Тема: Основи алгебри-логіки.
Мета: засвоїти основні логічні функції, які виконує ЕОМ. Навчитися оперувати різними системами числення та виконувати логічні операції.
Хід роботи:
1.    Переведіть числа з однієї системи числення в іншу:


Системи зчислення
2    8    10    16
1    0001 0011    023    019    13
2    0000 1110    016    014    E
3    0001 1001    031    025    19
4    0010 0010    042    034    22
5    0010 1101    055    045    2D
6    0011 0000    060    048    30
7    0011 0011    063    051    33
8    0100 0001    101    065    41
9    0100 0100    104    068    44
10    0100 1011    113    075    4B
11    0101 0000    120    080    50
12    0101 0111    127    087    57
13    0101 1001    131    089    59
14    0101 1111    137    095    5F
15    0110 0011    143    099    63
16    0110 0100    144    100    64
17    0110 1001    151    105    69
18    0111 1000    170    120    78
19    1000 0000    200    128    80
20    1000 0011    203    131    83
21    1000 0111    207    135    87
22    1001 0100    224    148    94
23    1001 1000    230    152    98
24    1001 1011    233    155    9B
25    1010 0100    244    164    A4
26    1011 0010    262    178    B2
27    1011 1010    272    186    BA
28    1011 1110    276    190    BE
29    1100 1000    310    200    CB
30    1111 1111    377    255    FF

2.    Виконайте додавання, множення, віднімання чисел:
І-ше число    ІІ-ге число        І-ше число    ІІ-ге число
1    101101    010100    11    110010    101110
2    111101    100010    12    101010    100100
3    111100    100010    13    110101    101100
4    110011    100010    14    110000    100011
5    101011    010101    15    101110    100010
6    111100    110000    16    111100    110110
7    111001    101110    17    110011    100010
8    101010    100100    18    101011    010101
9    110011    101100    19    111100    101101
10    111110    110011    20    111001    101100