ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
НАПРЯМ «ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ»
 
В. О. Сухомлинський писав: «Турбота про здоров'я — це найважливіша справа вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світосприймання, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили».

Мета: створення умов для збереження та зміцнення здоров'я учнів; формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; позбавлення навчальних перевантажень школярів; організація фізичної активності учнів.

Обов'язковим елементом режиму роботи ГПД є прогулянка та спортивна година, що передбачають проведення спортивних та рухливих ігор, змагань з використанням спортивного знаряддя.
 
26.03.2015-2н

?? Рекомендації щодо організації та керівництва самопідготовкою

1. Створення оптимальних матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов праці.

2. Створення сприятливого мікроклімату в колективі групи.

3. Організація раціональних прийомів самопідготовки:

     1) дотримання послідовності самопідготовки;
     2) використання пам'яток з навчальних предметів;
     3) вироблення в дітей навичок виконання необхідних послідовних дій.

4. Організація індивідуальної роботи з урахуванням вікових і психологічних особливостей школярів.

5. Організація роботи учнів-консультантів, взаємодопомоги між дітьми. Вироблення навичок самостійної роботи шляхом бесід, роз'яснень, переконань, рекомендацій.

Фізкультхвилинка під час самопідготовки — це короткочасне заняття фізичними вправами.

Оздоровчі хвилинки під час самопідготовки комбінують фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід, що допомагає позбутися втомленості, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна успішно поєднувати з елементами ігор.

Завдяки ігрової терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно ухвалювати рішення.
 
26.03.2015-2с      26.03.2015-2сс
 
Навчальне видання «Формування здоров'язбережувальної
компетентності молодших школярів» / Упоряд. Божко О. В. –
Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 141,[3] с. – (Б-ка журн.
«Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (121)).