транспорті, супермаркеті, по телебаченню. Яке їх призначення?

3) Алгоритм створення комп'ютерної презентації «Чотири кроки».

1. Розмістити на титульному слайді назву комп'ютерної презентації та короткі відомості про автора чи авторів.

2. Додати до презентації потрібну кількість слайдів.

3. Розмістити відібраний матеріал на слайдах.

4. Створити слайд, на якому розмістити список джерел, звідки бралися відомості для презентації, і подякувати слухачам за увагу.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Самоперевірка

Школярі дають відповіді на запитання для самоперевірки (підручник, с. 101).

2. Технологія «Запитання - відповідь»

 • Що таке презентація та навіщо її проводять?
 • Презентація − це представлення чогось нового. Їі проводять з метою привертання уваги слухачів до матеріалу, що презентується, для його кращого сприйняття та розуміння.
 • Що таке комп'ютерна презентація та навіщо її використовують?
 • Комп'ютерна презентація − це презентація, підготовлена за допомогою комп'ютера. Її використовують з тією самою метою, що й презентацію, а також для унаочнення презентації, адже комп'ютерна презентація може містити графічні об'єкти будь-яких типів: від простих зображень та схем до відео.
 • З чого складається комп'ютерна презентація?
 • Комп'ютерна презентація складається з електронних слайдів.
 • Які об'єкти можна розмістити на слайді?
 • Слайди презентації можуть містити різні об'єкти: текст, зображення, таблиці, схеми, заголовки у вигляді об'єктів Word Art, звукові та відео фрагменти.

3. Домашнє завдання

 • Дізнайтеся, який редактор презентацій установлений на комп'ютерах у вас удома.
 • Порівняйте його з редактором презентацій, з яким ви працюєте на уроках інформатики.

Автор : В. П. Порощук Джерело : Інформатика.4 клас / В. П. Порощук. ‒ Х. : Вид. Група « Основа», 2021. ‒ 125, [ 3] с. ‒ ( Серія « Мій конспект»).