Стимулюючий вплив на пізнавальний інтерес студентів роблять творчі роботи, які активізують емоційно-вольові і інтелектуальні психологічні процеси, сприяють формуванню творчих можливостей студента.

Творчі роботи включають не лише пошук своєрідних і кращих рішень пізнавальної задачі, але, як правило, виражені в реально видимих результатах, які потім представляють на різних заходах.

Я працюю в технікумі вчителем інформатики і велику увагу приділяю дослідницькій роботі студентів. Я застосовую метод проектів, який в комплексі здійснює формування і вдосконалення самоорганізації діяльності студентів і покращує ефективність учбового процесу.

Спільна схема виконання проекту така: вчитель ставить завдання, тим самим обкреслюючи плановані результати навчання і початкові дані. Потім створюються творчі групи, які намічають проміжні завдання, шукають необхідний матеріал, діють, проявляють свою творчість, показують свої знання, створюють свої проекти.

Наведу декілька прикладів. У групах економічного напряму було запропоновано підготувати конференцію з теми «Реклама в Інтернеті». Студенти, які готувати цей проект розбилися на декілька творчих груп. Одні групи збирали матеріал про рекламу, її види, її використання в Інтернеті та інше. Інші групи створювали рекламні презентації. Рекламні презентації створювалися у виді рекламних банерів, натискуючи по яким потрапляєш на рекламну веб-сторінку, де можна вже в повному об'ємі отримати потрібну інформацію про представлену продукцію або  товар. Для створення таких банерів студентам, насамперед.  необхідно було вивчити і навчитися користуватися відповідними комп'ютерними програмами, в яких створюються ці банери і веб-сторінки. По-друге, для того, щоб створити рекламу правильно, по всіх правилах, вони консультувалися у викладача комісії «Комерційна діяльність». По-третє, створюючи рекламний банер і рекламну сторінку необхідно було проявити творчий підхід. І останнім кроком цього проекту є підготовка та проведення науково-практичної конференції, на якій одні студенти представляють підготовлені доповіді, а інші - розроблені рекламні банери.

Ще один приклад: студентам було запропоновано створити свій відеоурок. Теми вони вибирали самі, але звичайно ж радилися зі мною. Деякі творчі групи (це студенти старших курсів) вибрали теми професійної спрямованості, такі як: «Сутність бухгалтерської збалансованості та вплив господарських операцій на зміни в балансі», «Реквізити  службових документів». А студенти перших курсів вибрали теми виховного напряму:  про техніку безпеки, про шкоду куріння та інші.

Для створення таких відеоуроків вони використовували різні комп'ютерні програми, наприклад, Sony Vegas, Adobe Photoshop, Jet Audio. Таким чином для створення такого відеоуроку необхідно було створити графіку, текст, анімацію, записати звук і все це змонтувати в одне ціле. Для підведення підсумків цієї кропотливої роботи була проведена науково-практична конференція, на якій студенти представили свої відеоуроки. Хочу відмітити, що всім присутнім на цій конференції сподобалася кожна представлена  робота.

Я вважаю, що студент, у якого  будуть сформовані елементарні риси дослідника, трудитиметься ефективніше, принесе більше користі суспільству. Це допоможе успішніше навчатися, глибше осмислювати учбові дисципліни.

Таким чином, науково-дослідна робота із студентами - це велика і кропотлива спільна творча праця. Основна мета якої - сформувати творчу особу, що володіє навиками самостійної науково-дослідної роботи.