Освітній буктрейлер як інноваційна технологія для початкової школи

Існує думка, то однією з проблем сучасної школи є їв, пю діти не читають і не хочуть читати. Така тенденція ? подальшому породжує суперечність між потребами дер­жави в освічених людях і тотальним зниженням читацької активності. Не буяємо вдаватися до з'ясування причин кризи читання, проте однією з них часто наводять саме перевагу в сучасному житті (зокрема і дитини) аудіо­візуальних засобів масової комунікації — телебачення, комп'ютерів, смартфонів, планшетів. Тож одним зі способів залучення до процесу читання дитини в школі та в по за навчальний час може бути інтеграція інноваційних технологій я освітній простір.

Такою інновацією для початкової школи став би бук- траавер. Буктрейлер (з англійської book — це книга, trailer — тягач, причіп, призначений для перевезення вантажів, дослівний переклад: тягнути книгу на причепі) - корот­кий відеоролнк за мотивами книги, або кліп за книгою f і). Вуктрейлер як медіапродукт ХХІ ст. з'явився за кордо­ном у 2002 році, а українцям цей спосіб просування кни­ги стяв відомий лише в 2009 році.

Нині буктрейлер на теренах України доволі популяр­ний серед видавництв ("Грані-Т", "Видавництво Час майстрів" "Видавництво Старого Лева") та бібліотек. Ці різновиди буктрейлеру мають різні завдання. Якщо пер­ший тип буктрейлеру покликаний прорекламувати книгу З метою її збуту то другий - залучити читачів до бібліотеки [5]. Особливості цих видів буктрейлеру розкриваються в низці публікацій: С.Воробель та Б.Кобильник "Буктрейлер як новий жанр популяризації книги", Т.Зяічснко "Бібліотечний буктрейлер", О.Косач "Буктрейлер це ефективний медіа ресурс сучасної бібліотеки", С.Петра "Буктрейлер як засіб реклами книговидавничої продукції" та ін. Проте поза увагою дослідників залишився ще один різновид буктрейлеру — освітній, ЯКИЙ НИНІ стрімко розвивається. Отож, за мету статті став розгляд специфі­ки освітнього буктрейлеру та методики Його створення

Оскільки буктрейлер передбачає яскраву та образну розповідь про книгу, то в його основі має бути інтрига. У такий спосіб вирішуються два завдання освітнього буктрейлеру: зацікавити книгою та спонукати дитину до читання. Тож, концептуальне значення цього різновиду буктрейлеру полягає в намірі залучити дитину до чигання. Особливо це стосується учнів початкової школи, як відбувається становлення дитини як читача. Освітня функція буктрейлеру спрямована на популяризацію літератури серед дітей, яким варто допомогти "відчути радість чигання, навчити їх сприймати за допомогою слова "розумне, добре і вічне", зробити так, щоб потреба у читанні була складовою їхнього духовного життя" (7].

Освітній буктрейлер ше не здобув великого поширення в загальноосвітній школі, але вже проходить апробацію у вишій Зокрема в Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ "КНУ" майбутні вчителі початкових класів уже практично застосовують свої уміння зі створення

Буктрейлеру на сучасну українську дитячу книгу під час  читання навчального курсу “Дитяча література". На сьогодні база буктрейлерів становить 71 медіа, що розміщуються у вільному доступі в мережі Інтернет, зокрема на головній сторінці сайту інституту  Буктрейлери створюються студентами психолога-певного факультету як повноцінний відеоролик. За видом вони належать до відгуків перефразовуючи С.Патру буктрейлер-відгук - це ролик, ‘ якому його автор ділиться враженнями від прочитаної ніжки, розповідає про письменника, видавництво, кни- коротко про П сюжет, використовує уривки з книги, |?,тує митця (6].

у той час за формою студентські освітні буктрейпери зноманітніші. їх можна класифікувати таким чином:

Р акторська постановка (наприклад, буктрейлер на книжку "Хто боїться зайчиків" Івана Андрусяка студентки)

__ мультиплікація (на книгу Юрія Ярмиша "Лісова оигода" - У виконанні студентки М.Горун),

__ колаж ("Злочинці з паралельного світу" Галини Мали* " створений студенткою Л.Гусєвою),

- відеопрезентація ("Ковалі щастя" Всеволода Нестайка _ підготовлений студенткою Т.Хижняк),

Вибір аудіовізуальних засобів під час створення буктрейлеру залежить від віку читацької дитячої аудито­рії, на яку розрахована книга:

  • 1, У створенні буктрейлеру для дошкільнят та молодших школярів використовується анімації, уривки з мультфільмів, грайлива музика (наприклад, буктрейлери О Шевченко на книгу Ганни Чубач "Жук малий і волоха­тий", В. Бойченко — "Стефа та її Чакалка" Івана Андрусяка, ТС трикова — "Ліза та її сни" Івана Малковича).
  1. Для буктрейлеру, розрахованого на дітей середнього шкільного віку та підлітків, твори для яких мають пере­важмо ліричне чи психологічне спрямування, використовуються зворушлива, мінорна музика та психологічні образи (як приклад, буктрейлери К.Олійник на "Русалоньку із 7-В та загублений у часі" Марини Павленко. М.Абрамян "Лесина пісня" Євгена Білоусова, С.Радченко Інший дім" Оксани Лущевської), а для пригодницьких,

історичних жанрів, творів про видатних постатей - геро­їчна музика (буктрейлер Д. Дорофеев "Неймовірні пригоди Івана Сили” Олександра Гавроша).

Для створення буктрейлеру студентам, майбутнім учителям початкових класів, рекомендується наступна методика, що складається з кількох етапів (1 ]:

  1. Вибір книги та її прочитання.
  2. Обдумування сценарію до буктрейлеру (сюжет і текст). Сюжет складає основу буктрейлеру. Головною його передумовою с інтрига. Варто побудувати компо­зицію у такий спосіб, щоб читачеві неодмінно захотілося дізнатися чим все завершилося Слід врахувати відео- ролик не повинен тривати 3 хвилин, бо це максимальний час, шоб утримати уявгу глядачя - потенційного читача.
  3. Підбір необхідних картинок,  ілюстрацій із книги пошук відео за тематикою в Інтернеті або знімання власного відео
  4. Запис озвученого тексту передбаченого сценарієм Для запису і редагування звуку можна використовувати програму Sound Forge.
  5. Вибір програми Для створення кліпів, відеопрезентацій та обробки аматорського відео широко застосовується програма Window« Movie Maher, в якій можна обробляти відеофайли з цифрової відеокамери, створювати зображень слайд-шоу, додавати до відео заготовки, вир. звух. вирізати необхідні фрагменти і скласти їх. «створюючи при цьому ефектні переходи від фрагмента до фрагмента
  6. Заключний етап - відеомонтаж. Вирізати або скласти кілька фрагментів відео, додати звукову доріжку, змінити розмір відео, накласти ефекти, переходи.

Як засвідчує практика, студенти охоче виконують буктрейлери та планують застосовувати  навички з його створення у майбутній своїй .діяльності як вчителі початкових класів. Адже, по праву, буктрейлер можна вважати інноваційною освітньою технологією, шо покликана ж лише зробити уроки літературного читання більш афективними і цікавими для молодших школярів, а й спонукає  дитину читати у вільний час.

Джерело:журнал «Початкова школа» Марина Варданнян кандидат філологічних наук старший викладач кафедри ЗМПН, помічник директора