2 клас  /1 година на тиждень/

 

Зміст навчального матеріалу

 

і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів

 

 

Тема 1. Основні складові частини і можливості комп’ютера. Висловлення

 

Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером. Персональний комп’ютер, його складові частини та їх призначення. Робочий стіл. Піктограми. Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ. Висловлення. Істинні та хибні висловлення.

 

Учні повинні знати:

·         техніку безпеки та правила поведінки при роботі за комп’ютером;

·         можливості комп’ютера;

·         складові частини комп’ютера;

·         призначення складових частин комп’ютера;

·         поняття істинного та хибного висловлення.

 

Учні повинні мати уявлення про:

·         види діяльності, в яких застосовуються комп’ютери;

·         основні елементи робочого столу;

·         поняття робочого вікна програми;

·         історію розвитку засобів обчислення;

·         висловлення.

 

Учні повинні вміти:

·         виконувати операції лівою і правою кнопками миші;

·         відкривати вікна і запускати програми на виконання за допомогою піктограми;

·         закінчувати виконання програми та закривати вікна;

·         визначати істинність і хибність висловлень;

·         складати істинні та хибні висловлення.

 

 

Тема 2. Інформація. Інформаційні процеси

 

Поняття інформації. Як людина сприймає інформацію. Де і як людина використовує інформацію. Інформаційні процеси (одержання, збереження, обробка, передавання та використання інформації).

 

 


Учні повинні знати:

·         за допомогою яких органів чуттів людина сприймає інформацію;

·         що може людина робити з інформацією;

·         інформаційні процеси.

 

Учні повинні мати уявлення про:

·         поняття інформації;

·         використання інформації людиною.

 

Учні повинні вміти:

·         наводити приклади сприйняття інформації людиною;

·         наводити приклади подій, у яких відбуваються інформаційні процеси.

 

 

Тема 3. Графічний редактор

 

Графічні редактори та їх призначення. Графічний редактор Paint. Панель інструментів. Палітра. Колір фігури і колір фону. Клавіатура. Основні клавіші. Вставка підпису до малюнка. Друкування малюнка.

 

Учні повинні знати:

·         призначення графічних редакторів;

·         можливості використання інструментів на панелі інструментів редактора Paint;

·         можливості використання палітри редактора Paint;

·         призначення клавіатури.

 

Учні повинні мати уявлення про:

·         основні клавіші клавіатури, їх призначення.

 

Учні повинні вміти:

·         запускати графічний редактор Paint і закінчувати роботу з ним;

·         користуватися інструментами: олівець, гумка, пензлик, геометричні фігури (відрізок, прямокутник, многокутник);

·         задавати і змінювати колір фігури і колір фону;

·         очищувати аркуш для малюнка;

·         вводити слова і розділові знаки за допомогою клавіатури;

·         підписувати малюнок в графічному редакторі;

·         друкувати малюнок з графічного редактора.

 

 

Тема 4. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів

 

Робота з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами з української мови, англійської мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ.

 

Учні повинні знати:

·         правила роботи з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами.


Учні повинні мати уявлення про:

·         призначення розвиваючих, навчальних і навчально–контролюючих програм.

 

Учні повинні вміти:

·         працювати з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами.

 

 

Поурочне планування

 

1.      Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму.              1 год.

2.      Обговорення можливостей і демонстрація режимів роботи комп’ютера. Складові частини комп’ютера. Формування навичок роботи з мишею.        3 год.

3.      Розвиток логічного мислення і математичних здібностей. Істинні та хибні висловлення. Закріплення навичок роботи з мишею. Розвиток просторової уяви. Комп’ютерна підтримка уроків математики.                                  3 год.

4.      Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ. Комп’ютерна підтримка навчальних предметів.                            3 год.

5.      Робочий стіл. Піктограми.                                                                           1 год.

6.      Інформація. Як людина сприймає інформацію. Що можна робити з інформацією. Інформаційні процеси. Робота в графічному редакторі Paint.  3 год.

7.      Підсумковий урок за І семестр.                                                                   1 год.

8.      Що можна робити з інформацією. Інформаційні процеси. Робота в графічному редакторі Paint.                                                                         5 год.

9.      Ознайомлення з розміщенням і призначенням клавіш на клавіатурі. Робота з клавіатурним тренажером.                                                                           4 год.

10.  Створення вітальної листівки з використанням графічного редактора і тексту. Друкування листівки.                                                                                   1 год.

11.  Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (українська мова, англійська мова, математика, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ)   6 год.

12.  Підсумковий урок за рік.                                                                             1

год.

 

 

 

Рекомендована література

 

  1. Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). К.: Гроно, 1998
  2. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика–7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Діасофт, 2000
  3. Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000
  4. Кривич Е.Я. Персональный компьютер для детей. Х.: Фолио, 2001
  5. Альбов А.С., Хайт А.М. Атлас персонального компьютера для школьника. Для младшего и среднего школьного возраста. С.–П.: Нева, 2000   
  6. Басова Т.Ф. Дізнайся, відгадай, обчисли. Робочі зошити для розвитку логічного мислення для учнів 1, 2, 3 і 4 класів. К.–П.: Абетка, 2000
  7. Гайштут О.Г. Зошити з розвитку мислення для 1, 2, 3 класів. К.: Магістр–S, 1997