Тема:   “ Алгоритми. Мова програмування Пас-каль.Структура прoграми на Паскалі. Введення і виведення даних”
Мета:     Сформувати навички створення структури програми та використання основних процедур вводу та виводу інформації.

Завдання для підготовки:
1.    Які існуть структурні елементи блок-схеми  алгоритму?
2.    Яка історія виникнення мови Паскаль?
3.    В чому особливість мови високого рівня Паскаль?
4.    Яка структура програми на Паскаль?
5.    Які основні процедури вводу інформації в Паскаль?
6.    Які основні процедури виводу інформації в Паскаль?

Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1.    Begin1
2.    Begin2
3.    Begin3
4.    Begin4
5.    Begin5

Тема: “ Використання умовного оператора.”
Мета:     Сформувати навички використання умовного оператора в мові Паскаль.

Завдання для підготовки:
1.    Які оператори в мові Паскаль  використовуються для розгалуження програми?
2.    Поясніть призначення та спосіб використання оператора if
3.    Поясніть призначення та спосіб використання оператора else
4.    Поясніть призначення та спосіб використання вкладеного оператора if
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. If4
2. If6
3. If8
4. If12
5. If22

Тема: “ Організація циклів.”
Мета:     Сформувати навички використання циклів  в мові Паскаль.

Завдання для підготовки:
1.    Який оператор представляє цикл з передумовою?
2.    Який оператор представляє цикл з післяумовою?
3.    Який оператор представляє безумовний цикл ?
4.    Поясніть відмінності застосування циклів while та repeat
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. For5
2. For12
3. For13
4. For16
5. For19


Тема: “ Організація циклів.”
Мета:     Сформувати навички використання циклів  в мові Паскаль.

Завдання для підготовки:
1.    Який оператор представляє цикл з передумовою?
2.    Який оператор представляє цикл з післяумовою?
3.    Який оператор представляє безумовний цикл ?
4.    Поясніть відмінності застосування циклів while та repeat

Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. While1
2. While2
3. While4
4. While7
5. While11

Тема: “ Масиви. Виконання основних операцій з елементами масивів.”
Мета: Сформувати навички використання простих масивів  в мові Паскаль.

Завдання для підготовки:
1.    Що таке масив?
2.    Яки типи масивів існують?
3.    Як декларується масив ?
4.    Яким чином можна звернутись до довільного елемента масиву?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. Array7
2. Array47
3. Array63
4. Array68
5. Array112

Тема: “ Упорядкування масивів за зростанням. Пошук елемента в масиві.”
Мета: Сформувати навички  упорядкування  масивів  в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.    Який основний алгоритм пошуку найбільшого елемента масиву?
2.    Який основний алгоритм пошуку найменьшого елемента масиву?
3.    Що уявляє собою метод сортування масиву “бульбашка”  ?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:

1. Series1
2. Series15
3. Series16
4. Series17
5. Series19

Тема: “ Алгоритми обробки таблиць..”
Мета: Сформувати навички  використання двовимірних  масивів  в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Як декларується багатовимірні масиви в мові Паскаль?
2.    Як звертатись до довільного елементу двовимірного масиву?
3.    Який алгоритм пошуку найбільшого елементу в двовимірному масиві?
4.    Який алгоритм пошуку найменьшого елементу в двовимірному масиві?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. Matrix7
2. Matrix24
3. Matrix53
4. Matrix82
5. Matrix88


Тема: “ Оператор варіанта.”
Мета: Сформувати навички  використання оператора варіанта  в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Як реалізується вибір варіантів в мові Паскаль?
2.    Які типи даних можна використовувати в операторі case?
3.    Яке призначення оператора else операторі вибору варіанту?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. Case4
2. Case9
3. Case10
4. Case11
5. Case12

Тема: “ Підпрограми. Процедури  і функції.”
Мета: Сформувати навички  використання підпрограм  в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке підпрограма?
2.    Як декларується функція в мові Паскаль?
3.    Як декларується підпрограма в мові Паскаль?
4.    В чому відмінність між функцією та підпрограмою?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. Proc4
2. Proc8
3. Proc21
4. Proc25
5. Proc40


Тема: “Рекурсія. Використання рекурсивних формул.”
Мета: Сформувати навички  використання рекурсивних функцій  в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке рекурсія?
2.    Навести приклад рекурсивної функції.
3.    Яка послідовність виклику та виконання рекурсивної функції?
4.    В чому різниця між параметром підпрограми за силкою та за занченням?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. Recur1
2. Recur10
3. Recur14
4. Recur15
5. Recur16

Тема: “ Обробка рядків у Паскалі.”
Мета: Сформувати навички  використання рядків  в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке рядок в мові Паскаль?
2.    Навести приклад декларації рядка.
3.    Які типи даних використовують в рядках?
4.    Як використовується діапазон в декларуванні рядка?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1. Series1
2. Series 15
3. Series 16
4. Series 17
5. Series 19

Тема: “ Комп’ютерна графіка. ”
Мета: Сформувати навички  використання модуля  GraphABC   в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Яка структура модуля  GraphABC?
2.    Що таке графічне перо і як воно реалізоване в GraphABC ?
3.    Що таке пензлик і як він реалізован  в GraphABC?
4.    Що таке шрифт і як він реалізован  в GraphABC?

Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Виконати наступні задачі:
1. Вивести на екран примітиви  - коло,еліпс,прямокутник,лінію, крапку.
2. Вивести прямокутники в чотирьох різних кольорах.
3. Вивести кола в чотирьох різних заливках.
4. Вивести кола в чотирьох різних контурах.

Тема: “ Записи.”
Мета: Сформувати навички  використання записів   в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке запис?
2.    Як задекларувати запис ?
3.    Як можна використовувати запис?
4.    Які типи даних можна використовувати в записах?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Виконати наступні задачі:
1. Створити запис що описує студента.
2. Створити масив записів-студентів.
3. Знайти в масиві студентів найстаршого студента.
4. Знайти в масиві студентів наймолодшого студента..

Тема: “ Файли в Паскалі.”
Мета: Сформувати навички  використання файлів   в мові Паскаль.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке файл?
2.    Як існують типи файлів в мові Паскаль ?
3.    Як задекларувати файл?
4.    Як знайти найбільший елемент в текстовом файлі?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
Використовуючи навчальну програму “Pascal ABC”,  виконати наступні задачі:
1.    File2
2.    File25
3.    File43
4.    File48
5.    File67

Тема: “ Інтегроване середовище розробки IDE Delphi . Вікна IDE.”
Мета: Сформувати поняття про середовище розробки IDE Delphi.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке Winwows програмування?
2.    В чому особливість візуального програмування ?
3.    Дати означення сфер застосування IDE Delphi
4.    Які основні вікна існують в IDE Delphi?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з виглядом та складовими частинами робочого простору IDE Delphi
3.    Ознайомитись з структурою та функціями вікна Object Inspector.
4.    Ознайомитись з структурою та функціями панелі інструментів.
5.    Ознайомитись з структурою та функціями вікна редактора коду.
6.    Ознайомитись з структурою та функціями палітри компонентів.

Тема: “ Стуктура меню та функціональні можливості IDE Delphi.”
Мета: Ознайомитись з структурою та функціями головного меню IDE Delphi.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке головне меню?
2.    Що таке спливаюче меню?
3.    Як визвати контекстне меню?
4.    В чому різниця між головним та контекстним меню?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з функціями та складовими частинами головного меню IDE Delphi
3.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню File IDE Delphi
4.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Edit IDE Delphi
5.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Search IDE Delphi
6.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню View IDE Delphi
7.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Project IDE Delphi
8.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Run IDE Delphi
9.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Component IDE Delphi
10.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Database IDE Delphi
11.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Tools IDE Delphi
12.    Ознайомитись з  функціями  та складовими частинами меню Help IDE Delphi

Тема: “ Створення програми в IDE Delphi.
Візуальні компоненти. Структура проектів. Компоненти Standart.”
Мета: Навчитись створювати різні проекти в IDE Delphi.Ознайомитись з компонентами Sysytem
Завдання для підготовки:
1.  Що таке проект Delphi?
2.    Які файли можуть входити до проекту ?
3.    Призначення компонентів Standart
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з виглядом та складовими частинами палітри компонентів Standart
3.    Ознайомитись з компонентом Frames, властивості, події, використання.
4.    Ознайомитись з компонентом MainMenu, властивості, події, використання.
5.    Ознайомитись з компонентом PopupMenu, властивості, події, використання.
6.    Ознайомитись з компонентом Label, властивості, події, використання.
7.    Ознайомитись з компонентом Memo, властивості, події, використання.
8.    Ознайомитись з компонентом Button, властивості, події, використання.
9.    Ознайомитись з компонентом CheckBox, властивості, події, використання.
10.    Ознайомитись з компонентом RadioButton, властивості, події, використання

.

Тема: “ Використання компонентів Additional,  Dialogs, System.”

Мета: Ознайомитись з компонентами Additional,  Dialogs, Systems.Створити програму BitView
Завдання для підготовки:
1.  Що таке діалогове вікно?
2.    Дати означення модального вікна
3.    Пояснити відміність між модальним та немодальним вікном

Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з компонетами палітри Additional ,їх властивостями,подіями та способом застосування
3.    Ознайомитись з компонетами палітри Dialogs,їх властивостями,подіями та способом застосування
4.    Ознайомитись з компонетами палітри Systems,їх властивостями,подіями та способом застосування
5.    За допомогою інтерактивних уроків Delphi створити програму для перегляду графічних bmp-файлів BitView

 

Тема: “ Використання екранних форм в  IDE Delphi.”

Мета: Ознайомитись з різними видами екраних форм IDE Delphi, їх особливостями та способами використання
Завдання для підготовки:
1.  Що таке екранна форма?
2. Дати означення головної екраної форми
3.  Які існують види екраних форм?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з основними властивостями екраних форм
3.    Ознайомитись з основними подіями екраних форм.
4.    Ознайомитись з типом екраної форми – Aboute Box, способами використання.
5.    Ознайомитись з методами керування формами – визначення головної форми, перегляд існуючих в проекті форм
6.    Ознайомитись з типом екраної форми – Tabbed pages, способами використання.
7.    Створити діалогове вікно – “Про програму”

Тема: “ Обробка подій клавіатури, миші.”
Мета: Ознайомитись з різними способами обробки подій клавіатури та миші.

Завдання для підготовки:
1.  Що таке подія компонента?
2.  Які основні події існують у клавіатури?
3.  Які основні події існують у мишці?

Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з основними подіями клавіатури
3.    Створити обробники подій клавіатури.
4.    Створити обробники подій мишки.
5.  За допомогою інтерактивних уроків Delphi створити програму Sketch.

 

Тема: “ Створення меню програми.”
Мета: Ознайомитись з способами створення головного та контексного меню.

Завдання для підготовки:
1.  Що таке головне меню?
2.  Що таке контексне меню?
3.  Поясніть відмінність між динамічним та статичним меню
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом розробки головного меню  MainMenu
3.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом розробки контексного меню  PopupMenu
4.    Створити програму з головним та контексним меню.

 

Тема: “ Використання кнопок в програмах .”
Мета: Ознайомитись з способами використання кнопок программі.
Завдання для підготовки:
1.  Що таке кнопка в Windows программі?
2.  Які основні види кнопок ви знаєте?
3.  Яка основна подія існує в компоненті - кнопка
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента Button
3.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента BitBtn
4.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента SpeedButton.
5.    Створити програму, використовуючи різни типи кнопок і розробити обробники подій, що виводять інформацію про тип кнопки.

Тема: “ Створення панелі інструментів та стану.”
Мета: Ознайомитись з способами створення  панелі інструментів та панеллю стану.
Завдання для підготовки:
1.  Дайте означення панелі інструментів?
2.  Дайте означення панелі стану?
3.  В чому полягая перевага використання панелі інструментів в программі?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента ToolBar
3.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента StatusBar
4.    Створити програму, використовуючи панель інструментів та динамічну панель стану з трьомі ділянками.

Тема: “ Створення списків.”
Мета: Ознайомитись з способами створення  різних типів списків в программі.
Завдання для підготовки:
1.  Дайте означення списку в программі?
2.  Дайте означення розкриваючий список?
3.  Основні способи використання списків в программі?
Завдання для виконання  лабораторної роботи:
1.    Запустити IDE Deplhi
2.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента ListBox
3.    Ознайомитись з основними властивостями, подіями та способом використання компонента ComboBox
4.    Створити програму, використовуючи різні типи списків.