Школа для дитини — це простір, у якому вона вчиться будувати доросле життя в майбутньому. Наскільки воно буде успішним, щасливим і здоровим — залежить від багатьох чинників, зокрема розуміння батьками своєї ролі у вихованні власної дитини, створення вчителями акмеологічного виховного простору, розуміння дитиною своєї ролі в сім'ї, у шкільному колективі.

Школа є сутністю Майбутнього,
і вона вміє спрямовувати дітей
лише в Майбутнє.
Ш.Амонашвілі
Основою для формування системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднувального, консолідувального чинника в суспільному розвитку. Цей чинник спрямований на формування життєвої позиції людини, становлення її як особистості та громадянина держави.

Виховна робота в нашій школі починається з першого святкового дня - Першого дзвоника, першого уроку, перших вражень учнів початкових класів та їхніх батьків. Наше завдання: створити відповідні умови для творчого зростання, духовного збагачення особистості, здорової морально та фізично.

Виховна система школи

Створення виховної системи у школі — це необхідна умова її функціонування. Увесь навчально-виховний процес має бути продуманим; дієвим із погляду впливу на дитину. Неабияке значення у виховній роботі має не лише процес навчання та виховання під час уроків, а й у позаурочний час.

Дозвілля учнів відіграє важливу роль у формуванні стійких моральних і духовних орієнтирів у період дорослішання. Коли вільний час дитини заповнений цікавою, пізнавальною, розвивальною діяльністю, адже кожна людина має захоплення, тож і в майбутньому вона стане організованою, успішною, отримуватиме задоволення від своїх досягнень. Для того щоб задовольнити цікавість учнів початкової школи, на базі школи працюють гуртки за інтересами:

 • театральний;
 • образотворчий;
 • оригамі;
 • природничий;
 • математичний;
 • вокально-хоровий.

 Перша зустріч із класним керівником, перше написане добре слово, прочитана чарівна казка мають стати опорою у взаєминах: дитини та вчителя, дитини та батьків. батьків і школи. Адже саме в молодших класах:

 • формуються цінності колективного життя класу;
 • встановлюються дружні відносини між учнями та класним керівником.

 У сучасних умовах вчитель повинен на високому рівні володіти не лише сучасними формами та методами навчання, а й новітніми виховними технологіями, не лише вивчати педагогічні напрацювання видатних педагогів і науковців, а й створювати свої програми з навчання та виховання, досліджувати, аналізувати, інтерпретувати індивідуальні здібності та уподобання молодших школярів.

 Творча діяльність школярів початкових класів

Створення художньо-творчого освітнього середовища, де кожна дитина відчуває свою талановитість, досягає рівня певного творчої обдарованості. Активна творча діяльність підвищує інтелектуальний потенціал школярів, підвищує інтерес до навчання, позитивно впливає на формування моральних рис і світогляду.

Про кого найчастіше говорять та згадують учні? Хто для них є авторитетом після батьків? Звичайно, це класний керівник, який виступає і другом, і порадником для малечі. Його діяльність передбачає:

 • забезпечення життя та здоров'я учнів;
 • засвоєння учнями навчальної програми;
 • створення позитивного, здорового психологічного мікроклімату;
 • виховання почуття патріотизму, формування громадянсько-правового досвіду;
 • профілактичну роботу з учнями групи ризику.

 Особистісно зорієнтований підхід до виховного процесу, відпрацьована система художньо-творчої діяльності учнів початкової школи дають змогу виявити талановитих учнів; досягти найвищих результатів завдяки участі в різних фестивалях, конкурсах, оглядах художньої самодіяльності тощо (табл.)

22.09.2014-1-2

Від творчості вчителя до творчості учня

Для реалізації виховних проектів потрібна творча особистість, тому вчителі приділяють значну увагу індивідуальній роботі з обдарованими дітьми, створюють умови для досягнення та реалізації їхніх талантів.

Для створення акмеологічного виховного середовища потрібно розробити модель успішної особистості учнів, де були б враховані напрями роботи та кінцевий результат виховної діяльності, (схема). Чітке уявлення про те, яким повинен бути сучасний школяр, дасть змогу виховати креативну, гармонійно розвинену, самодостатню та щасливу особистість.

22.09.2014-1-3

Взаємодія школи та батьків

Відомо, що вплив родини сильніший порівняно зі школою, вулицею, засобами масової інформації. Спільно з батьками, вчителями та адміністрацією школи закладу вирішуються питання щодо організації змістовного дозвілля учнів початкової школи під час канікул. Батьки разом із класними керівниками готують та розробляють сценарії свят, ігор, організовують пізнавальні екскурсії, походи. Отже, зміцнюється зв'язок між сім'ями та школою, а це — запорука виховання здорової, всебічно розвиненої успішної, а найголовніше — щасливої особистості.

Сімейні цінності, що формуються протягом довгого часу та передаються з покоління в покоління, мають особливе значення для кожної людини, суспільства, держави. Не можна змусити дитину бути успішною та щасливою. Її можна лише навчити жити в любові до інших: батьків, друзів, однокласників.

За своїми формами й методами виховання спирається на народні традиції, а також на найкращі надбання національної та світової педагогіки: Найдієвішу виховну силу має сім’я, де закладаються ціннісні орієнтири на майбутнє. Саме сім'я є носієм добра, милосердя, любові та поваги до старшого покоління.

У школі стали популярними проведення родинних свят і зустрічей. У такий спосіб відбувається і зміцнюється зв'язок між поколіннями. Батьки пізнають своїх дітей, мають можливість поглянути на них під іншим кутом зору. А вони, у свою чергу, навчаються розуміти значення сім'ї в житті людини. Найкращий спосіб прищепити дитині сімейні цінності — це родинні зібрання, де панують любов, повага та вдячність.

22.09.2014-1-4

Важливе значення в роботі з учнями початкових класів приділяється створенню індивідуальної програми виховної роботи з класом. Зміст програми — формування загальнолюдських цінностей, позитивного ставлення до життя. Вона допомагає крок за кроком вирішувати низку питань, пов’язану з вихованням учнів початкових класів. Програми створені з урахуванням вікових особливостей дітей певного віку. Основні потреби учнів 1—4-х класів полягають у спілкуванні, дружбі, визнанні з боку однолітків, батьків і вчителів позитивного ставлення до життєвих явищ.

22.09.2014-1-5

Циклограма діяльності класовода

Щоденно

 1. Перевірка присутності учнів у класному журналі.
 2. Організація чергування в класі.
 3. ндивідуальна робота з учнями.
 4. Контроль зовнішнього вигляду.
 5. Організація харчування учнів.

 Щотижня

 1. Проведення заходів у класі згідно з планом роботи.
 2. Проведення виховних годин.
 3. Перевірка щоденників.
 4. Контроль за виконанням доручень.
 5. Організація прибирання навчального кабінету.
 6. Робота з батьками.
 7. Співпраця з медпрацівником школи.

 Щомісяця

 1. Проведення класних батьківських зборів.
 2. Консультації в психолога школи.
 3. Проведення бесід з ОБЖ.
 4. Контроль за станом підручників.
 5. Зустріч із батьківським активом.
 6. Відвідування учнів удома.

 Один раз на семестр

 1. Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.
 2. Заповнення табелів успішності.
 3. Проведення батьківських зборів.
 4. Складання плану на канікули.
 5. Участь у роботі МО.
 6. Інформація про відсутніх учнів за семестр.

 Один раз на рік

 1. Аналіз і складання плану виховної роботи.
 2. Оформлення особових справ учнів.
 3. Написання характеристик (4-ті класи).
 4. Проведення відкритого виховного заходу.
 5. Інформація про відпочинок учнів.

Наталія КОВАЛЬ,
заступник директора з виховної роботи Білоцерківської
ЗОШ І—III ст. № 18, Київська обл.
Перша всеукраїнська газета для першого вчителя
«Початкова освіта» № 9 (729), травень 2014