3 клас /1 година на тиждень/ Зміст навчального матеріалу і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів
Тема 1. Операційна система Windows
Техніка безпеки і правила поведінки при роботі з комп’ютером. Підготовка комп’ютера до роботи. Поняття операційної системи. Операційна система Windows. Кнопка ”Пуск”. Головне меню. Вікна. Основні операції з вікнами. Програма ”Калькулятор”.
Учні повинні знати:
 • ·         правила поведінки і техніки безпеки при роботі з комп’ютером; 
 • ·         порядок підготовки комп’ютера до роботи;
 • ·         основні елементи вікна в операційній системі Windows;
 • ·         основні операції, які можна виконувати з вікнами;
 • ·         призначення програми ”Калькулятор”.
Учні повинні мати уявлення про: 
 • ·         операційну систему та її призначення;
 • ·         операційну систему Windows.
Учні повинні вміти:
 • ·         розпочинати і закінчувати роботу за комп’ютером;
 • ·         запускати програму за допомогою головного меню;
 • ·         виконувати основні операції з вікнами: відкрити, закрити, згорнути, розгорнути на весь екран, змінити розміри, перемістити по екрану;
 • ·         обчислювати значення арифметичних виразів за допомогою програми ”Калькулятор”;
 • ·         використовувати пам’ять при обчисленні значень арифметичних виразів.
 Тема 2. Інформаційні процеси.  Пам’ять комп’ютера і процесор
Інформаційні процеси (повторення і поглиблення). Збереження інформації. Пам’ять комп’ютера, її види. Передача інформації. Перетворення інформації. Обробка інформації. Процесор.
Учні повинні знати:
 • ·         види пам’яті комп’ютера, їх особливості;
 • ·         засоби збереження інформації;
 • ·         засоби передачі інформації;
 • ·         засоби обробки інформації;
 • ·         основні функції процесора.
Учні повинні мати уявлення про: 
 • ·         різні способи кодування інформації;
 • ·         спосіб кодування інформації в комп’ютері.
Учні повинні вміти:
 • ·         закодовувати і розкодовувати інформацію;
 • ·         задавати власні правила кодування інформації.
Тема 3. Текстовий редактор WordPad
Текстові редактори та їх призначення. Текстовий редактор WordPad. Елементи вікна редактора. Ведення слова, виділення його, встановлення стилю написання. Абзац. Встановлення абзацного відступу і границь абзацу за допомогою бігунків на лінійці. Виділення абзацу. Вирівнювання абзаців. Встановлення кольору тексту. Встановлення розміру шрифту. Засоби редагування тексту. Запис тексту на диск.
Учні повинні знати:
 • ·         призначення текстових редакторів;
 • ·         основні елементи вікна текстового редактора WordPad та їх призначення;
 • ·         порядок створення і редагування тексту. 
Учні повинні мати уявлення про: 
·         можливості текстових редакторів.
 
Учні повинні вміти:
 • ·         розпочинати і закінчувати роботу з текстовим редактором WordPad;
 • ·         виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац за допомогою миші;
 • ·         виконувати основні дії по форматуванню символів за допомогою кнопок на панелях інструментів;
 • ·         виконувати основні дії по форматуванню абзаців за допомогою кнопок на панелях інструментів;
 • ·         вводити і редагувати текст; 
 • ·         записувати текст на диск у поточну папку.
Тема 4. Графічний редактор
Панель інструментів, палітра. (повторення). Використання відрізка, прямокутника, еліпса, многокутника. Виділення фрагмента малюнка. Копіювання і переміщення виділеного фрагмента. 
Учні повинні знати:
 • ·         призначення графічних редакторів;
 • ·         можливості використання інструментів на панелі інструментів редактора Paint;
 • ·         можливості використання палітри редактора Paint.
Учні повинні мати уявлення про: 
·         геометричні тіла.
 
Учні повинні вміти:
 • ·         користуватися усіма інструментами редактора;
 • ·         задавати і змінювати колір фігури і колір фону;
 • ·         очищувати аркуш для малюнка;
 • ·         виділяти фрагмента малюнка;
 • ·         копіювати і переміщувати виділений фрагмент.
Тема 5. Алгоритми і виконавці
Поняття команди. Команди і виконавці. Поняття алгоритму. Алгоритми та їх виконавці. Складання і виконання алгоритмів.
 
Учні повинні знати:
 • ·         поняття команди;
 • ·         поняття алгоритму;
 • ·         основні вимоги до алгоритму для даного виконавця.
Учні повинні мати уявлення про: 
 • ·         випадки, коли виконавець не може виконати команду;
 • ·         систему команд виконавця.
Учні повинні вміти:
 • ·         відрізняти команди від речень, які не є командами;
 • ·         складати алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);
 • ·         записувати алгоритм у вигляді послідовності команд;
 • ·         складати алгоритми для виконавців із заданою системою команд;
 • ·         виконувати складені алгоритми;
 • ·         придумувати виконавців, їх системи команд, складати для них алгоритми.
Тема 6. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів
Робота з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами з української мови, англійської мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ
 
Учні повинні знати:
·         правила роботи з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами. 
Учні повинні мати уявлення про: 
·         призначення розвиваючих, навчальних і навчально–контролюючих програм.
Учні повинні вміти:
·         працювати з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами.
 
Поурочне планування
1.      Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Робота з програмою на розвиток пам’яті.           1 год.
2.      Як підготувати комп’ютер до роботи. Поняття про операційну систему. Операційна система Windows. Вікна. Робота з  вікнами. Калькулятор.         3 год.
3.      Інформація, інформаційні процеси (повторення).                                    2 год.
4.      Місце і способи збереження інформації. Пам’ять. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів.                                                               3 год.
5.      Передавання інформації. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів.                                                                                                      2 год.
6.      Перетворення інформації. Кодування. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів. Клавіатурний тренажер.                                       2 год.
7.      Обробка інформації. Процесор. Клавіатурний тренажер.                        2 год.
8.      Підсумковий урок за І семестр.                                                                   1 год.
9.      Текст. Тема, заголовок, будова тексту, абзац. Типи текстів. Робота в текстовому редакторі WordPad. Запис тексту на диск.                            5 год.
10.  Графічний редактор Paint.                                                                            2 год.
11.  Типи речень за метою висловлення. Спонукальні речення. Поняття команди.                                                                                                                        2 год.
12.  Команди і виконавці.                                                                                   2 год.
13.  Поняття алгоритму. Складання алгоритмів для виконавців.                  4 год.
14.  Ханойська вежа.                                                                                            1 год.
15.  Підсумковий урок за рік.                                                                             1 год.
 
Рекомендована література
Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). К.: Гроно, 1998
Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика–7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Діасофт, 2000
Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000
Кривич Е.Я. Персональный компьютер для детей. Х.: Фолио, 2001
Альбов А.С., Хайт А.М. Атлас персонального компьютера для школьника. Для младшего и среднего школьного возраста. С.–П.: Нева, 2000    
Басова Т.Ф. Дізнайся, відгадай, обчисли. Робочі зошити для розвитку логічного мислення для учнів 1, 2, 3 і 4 класів. К.–П.: Абетка, 2000 
Гайштут О.Г. Зошити з розвитку мислення для 1, 2, 3 класів. К.: Магістр–S, 1997