Мета:

 • формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з використанням графічних об'єктів на слайдах презентації; навчити учнів працювати з графічними об'єктами; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, самостійність учнів, пізнавальну активність; виховувати інтерес до вивчення предмета, культуру роботи за комп'ютером;
 • формування ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами; уміння навчатися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальні та громадянські компетентності.

Обладнання: комп'ютери, фліпчарт, маркери, картки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Освітні галузі: інформатична, мовно-літературна.

Хід уроку

 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА
 2. Організаційний момент
 3. Актуалізація опорних знань

Вправа «Редактори»

 • Відновіть алгоритм додавання нового слайда до презентації.

1. Підвести вказівник до ескізу слайда, після якого необхідно додати новий слайд.

2. Відкрити контекстне меню.

3. Вибрати Створити слайд.

3. Повідомлення теми та мети уроку

 • Сьогодні ви навчитеся урізноманітнювати слайди презентації, додаючи графічні об'єкти.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Вивчення нового матеріалу

1) Робота за підручником (с. 110).

Робота в парах

 • Розгляньте вставку Вставлення. Які графічні об'єкти можна додавати до слайда презентації? (Школярі розглядають вставку, обговорюють її вміст в парах.)
 • Розгляньте слайд. Які графічні об'єкти на ньому розміщені? За допомогою яких інструментів їх було створено?

2) Пояснення вчителя.

 • Щоб презентація була цікавою та пізнавальною, потрібно дотримувати певних правил оформлення графічних об'єктів.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ НА СЛАЙДАХ

 • Розміщуйте зображення ліворуч від тексту адже ми читаємо зліва направо, тому спершу переглядаємо ліву частину слайда, де міститься зображення.
 • Надлишок зображень може зашкодити презентації, тому залишайте найкращі та найважливіші зображення не потрібно «засмічувати» презентацію великою кількістю картинок.
 • Заздалегідь відредагуйте зображення, виділивши на них головне,
 • Фотографії повинні бути належної якості.
 • Векторні зображення на слайдах повинні відповідати основній колірній схемі презентації.
 • Пояснювальний надпис до малюнка потрібно розміщувати під рисунком.
 • Потрібно чітко зазначати всі зв'язки на схемах та діаграмах.
 • Складні та об'ємні об'єкти необхідно виводити на слайді поступово.
 • «Асоціативний кущ».
 • Які властивості мають графічні об’єкти презентації?

Розміри (висота і ширина)

 

Контрастність, яскравість

 

Форма рамки

Властивості графічних об’єктів

Обтікання текстом

 

Положення на слайді (відстань від лівої та верхньої межі слайда)

 

Товщина та колір межі

 • Вправа на розвиток уваги Перекличка-плутанка».

Ведучий називає прізвища та імена дітей, плутаючи при цьому то ім'я, то прізвище (ім'я називається правильно, прізвище ¾ ні, прізвище правильно, ім'я ¾ інше). Діти уважно слухають та відгукуються лише тоді, коли правильно звучить і ім’я, і прізвище. Хто помиляється ¾ припиняє гру.

 1. Первинне застосування нових знань
 • Робота з підручником (с. 111-112).

Стратегія «Мозайка»

Педагог ділить текст на три частини:

 • від слів «Ти вже напевно маеш малюнки...» до слів «... схемами, фігурами;
 • від слів «Алгоритм додавання фігури...» до слів «... поза межами фігури;
 • від слів «Форматування - це процес...» до слів «... додавання різних ефектів».

Учні класу об'єднуються в постійні домашні групи по троє осіб. Кожен учень має певний номер, і відповідас номеру частини тексту. Таким чином, у домашній групі кожен учень отримує одну астан цілого тексту. Потім школярі об'єднуються в експертні групи за номерами частин тексту: діти, які опрацьовують першу частину тексту, утворюють першу експертну групу. і т. ін. Учні визначають свою частину в експертних групах, готуються донести й зміст до своїх товаришів у «домашній» групі . Згодом вони повертаються в «домашні» групи та переповідають свої частини тексту тим дітям, які вивчали інші частини.

Вправа «Міркуємо!»

 • Розгляньте початковий малюнок. Значення яких властивостей фігури змінилося?

Відповiдь: 1- розмір, 2- колір. 3- вміст, 4 - розташування.

 • Довідкове бюро.

Форматування

1. Контекстне меню ¾ Формат фігури, кнопки панелей інструментів Малювання та Настройка зображень.

2. Для зміни значень властивостей графічного об'єкта слід виділити цей об'єкт і на панелі інструментів Настройка зображення вибрати ментів Настройка зображення вибрати потрібні кнопки.

Групування об'єктів

1. Утримуючи клавішу Ctrl, виділити об'єкти, що потрібно згрутувати.

2. Контекстне меню ¾ Групувати ¾ Групувати або вкладка Формат ¾

Групувати.

3) Практична робота.

Завдання 1. Додати до слайдів презентації графічні об'екти та інформувати і

Школярі читають порядок виконання роботи, додають до слайдів малюнки з об'єктами, змінити назву слайдів та презентації.

Завдання 2. Створити презентацію з 4 слайдів, що містять графічні об'єкти.

Охочі презентують свої роботи.

4) Робота в парах.

Завдання 1. Намалювати довільні фігури, використовуючи алгоритм

 1. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку Фігури.
 2. Вибрати в наведеному переліку потрібну фігуру.
 3. Перевести вказівник у робочу область документа.
 4. Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.
 5. Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші.
 6. Відпустити ліву кнопку миші.

Завдання 2. Вставити на слайд презентації рисунок, використовуючи алгоритм.

 1. Вибрати слайд, на який потрібно вставити рисунок.
 2. Відкрити на Стрічці вкладку Вставлення та в групі зображення вибрати кнопку Рисунок. Таку послідовність дій будемо коротко записувати Вставлення - Зображення » Рисунок.
 3. Відкрити у вікні Вставлення рисунка папку, що містить файл із зображенням.
 4. Вибрати значок файла із зображенням.
 5. Вибрати кнопку Вставити.
 • Взаємоперевірка.

Учні позначають правильні відповіді, обмінюються картками, аналізують виконане завдання.

¾ Графічне подання інформації (обрати всі правильні відповіді).

 • Схеми
 • діаграми
 • тексти
 • карти
 • звуки

¾ Які інструменти є у графічному редакторі Paint?

 • гумка
 • фігури
 • циркуль
 • олівець
 • Озошит
 • Комплекс вправ для профілактики комп'ютерного зорового синдрому.
 • Витягнути руки вперед на ширину плечей на рівні очей. Подивитись у правий верхній куток кімнати. Перевести погляд на кінці пальців лівої руки. Подивитись у верхній лівий куток кімнати. Перевести погляд на кінці пальців правої руки. (Повторити 6-4 рази. Вправа розвиває складнікоординаційні рухи очей.)
 • Дивитись удалину прямо перед собою 2-3 секунди. Поставити палець правої руки по середній лініїобличчя навпроти перенісся на відстані 25-30 см від очей. Перевести погляд на кінець пальця і дивитись на нього двома очима 3-5 секунд. Опустити руку. (Повторити 10-12 разів. Вправа позбавляє втоми акомодаційний м'яз, полегшує зорову роботу на близькій відстані.)
 1. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації
 • Логічна задача.

Як розрізати рівносторонній трикутник на 2, 3, 4, 6 рівних трикутників?

Школярі пропонують свої варіанти розв'язання задачі, демонструють відповідь на дошці чи фліп-чарті.

 • Довідка.

¾ Для додавання графічного об'єкта в текстовий документ у середовищі Word використовують елементи керування групи Зображення вкладки Вставлення:

 • Рисунок — для вставлення графічних зображень, збережених на зовнішніх носіях,
 • Графіка для вставлення графічних зображень із готових колекцій картинок, установлених на комп'ютері;
 • Фігури для вставлення різноманітних ліній та фігур;
 • SmartArt для встановлення різноманітних схем;
 • Діаграма для вставлення числових діаграм.

Комплекс вправ для очей для профілактики комп'ютерного зорового синдрому.

 • Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, потім розплющити їх на 3-5 секунд. (Повторити 6-8 разів. Вправа позбавляє втоми, зміцнює м'язи повік, сприяє поліпшенню кровопостачання, розслабленню м'язів ока.)
 • Ноги нарізно. Голову опустити, подивитись на носок лівої ноги (зафіксувати точку). Підняти голову, подивитись у правий верхній куток кімнати. Опустити голову, подивитись на носок правої ноги. Підняти голову, подивитись у верхній лівий куток кімнати. (Повторити 3-6 разів. Вправа сприяє поліпшенню координації рухів очей і голови.)
 • ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
 1. Перегляд презентації

Учні переглядають та аналізують зміст презентації «Графічні та текстові об'єкти слайдів». 

 • Які є типи графічних об'єктів?
 • Назвіть інструменти, які ми використовуємо для вставляння графічних об'єктів?
 • З якими властивостями графічних об'єктів ви ознайомилися?
 • Які є типи текстових об'єктів?
 • Назвіть інструменти, які ми використовуємо для створення текстових об'єктів.
 1. Самоперевірка

Школярі дають відповіді на запитання для самоперевірки (підручник, с. 13).

 1. Вправа «Інтерв'ю»

Учень-журналіст бере інтерв'ю в учнів.

 • З якою метою на слайди презентації вставляють графічні об'єкти?
 • Графічні об'єкти яких типів можуть міститися на слайдах презентації? У чому полягають їхні від-
 • Як вставити рисунок на слайд презентації?
 • Як видалити графічний об'єкт зі слайда презентації?
 • Які властивості графічних об'єктів у презентації вам відомі?
 • Де розміщено інструменти для форматування рисунків?
 • Навіщо призначено маркери виділеного об'єкта?
 • Як можна змінити розміри об'єкта?
 • Як змінити положення об'єкта на слайді?

Автор : В. П. Порощук Джерело : Інформатика.4 клас / В. П. Порощук. −  Х. : Вид. Група " Основа", 2021. −  125, [ 3] с. − ( Серія " Мій конспект").