Мета: виявити рівень музичної культури учнів, удосконалювати вміння розуміти характер і зміст музичних образів, розвивати потреби спілкування із серйозною музикою (Для учнів 13 - 15 років)

Хід підготовки:

1 Провести співбесіду з учнями з питань.

- Твій улюблений музичний твір?

- Що б ти хотів довідатися про музику й композиторів, які добутки хотів би почути?

2. Оформити виставку книг (див.: Кабалевский Д. Про три кити й про багато чого іншого. М., 1972; Короткий музичний словник для учнів. Л., 1977; Левашова Г. Я. Розповіді з музичної скриньки, Л., - 1965; Мархасев Л. Улюблені й інші. Л., 1978).

3. Запросити брати участь у бесіді композитора, що живе у вашім місті, області, музиканта або вчителя музики (попередньо познайомити їх з питаннями учнів):

  • - Коли ви всерйоз захопилися музикою?
  • - Які музичні твори особливо улюблені вами?
  • - Як допомагає вам музика в житті?
  • - Що ви побажаєте нам, хлопцям?
  • 4. Написати плакати (на вибір).

«Музика є найбільше мистецтво, що піднімає, облагороджує душу, розвиває в ній нескінченний, внутрішній мир»В. Г. Бєлінський

«Музика - саме поетичне, саме живе, саме могутнє із всіх мистецтв».П. И. Чайковський

«Немає на світі іншого мистецтва, яке б так ріднило людей, як музика»Ю. А. Шапорин

5. Підібрати запису для прослуховування. Підготувати музичну вікторину.

План-Конспект бесіди:

1. Вступне слово вчителя (тези).

Музика - одне із самих древніх мистецтв. Влада музики над душами людей була усвідомлена ще тисячоріччя назад. Згадаєте дивний міф про Орфее, що силу співу міг приборкувати диких звірів, руйнувати гори. По поданню античного філософа Платона оволодіння мистецтвом музики очищало від дурних почуттів і бажань.За словами А. Стендаля, «... музика, коли вона досконала... дає, безсумнівно, саме яскраве щастя». Ви можете задати мені питання: а роль поезії, класичних добутків прози? Так, художня література - першооснова багатьох видів мистецтва Вона має величезними, майже безмежні можливості відбиття багатства й різноманіття життя, думок і почуттів людини. Однак є межа цим можливостям у передачі найтонших відтінків емоційного миру людей. І тоді слово музиці... (Прослуховування грамзаписів на вибір учителя: музика до драми М. Ю. Лермонтова «Маскарад» А. И. Хачатуряна, фрагменти з балетів «Червоний мак» або «Мідний вершник» Р. М. Глиэра).Музика - самий складний вид мистецтва Вона поєднує почуття й думки людей у єдиний порив, і в той же час кожний сприймає музику по-своєму, відповідно настрою. Одним подобається так звана «серйозна» музика, інші охотнее слухають «легку», естрадну.

От що написала у своєму листі в редакцію радіо Світлана Г.: «Раніше до музики я ставилася як до веселого, що дає гарний настрій шуму (є такий жартівний афоризм: «Музика - це найдорожчий шум»). У таку музику навіть не обов'язково вдумуватися й вслухуватися, ноги пританцьовують самі собою... І раптом я почула Грига! Він начебто запитав мене: « чиПравильно ти живеш, чи не дарма витрачаєш дорогоцінний час, що відпущено на коротке життя?» Адже ми розкидаємося, уважаємо - все життя спереду ...»

Так що ж таке музика, без якої людині важко було б прожити на світі?

2. Виступ гостей (яку роль грає музика В житті людини, зокрема, у їхньому житті; що таке серйозна, камерна музика, особливості й жанри легкої музики; естетичні критерії в оцінці сучасної естрадної музики ).

3. Прослуховування фрагмента Четвертої симфонії П. И. Чайковського, де темі долі протистоїть образ, Батьківщини, втілений у народній пісні «У поле березонька стояла», або фрагмента із Сьомої симфонії Д. Д. Шостаковича, у якій відбита тема боротьби російського народу проти ворожої навали в роки Великої Вітчизняної війни.

Обговорення питань із учнями:

  • - Що вам сподобалося в цих музичних добутках?
  • - Які почуття викликали вони у вас?

4. Можна виконати (прослухати в грамзаписі) п'єсу Э. Грига «Ранок», але не називати її, а попросити хлопців дати своя назва цьому добутку. Або на тлі музичної картини А. К. Лядова «Чарівне озеро» послухати вірші Ф. И. Тютчева «Чародейкою Зимою зачарований, ліс стоїть» і визначити, що загального між цими двома творами?

5. Музична вікторина. Використовувати книги: Гродзенская И. Л. Школярі слухають музику М., 1969; Карцева С. А. Музична фонотека в школі. М., 1976, Колосова И. А. Здраствуй, музика! М., 1964; Поговоримо про музику (цікавий словник школяра). Л., 1965.

План подальшої роботи:

1. Провести бесіди на теми: «Як слухати музику», «Розповіді про музику й музикантів», «Радянські композитори - дітям»

2. Провести цикл бесід на тему: «Що таке серйозна музика?»

а) Симфонічна музика (Соната «Аппассионата» Л. Бетховена, «Реквієм» В. Моцарта, «Пори року» П. И. Чайковського, «Картинки з виставки» М. П. Мусоргского, «Пісня про ліси» Д. Д. Шостаковича, «На стражі миру» С. С. Прокоф'єва);

б) Знайомство із симфонічним оркестром (смичкові, дерев'яні духові, мідні духові інструменти);

в) Образотворча симфонічна музика («Поле джмеля» Н. А. Римського-Корсакова, «Світанок на Москві-Ріці» М. П. Мусоргского);

г) Жанр опери - з'єднання драматичного мистецтва з музичним і художнім оформленням спектаклю. Оперне мистецтво «Могутньої купки».

3. Підготувати усний журнал