ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
ВИХОВНИЙ НАПРЯМ
 
Одним із важливих засобів здоров'язбережувальної компетентності в учнів початкових класів є виховна робота, зокрема різноманітні за формою і змістом пізнавально-розважальні заходи: інтерактивні години спілкування, вікторини, конкурси, ігри, змагання тощо.

За сучасних умов педагогічна просвіта батьків має стати водночас і формою, і умовою спільної праці школи та родини у розв'язанні проблеми формування здорового способу життя. З цією метою дібрали тематику класних батьківських зборів із питання формування здоров'язбережувальної компетентності молодших школярів: «Режим для першокласника», «Труднощі адаптації першокласників до школи», «Телевізор та комп'ютер у житті сім'ї та дитини» (2-й кл.), «Емоційні стани дорослого і дитини, що приховано за ними» (3-й кл.). «Дитячий травматизм і надання першої допомоги при травмах» (3-й кл.), «Причини і наслідки дитячої агресії» (4-й кл.) та ін.

Ефективним є також навчання здорового способу не лише на уроках, але і в позаурочний час. Традиційним є проведення таких позакласних заходів: «Веселі старти», «Шлях до здоров'я», «На гостині у Нехворійка», «Це має кожен знати, щоб аварій уникати» та ін. Діти із задоволенням беруть участь у конкурсі малюнків корисних порад «Здоров'я — найголовніше багатство» та тематичних практикумах: «Як учинити у певній ситуації: битися чи не битися?», «Як учинити у певній ситуації: тобі запропонували сигарету» та ін.

Метою виховних заходів, наведених у посібнику, є забезпечення умов фізичного, психічного, соціального та духовного комфорту учнів, позитивна мотивація щодо здорового способу життя.

З метою уникнення інертності дітей доцільно застосовувати різноманітні форми і методи роботи, зокрема віртуальні подорожі, мандрівки, екскурсії, прогулянки, учасниками яких обов'язково є всі учні класу.

Формувати в учнів культуру здоров'я необхідно весь час, коли дитина перебуває у школі, зокрема на уроках і перервах.

Прищеплювати навички здорового способу життя, виховувати інтерес до активного відпочинку допомагає також проведення родинних спортивно-оздоровчих свят, що також сприяють підтриманню позитивного емоційного фону в сім'ї.
 
29.03.2015-2с    29.03.2015-2сс

Цілеспрямована виховна робота з учнями сприятиме набуттю ними важливих життєвих компетентностей: розуміння наслідків своїх вчинків; уміння відмовлятися від сумнівних пропозицій; отримання і раціональне використання інформації, необхідної для збереження власного здоров'я.
 
 
Навчальне видання «Формування здоров'язбережувальної
компетентності молодших школярів» / Упоряд. Божко О. В. –
Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 141,[3] с. – (Б-ка журн.
«Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (121)).