Проектне навчання у початковій школі

(3 досвіду роботи)

Сьогодні активно реалізується ідея неперервної про­ектної освіти. Суспільству потрібен не виконавець, а тво­рець. Проектне навчання створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності учнів в осягненні нового, стимулюючи їхню природну допит­ливість і творчий потенціал.

На даний час працюю над проблемою "Метод проектів як креативно-пізнавальний розвиток дитини". Ця тема зацікавила мене своєю творчістю, пошуковістю. Весь час дізнаватися щось нове, цікаве.

Проект — це "п’ять П":

 Проблема,

 Проектування (планування),

 Пошук інформації,

 Продукт,

 Презентація.

Шоста "П" проекту — це Папка (портфоліо), у якій зібрані всі робочі матеріали.

Враховуючи психологічні та вікові особливості у по­чатковій школі, працюю над міні-проекгами. При скла­данні проектів дотримуюсь таких загальних методичних вимог: чітко визначаю, коли і з якою метою використову­ватиметься проект, місце та умови реалізації проекту. За потреби забезпечую належне обладнання, допомагаю дітям опрацювати відповідну літературу. Здійснюю систематичний контроль за оформленням дібраних матеріалів.

Усі етапи практичної діяльності учнів початкових класів супроводжуються участю дорослих. Тому в процесі роботи над проектами виступаю у ролі організатора, кон­сультанта, ведучої дискусії. Стаю рівноправним партнером учнів. До кожного міні-проекгу добираю матеріали, які допоможуть реалізувати всі 5 е т а п і в, а саме:

 проблема міні-проекгу, спрямована на вирішення глобальних проблем сучасності. Наприклад, як економно використовувати воду в повсякденному житті; годівнич­ка; збережемо первоцвіти; новорічна ялинка;

 планування проекту. Це складання плану, за яким працюватиме учень або група учнів;

 створення продукту. Продуктом може бути: абетка, альбом, бібліотечка, журнал, довідник, веб-сторінка, вір­ші, загадки, оповідання, казка, газета, листівка, плакат, пам'ятка, гербарій, годівничка, зелений куточок, іграшка, сувенір, малюнок, колаж, фотоальбом, родинне свято, змагання тощо;

 презентація. Це форма представлення результатів своєї роботи, розкриття проблеми та шляхи щодо її вирі­шення.

Весь зібраний матеріал під час виконання міні-проекту — це папка (портфоліо), в якій знаходяться всі робочі матеріали.

Важливим етапом завершення роботи над міні-проектом є самооцінка діяльності учня, а саме:

 чого навчився;

 що вдалося чи не вдалося (аргументація);

 що можна було зробити інакше;

 чи поглиблюватиму в майбутньому вивчення проблеми?

На основі опрацьованої літератури і своїх творчих задумів разом з дітьми створили ряд проектів. Одним із проектно-пошукової роботи був проект "Історія рідного краю". Школярі ознайомилися з історією свого міста. Яким Червоноград є сьогодні. Місто майбутнього. Учні вивчали назви вулиць міста. Довідалися, чиє ім’я носить вулиця, на якій розташована наша школа. Хто є Степан Бандера. Зібрали багато матеріалу — віршів, пісень, поем про Червоноград.

У проекті "Професія нашого роду" дослідили і вивчили професії свого роду, дізналися, чому з членів їхніх родин є багато шахтарів і працівників шахтарських професій. Склали родовідно-професійне дерево.

Весь цей матеріал ми помістили у посібнику "Історія рідного краю". А реалізували цей проект у Всеукраїнсько­му конкурсі "Україною крізь час", де були нагороджені дипломом та передплатою журналу "Професор Крейд", навчальними дисками.

Учнями було створено "Книгу скарг природи", в якій зібрані матеріали об'єктів, що потребують допомоги. А зокрема річка Західний Буг, ліс, рослини, які ростуть у нашій місцевості.

Учні досліджували і давали відповіді на такі запитання:

 Чи є в річки Західний Буг підстави для скарг?

 На що може поскаржитися даний об'єкт?

 Кого він звинувачує у своїх негараздах?

 Які прохання у нього можуть бути?

Підсумком цього проекту був конкурс "Цікаве довкіл­ля", де були залучені представники кредитної спілки "Анісія". Ними було закуплено дерева, які учні посадили на шкільному подвір'ї. Результати заходу надруковані у місцевій газеті "Новини Прибужжя" під назвою "Зробимо Україну чистою".

Працюючи над проектами "Збережемо первоцвіти" та "Конвалія — травнева квітка нашого лісу", школярі дізналися про життя цих рослин, місця їх поширення, зібрали легенди, поетичні рядки. Розробили пам'ятку охорони цих квітів. Як підсумок цієї роботи, участь окре­мих школярів у обласному конкурсі малюнка "Перво­цвіти потребують захисту", де 1 місце отримав Ящишин Матвій, 2 місце — Мусій Ангеліна; в обласному конкурсі дитячої фотографії "Мальовнича природа", 2 місце — Мусій Ангеліна.

Одним із цікавих проектів, над яким працювали діти, був проект "Годівничка'’. Клас об'єднався у різні групи для роботи. Мене найбільше радувало, що діти із цікавістю виконували всі завдання, які перед ними стояли. У вико­нанні брали участь як діти, так і сім’ї, родини і навіть жителі міста. А підсумком цієї роботи була участь у Всеук­раїнському конкурсі "Моральний вчинок".

З великою цікавістю діти працювали над проектом "Домашні улюбленці".

Це був короткочасний індивідуальний проект, в якому учні ознайомлювалися з видами домашніх тварин, їхнім значенням у житті людини, умовами життя, особливостями поведінки , що сприяло вихованню поваги та любові до "братів наших менших". Діти представляли своїх тва­ринок і приносили фотознімки. Кращі проекти брали участь у конкурсі проектів "Улюблені хвости". Роботи Геледчака Т., Пянила П., Ткаченко Т. надруковано у нау­ково-популярному природничому журналі для дітей "Колосок". Також в цьому номері журналу надруковано і колективний проект нашого класу про класного улюб­ленця хом'яка Тишу.

З цього навчального року працюю над новою навчаль­ною програмою, у якій уже е навчальні проекти для

школярів. Усі запропоновані проекти, як правило, є короткочасними і мають інтегрований зміст.

Проект "Як економно використовувати воду?" був здійснений і з інтегрований з предметом "Основи здо­ров'я"; "Звідки береться олія?" — з предметом "Образо­творче мистецтво"; "Як потрібно доглядати домашніх улюбленців — рослин?" — з предметом "Навчання грамоти"; "Як живуть мурахи?" — з предметом "Трудове навчання".

У цьому навчальному році разом зі своїми першо­класниками ми розпочали проект "Твори добро завжди і всюди", який триватиме всі 4 роки навчання і складати­меться із міні-проектів про добрі справи. Ми з дітьми вже зробили не одну добру справу, а саме: участь у осін­ньому ярмарку "Переможемо разом" (допомога воїнам АТО), "Подарунки вихованцям ДНЗ №16", "Малюнки воїнам АТО".

В результаті всієї цієї роботи формуються позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі, особистий досвід дитини, її моральні риси. І дійсно, тоді ростуть не просто виконавці, а справжні творці, які вміють ясно і зрозуміло висловлювати свою думку, слухати і розуміти партнера, доносити до співрозмовника зміст своєї думки, переживати за свій край, за його майбутнє.

Джерело:Уляна Чавс, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії Червоноградської ЗШ І ст. N° її Львівської обл.