Арт-педагогічна техніка як засіб налагодження взаємин у колективі

Мета. Створити арт-педагогічний простір, який сприяв би реалізації творчого потенціалу учнів, їх саморозкриттю, самопізнанню та становленню дружного класного колективу.

Матеріали та обладнання: аркуші формату А4,4 аркуші ватману А1 (склеєні в одне полотно прямокутної чи квадратної форми), матеріали для образотворчої діяльності (кольорові олівці, фарби, фломастери, кольорова крейда), кольоровий папір, ножиці, клей.

Оскільки вся арт-педагогічна робота має спонтанний характер і базується на творчому самовираженні кожного її учасника, то будь-яка група, створена педагогом для такої роботи, моделює систему взаємин і взаємозв’язків, характерну для реального життя її учасників. На думку К. Рудестама, використання групових форм роботи сприяє набуттю дітьми досвіду ефективної групової взаємодії, оскільки кожен з учасників арт-педагогічного дійства отримує унікальну можливість в умовах психологічної безпеки побачити й проаналізувати неочевидні у життєвих ситуаціях психологічні закономірності спілкування і поведінки не тільки інших людей, а й, передусім, свої власні.

Арт-педагогіка — технологія, що базується на створенні й використанні творів мистецтва з метою виявлення почуттів, емоцій та інших проявів психіки дитини; інструмент дослідження і гармонізації тих аспектів внутрішнього світу дитини, для вираження яких слова не підходять.

Нагадаємо, що арт-педагогіка виходить за межі традиційної шкільної мистецької освіти і не є синонімом напряму художньо-естетичного розвитку дітей та молоді. Завдяки постійному зворотному зв’язку, що властивий груповій арт-педагогічній взаємодії школярі отримують можливість експерименту різними стилями відносин серед рівних партнерів, що допомагає опанувати нові вміння у розв’язані міжособистісних проблем, протидіяти соціальному відчуженню.

Групова взаємодія спонтанного творчого характеру нерідко дає можливість ідентифікувати себе з іншими членами групи, приміряти на себе роль іншої людини для кращого розуміння її почуттів, прагнень та мотивів поведінки. Емоційний зв’язок, що виникає у результаті такого співпереживання, емпатія та рефлексія сприяють особистісному зростанню й розвитку самосвідомості молодших школярів, полегшують процеси саморозкриття, самодослідження і самопізнання.

Основні чинники групових форм арт-педагогічної взаємодії, що забезпечують психокорекційний, виховний та розвивальний вплив на дитину (за О. Вознесенською):

 • художня експресія як спосіб прояву внутрішнього світу особистості;             
 • катарсисне очищення через вивільнення негативних почуттів з наступною їх трансформацією;
 • психотерапевтичні відносини (переживання відчуття довіри та безпеки в групі; визначення свого місця в колективі; згуртування; засвоєння конструктивних міжособистісних моделей взаємодії; набуття соціального досвіду спілкування й спільної творчості, взаємодопомоги, усвідомлення їхньої цінності);
 • інтерпретація і зворотний зв’язок (осмислення й вербалізація індивідуальних та колективних переживань, самодіагностика, інтерпретація малюнків, рефлексія, когнітивний досвід).

Групові арт-педагогічні заняття сприяють розвитку навичок спілкування та формування позитивних соціально-психологічних рис особистості, допомагають дитині навчитися керувати емоціями, що забезпечує її адаптацію до нового і стає основою для розвитку навичок соціальної адаптації. Проте такий результат можливий лише за дотримання відповідних вимог до організації художньо-творчої діяльності кожної дитини в умовах групової арт-педагогічної роботи.

Вимоги до організації арт-педагогічного заняття (за О. Вознесенською) :

 • відсутність примусу, команд, вказівок, вимог;
 • надання дітям можливості вибирати матеріали і техніки виконання завдань;
 • створення умов для виконання кожною дитиною завдання в індивідуальному темпі;
 • добровільність виконання завдання, забезпечення права дитини відмовитися від участі у роботі;
 • створення умов для відкритої вербалізації учнем своїх почуттів, ведення дискусії;

 надання дитині можливості спостерігати за діяльністю інших.

Етапи організації заняття за арт-педагогічною технікою "Галактика класу"

В умовах початкової школи з метою налагодження міжособистісних стосунків у класному колективі доречно скористатися арт-педагогічною технікою “Галактика класу”. Художньо-творчу діяльності учнів в умовах групової арт-педагогічної взаємодії слід організовувати у три етапи. Аби поступово залучати дітей до групових форм арт-терапевтичної роботи, на першому етапі необхідно використовувати індивідуальну, на другому — парну, на третьому — групову (колективну) форму роботи.

Перший етап. На цьому етапі відбувається психологічне налаштування на подальшу спонтанну художньо-творчу групову взаємодію, де головним є акт творчого самопрояву, а не творення за заданим зразком.

Головною особливістю арт-педагогічних занять є те, що на них дітей не навчають малювати за поданим зразком і не оцінюють. Лише за таких умов, на думку К. Рудестама, кожна робота стане проявом внутрішнього світу дитини, розповість нам не лише про її емоції та переживання, а й, як зазначає Сьюзен Страйкер, про особливості світосприйняття, прагнення та потреби.

Прагнення до самовираження й задоволення своїх глибинних творчих імпульсів є сутнісною потребою кожної людини. Мистецтво — спосіб існування, а не простого відображення навколишнього світу. І якщо дитині не надати можливості для творчого самовираження, то вона почне шукати власні способи (і хтозна, чи будемо ми втішені результатами цих пошуків). На думку Сьюзен Страйкер, досвід художньо-творчого самовираження більшості сучасних дітей обмежений комп’ютерними іграми й розмальовками. Змушуючи дітей залишатися у межах створених дорослими художниками образів, ми змушуємо їх нехтувати своїм прагненням до творчості.

Тому запропоновані школярам на І етапі заняття завдання — це не лише стимулювання уяви та спроба пробудити творчу енергію, гнучкість та асоціативність мислення. Це ще й заклик до художньо-творчого самовираження, що здатний привнести в життя дитини трішки радості безпечного експериментування й азарту (чого, погодьтеся, іноді так бракує в нашому дорослому житті). Окрім того, отримані образи можна успішно використати для діагностики характерологічних особливостей та емоційного стану кожної дитини (відповідно до проективного графічного тесту “Тварина, якої не існує”).

Другий етап. Для цього етапу заняття обрана парна форма роботи, у ході якої на стандартних аркушах паперу А 4 учні мають зобразити “свої” планети.

Складність роботи полягає в тому, що діти повинні виконати завдання, не вдаючись до вербальних засобів комунікації. При цьому вони мають дійти зго й стосовно форми, розміру, розташування і забарвлення планети.

На завершення всім, хто забажає, слід надати можливість розповісти про свої враження від спільної роботи. Після презентації педагог має запропонувати учням назвати новостворену планету.

Третій етап. На завершальному етапі педагог залучає дітей до колективної діяльності: пропонує створити нову галактику — Галактику класу.

Для роботи учням пропонуються склеєні в одне полотнище аркуші ватману. Діти за бажанням об’єднуються у робочі групи: одні можуть вирізати й наклеювати намальовані раніше планети, інші — на заздалегідь заготовлених шаблонах оформлювати заголовки та зафарбовувати загальне тло зоряного неба, розміщувати на планетах їх жителів, виготовлених на першому етапі роботи.

Хід роботи

 1. 1.       Психологічне налаштування на подальшу художньо-творчу групову взаємодію

Для психологічного налаштування на роботу вчитель (психолог) має скористатися елементом казкотерапії з наступною спрямованою візуалізацією.

— Друзі, сьогодні я отримала незвичайне запрошення — нам усім пропонують стати членами Міжгалактичного клубу Чарівників та Винахідників! Виявляється, у нашому Всесвіті є галактики, у яких наука

і магія існують поруч. Незвично, правда ж? Але стати членами цього клубу можуть тільки діти та дорослі, наділені певними здібностями. Ви вже здогадалися, якими?

Учні висловлюють припущення. Вислухавши їх, педагог підбиває підсумок.

— Так, звісно, це здатність уявляти, фантазувати і творити. Чи готові ви пройти випробування, щоб здобути членство в цьому клубі?

Завдання будуть нелегкі — доведеться проявити всю свою волю, зосередженість, можливо, навіть старанність і наполегливість, а також уяву й фантазію. То що, готові?

Тоді прошу сісти зручніше, розслабитися, заплющити очі. Тепер глибоко вдихніть, видихніть... Ще раз... І ваше перше завдання — відчути себе справжніми чарівниками... Чарівниками, яким до снаги створити все, що завгодно. Навіть справжню планету... От тільки уявіть: якби ви могли створити власну планету, якою б вона була, планета вашої мрії, — великою чи маленькою? Якої форми? Якого кольору? Які рослини прикрашали б її поверхню. Хто населяв би вашу планету? Вслухайтесь у звуки, що наповнюють її. Відчуйте легенький доторк космічного вітерцю, що приніс незвичні пахощі з неї. Ви можете навіть трішки погуляти її безмежними просторами. А зараз знову повільно і глибоко вдихніть, затримайте трішки подих — і видихніть... Ще раз глибоко вдихніть, видихніть.... Можете розплющити очі. Зараз я пропоную вам іще деякий час побути в ролі Чарівників і за допомогою своїх чарівних кольорових олівців дати життя незвичайним жителям новостворених планет. На аркушах паперу, що лежать перед вами, намалюйте ті чарівні рослини (квіти, трави, дерева) та тварин, що населяють ваші планети, і дайте їм імена. Тільки працювати доведеться у повній тиші, не розмовляючи, аби Злий Космічний Чаклун не здогадався про наші наміри і не перешкодив нам.

 1. Створення планет

(робота в парах)

 • — Ну, що? Завершили чарувати? Підніміть догори свої аркуші й покажіть одне одному жителів своїх планет. Погляньте, які вони всі різні та незвичайні за формою, кольором, назвами! Напевне, так само, як і ваші планети. До речі, настав час побачити на власні очі, які вони. Адже у своїх фантазіях кожен уявив власну планету, і напевно, серед них ми не знайдемо двох схожих. Зараз я пропоную вам знову деякий час побути в ролі Чарівників і, використовуючи чарівні олівці, допомогти своїм планетам проявитися на папері. Але працювати ви будете у парах, і вашим завданням буде створити одну, на двох спільну, планету. Для початку ще раз подивіться на жителів своєї планети і тих, яких намалювали ваші сусіди. Чим вони подібні? Що є спільним для них? Якою має бути їхня планета? Погляньте одне на одного і спробуйте здогадатися, яку планету уявив ваш сусід по парті. Як можна поєднати ваші мрії? Тільки працювати нам знову доведеться у повній тиші, не розмовляючи і не сперечаючись, аби Злий Космічний Чаклун не перешкодив нам. Спробуйте почути одне одного не вушками, а за допомогою ваших сердечок, а вони, скажу вам по секрету, значно краще зможуть розповісти про ваші почуття та бажання, ніж будь-які слова. Домовились? Тоді починаймо!

Учні виконують спільну роботу. По завершенні представляють її загалу. Педагог пропонує відповісти на декілька запитань.

Орієнтовний зміст запитань

 • Що хотілося передати у малюнку, і наскільки це вдалося?
 • Чи вдалося партнеру відчути, зрозуміти ваші прагнення щодо зовнішнього вигляду планети?
 • Чи комфортно було працювати в парі? Чому?
 • — Поміркуйте, порадьтеся і назвіть свою планету.
 1. Створення групової композиції “Галактика Класу” (колективна робота)

— Друзі, я у захваті! Ви — справжні Чарівники! Створені вами планети дивовижні! Впевнена, що ми всі зможемо отримати членство у Міжгалактичному клубі Чарівників та Винахідників. Але залишилося останнє завдання. Настав час створити нову галактику — Галактику класу. Для цього на полотні слід розмістити всі створені вами планети, назвати їх, “заселити” й оформити весь міжпланетний простір. Працювати маємо у повній тиші, не розмовляючи і не сперечаючись, аби не дати Злому Космічному Чаклунові нагоди перешкодити створенню нової галактики. Ви вже навчилися чути одне одного за допомогою своїх сердечок. Хочу лише нагадати, що треба бути уважними й чуйними одне до одного під час роботи, поважати почуття, особистий простір та працю інших. Домовились? Починаймо!

Педагог дає учням склеєні ватмани. Діти довільно об’єднуються у групи і працюють. Кожен виконує певне завдання. Хтось вирізає й наклеює намальовані раніше планети, хтось оформлює заголовки, хтось створює тло тощо.

По завершенні роботи діти діляться враженнями.

 1. Підбиття підсумків

Література

 1. Вознесенська О., Мова Л. Арт-терапія в роботі практичного психолога: Використання арт-технологій в освіті. — К.: Шк. світ, 2007. — 120 с.
 2. РудестамК. Групповая психотерапия. — СПб.: Питер, 2000. — 384 с.
 3. Страйкер С. Маленький Пикассо: Рисовалка для умных детей и родителей. — Минск: Попурри, 2010. — 96 с.

Джерело: журнал “Початкова школа”,2017 №2 Автор статті Оксана Деркач - вчитель української мови і літератури