51 година на рік (1,5 години на тиждень, 4 години — резервні)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

прове­дення

Примітка

Сенсорні системи


1

Загальне уявлення про сенсорні системи та їхнє значення

2

Зорова сенсорна система. Анатомічна будова ока

3

Оптична система ока. Лаборатор-на робота # 2 Визначення ако-модації ока»

4

Сприйняття кольору, світла, прос-тору. Лабораторна робота # 2. Визначення сліпої плями на сітківці ока»

5

Порушення зору. Гігієна зору

6

Слухова сенсорна система. Анатомічна будова слухової сенсорної системи

7

Сприйняття звуків. Гігієна слуху. Лабораторна робота # 3 «Вимірювання порога звукової чугливості»

8

Нюхова та смакова сенсорні системи

9

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

10

Значення сенсорних систем у житті людини

Продовження

Номеруроку

Тема уроку

Датапроведення

Примітка

Біологічні основи поведінки людини.

Вища нервова діяльність

11

Вища нервова та психічна діяльність людини

12

Безумовні рефлекси, інстинкти, їхня біологічна роль. Лабораторна робота # 4 «Безумовні рефлекси людини»

13

Умовні рефлекси, їхнє значення

14

Види і форми умовних рефлексів

15

Гальмування умовних рефлексів

16

Динамічний стереотип. Навички і звички

17

Фізіологічні основи мовлення

18

Сприйняття і пам'ять. Практична робота # 1 «Визначення властивостей уваги»

19

Типи пам'яті. Розвиток пам'яті. Практична робота # 2 «Дослідження різних видів пам'яті»

20

Емоції та мотивації

21

Порушення вищої нервової діяльності та їхній вплив на організм

22

Фізіологічні основи свідомості

23

Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини. Практична робота # 3 «Визначення типу темпераменту»

Продовження


Номеруроку

Тема уроку

Датапроведення

Примітка

24

Характер. Риси характеру та їхформування

25

Обдарованість і здібності. Практична робота # 4 «Виявленняпрофесійних схильностей»

26

Вплив наркотиків і токсинів на поведінку людини

27

Сон та його значення

28

Біологічні основи сну. Порушення сну

Розмноження та індивідуальний розвиток людини

29

Продовження роду. Біосоціальна основа створення сім'ї

ЗО

Будова чоловічих і жіночих статевих органів

31

Дозрівання гамет і запліднення.Генетичне визначення статі

32

Ембріональний розвиток людини.Гігієна вагітної жінки

33

Постембріональний розвиток людини

34

Статеве дозрівання. Характеристика підліткового періоду

35

Зрілий, похилий і старечий вік у людини

36

Регуляція народжуваності

37

Венеричні захворювання та запобігання їм

Закінчення


Номер уроку

Тема уроку

Датапроведення

Примітка

Вид Людина розумна — Homo sapiens

38

Еволюція антропоїдів: людиноподібні мавпи і людина

39

Рушійні сили антропогенезу

40

Еволюція людини

41

Раси, нації, народності

Екологія людини

42

Екологія людини та її значення

43

Екологічні чинники. Вплив кліматичних чинників на організм людини

44

Біологічні ритми людини

45

Вплив антропогенного чинника

46

Адаптація людини до впливів екологічних чинників

47

Демографічні проблеми в Україні

ПРИБЛИЗНЕ КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ В 9 КЛАСІ