Мета: 1.Зацікавити дітей вивченням історії своєї родини, прищепити повага до культурних традицій родини й країни;

 2.Сприяти становленню особистості дітей підліткового віку  за допомогою вивчення родоводу й життю своїх предків.

3. Привести дітей до висновку про те, що людина без цього знання подібна до аркуша, що несе вітер, йому легко вселяти будь-які істини, моральні норми і їм дуже легко управляти.

Обладнання: Генеалогічні таблиці.

Література: Юрченков А.М. «Методи генеалогічного дослідження». Саранськ: Морд. кн. изд.1999.57 с.

Ми сьогодні зробимо подорож у минуле людини. Але будь-яка людина це не тільки окрема особистість, але і його родина. На думку деяких психологів, у долі окремої людини в мініатюрі відображається історія його родини.

ПОНЯТТЯ ПРО ГЕНЕАЛОГІЮ

Вивченням історії родин і пологів займається спеціальна  наука - генеалогія. Її назва походить від давньогрецького слова, що переводиться як «родовід», тобто Слово про рід.

Генеалогічне дослідження також старе, як сама історія. Уже міфи народів містять у собі його елементи у вигляді подань про родові зв'язки богів або героїв. Генеалогічні подання міфів дозволяли людям орієнтуватися в небесній ієрархії й визначати в сонмі богів свого особистого заступника. Як ви думаєте, чому древні люди були так зацікавлені в тім, щоб знати від кого вони відбуваються?

ДЖЕРЕЛА ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Як джерела в генеалогічному дослідженні можуть виступати практично будь-які речовинні й духовні пам'ятники, що містять у собі відомості про окрему особу або рід. У цьому змісті їхнє число не обмежене.

Існує окрема наука, що займається вивченням прізвищ людей, імен, по батькові, прізвиськ, кличок, псевдонімів - АНТРОПОНІМІКА.

Прізвище - це спадкоємне ім'я родини. Їхня поява в Росії почалося порівняно пізно й розтяглося на чотири сторіччя 14 - 17 вв. Більшість російських прізвищ розвилося з по батькові, лише деякі відбулися від назв місця походження родини.

Набагато складніше обстоять справи з мордовськими прізвищами. Крім особистих імен, у їхню основу могли лягти російські загальні слова. Такі прізвища носять одна третина мордви. Але все - таки в основу більшості їх лягли імена. Це дуже важливо для генеалогічного дослідження, тому що ім'я, що лежить в основі прізвища як правило, є ім'ям засновника роду.

Наприклад, один з найбільш відомих  мордовських князівських пологів 17 в. - князі Баюшеви. В основі їхнього прізвища лежить ім'я Баюш, що носив засновник роду. Це історична особистість. В 1612 р. він устав на чолі об'єднаного загону алатирських мурзів і мордви й розбив що прийшли ногайців. В 1613 р. Рада всієї землі по вироку воєвод Трубецького й Д.М. Пожарського подарував Баюшу і його нащадкам князівське звання й прізвище.

УСНІ ДЖЕРЕЛА

Це родовідні легенди. Вони характерні як для дворянських, так і для селянських пологів. Причому дворянські родоводи фіксувалися з 16 в., була навіть ціла Палата родоводів справ, що займалася збором і перевіркою родовідних документів - результатом з'явилася Оксамитова книга.

Родові перекази робочих і селянських родин почали фіксуватися тільки з 19 в. Це робили священики, вони публікували матеріали в «Єпархіальних відомостях».

Взагалі ж джерелами для збору відомостей про свою родину можуть служити всі види письмових джерел: державні акти, періодична преса, переписка, діловодна документація, шлюбні контракти, заповіти й т.д.

Але найбільш докладний матеріал по дослідженню селянських родин дають ревізькі книги, - тобто перепису населення з 1719 по 1857 р. Особливо коштовні ревізькі казки, що складалися на окрему особу або родину. Ці документи перебувають у Центральному архіві м. Саранська й при бажанні ви можете відкрити для себе подробиці життя ваших предків.

МЕТОДИКА ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Припустимо, ви вирішили зайнятися минулим своєї родини. Із чого почати?

1. ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДОСЬЄ

Необхідно почати зі збору як можна більшої кількості даних про того або іншого предка будь-якого характеру. Ви повинні переглянути архіви вашої родини й ваших родичів, потім уже звертатися до спогадів членів вашої родини, можете написати їм листа із проханням докладно розповісти про всіх родичів тої або іншої галузі. Але в глибину століть можна подивитися тільки за допомогою ревізьких казок, що зберігаються в Центральному архіві м. Саранська.

2. ГЕНЕАЛОГІЧНА КАРТКА

Наступний етап вашої роботи буде укладатися в занесенні даних по одній людині на окрему картку.

3.  ГЕНЕАЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

І тільки після цього ви можете приступитися до складання генеалогічної таблиці, або генеалогічного древа. Вони бувають різних видів:

Колоподібні

У центрі міститеся ви, зверху предки по батьківській лінії, знизу - по материнській. Як приклад - генеалогічна таблиця А. Полежаєва. Але ці таблиці незручні тим, що можуть показати предків тільки до третього або четвертого коліна.

Горизонтальні

У цьому випадку малюються окремі стовпчики для кожного покоління. Для приклада - генеалогічна таблиця А.А. Татищева - російського історика. Тут кожна особа одержує номер, залежно від природного порядку в родині.

Вертикальні

Це звичайно сама вражаюча таблиця, складена у вигляді древа. Ви можете почати складання із сучасності або, навпаки, із глибини століть, як у генеалогічному древі М. Калініна. Тут теж кожній особі дається номер і в додатку вказуються подробиці його життя.

Отже, тепер ви знаєте як заглянути в минуле своєї родини й відповідно себе, із чого почати й чим закінчити ваше дослідження. А тепер давайте з вами подумаємо, навіщо сучасній людині знати історію своєї родини?

 Необхідно привести дітей до висновку про те, що людина без цього знання подібна до аркуша, що несе вітер, йому легко вселяти будь-які істини, моральні норми і їм дуже легко управляти.