Варіант 1

1.Яку роль відіграють сенсорні системи?

2.Як пов'язані структура й функції зорової сенсорної системи?

3.Опишіть захворювання слухової сенсорної системи.

Варіант 2

1.Яким чином ми одержуємо відомості про навколишній світ?

2.Які захисні пристосування має око?

3.Опишіть будову слухової сенсорної системи.

Варіант З

1.Яке значення в житті людини мають слух і мовлення?

2.Опишіть будову смакового аналізатора.

3.Як звукові сигнали передаються слуховим рецепторам?