Тема: Можливості професій та їх значимість.
Мета: Організувати вільний час дітей, формувати знання про різні види професій, свідоме ставлення до їх вибору; розвиток пізнавальної активності і логічного мислення, вміння донести свої погляди до інших;  приймати участь у дискусіях.
Форма проведення: диспут.
Місце проведення: класна кімната.
Час проведення: класна година.
Матеріальне забезпечення:  дошка, стільці, парти.

План заходу
1. Організаційна частина
2. Вступне слово ведучого.
3. Обговорення ряду професій запропонованих ведучим.
    Ряд професій для обговорення:
      І трійка професій:
        а) лікар;
б) програміст;
в) кухар;
      ІІ трійка професій:
а) архітектор;
б) вчитель;
в) інженер;
4. Професійний кросворд.
5. Підведення підсумків обговорення.

Хід заходу

1. Організаційна частина
- учні діляться порівну на дві групи: одна „ЗА” і друга „ПРОТИ”, як фахівці з цього питання;
- парти учнів ставляться паралельно друг другу в один ряд;
- одна група учнів садиться на проти іншої групи.
- ведучий посередині цих груп.

2. Вступне слово ведучого.
Добрий день всім, хто завітав на сьогоднішню виховну годину. Ми з вами протягом цього часу, який нам дано обговоримо деякі професії і з’ясуємо їх значимість.
Кожен з вас, мабуть, уже знає і розуміє сенс життя, знає, що є головніше у житті людини, але не всі визначалися з вибором професії, яку ви отримаєте, якщо забажаєте.
    Ми ж з вами з’ясуємо, як саме ви зможете вибрати свою професію, і зрозуміти важливість її.
    Так як людина має певні інтереси та покликання до певного роду занять, тобто вона може робити свою роботу швидко і правильно, і при цьому отримувати задоволення від результату зробленої нею роботи. То як раз перенесення цього покликання на професію дасть можливість забезпечити себе матеріально. Що в нашому житті є необхідною умовою для існування.
    Отже давайте обговоримо, деякі мною наведені професії. І визначимо їхні позитивні і негативні сторони, і проаналізуємо їх значимість в наш час.

3. Обговорення ряду професій запропонованих ведучим.
Питання для обговорення:
Які позитивні чи негативні моменти ви бачите в цій професії?
1. Складність професії.
2. Значимість та відношення до цієї професії в суспільстві.
3. Можливості матеріального забезпечення людей цієї професії.
4. Рівень підготовки кваліфікованих фахівців в закладах освіти.
5. Потреба держави у фахівцях даної професії.

І трійка професій.
а) Що ми знаємо про лікаря?
    (Винесення питань для обговорення).
В лікувально-профілактичних установах здійснює загальне обстеження хворих і комплексне їх лікування спільно з лікарями-фахівцями. Обстежує хворих з травмами, захворюваннями серця, судин, легень, шлунку і інших органів, а також нейрохірургічними захворюваннями, встановлює діагноз, проводить лікування і відновну терапію, готує хворих до операцій. Надає екстрену хірургічну допомогу при защемлених грижах і апендициті. Спостерігає за хворими в післяопераційний період, організовує їх харчування і перев'язки. Здійснює обстеження жінок під час вагітності, приймає пологи, спостерігає за дітьми періоду новонародженості. Організовує і здійснює профілактичні огляди населення і диспансерне спостереження за хворими. Визначає працездатність, оформляє листи непрацездатності і по догляду за хворими. Повинен знати: основи загальнотеоретичних дисциплін; анатомо-фізіологічні, вікові і статеві особливості здорової і хворої людини; профілактику, діагностику, клініку основних внутрішніх, хірургічних і гінекологічних захворювань; основні етапи і методику проведення планових операцій. Повинен мати вищу освіту.
 (Аналіз зроблених обговорень з даної професії)

б) Що ми знаємо про програміста?
    (Винесення питань для обговорення).
Працює в обчислювальних центрах виробничих об'єднань, промислових підприємств, фірм, наукових установ, міністерств і відомств. Готує технічні носії інформації —магнітні і лазерні диски, жорсткий диск, магнітні стрічки і ін. Записує, зчитує і перезаписує інформацію з одного виду носіїв на інший, контролює технічні носії інформації. З пульта управління веде процес обробки інформації на ЕОМ, вводить інформацію в ЕОМ з технічних носіїв і каналів зв'язку, а також виводить її з машини. Стежить за роботою ЕОМ, забезпечуючи проведення обчислювального процесу відповідно до робочих програм. Повинен знати: основи програмування; технічні носії інформації і коди, вживані на ЕОМ; правила експлуатації пульта управління ЕОМ; вимоги до обробки інформації; структуру вихідних таблиць для виявлення збоїв під час роботи ЕОМ.
    (Аналіз зроблених обговорень з даної професії)

в) Що ми знаємо про вчителя?
    (Винесення питань для обговорення).
В початкових і середніх школах на високому ідейному і науковому рівні проводить навчання учнів по різних предметах. Планує учбовий матеріал з певного предмету, забезпечує виконання учбової програми, бере участь в методичній роботі. Домагається від учнів міцних і глибоких. Аналізує успішність учнів, забезпечує дотримання ними учбової дисципліни. Формує уміння і навички самостійного навчання, готує їх до практичного застосування знань. Упроваджує найефективніші форми, методи і технічні засоби навчання. Оснащує учбовий кабінет, поповнює його сучасним устаткуванням. Проводить факультативні заняття, позакласну виховну роботу. Керує предметними і іншими гуртками. Вивчає особистісні якості учнів, бере участь в роботі з їх батьками. Повинен знати: вимоги до національного виховання молоді; предмет, його зміст і методику викладання; педагогіку і педагогічну психологію; форми і методи навчання і виховання учнів. Повинен мати вищу або середню спеціальну освіту.
    (Аналіз зроблених обговорень з даної професії)

ІІ трійка професій.
а) Що ми знаємо про архітектора?
    (Винесення питань для обговорення).
Працює в проектних, науково-дослідних і проектних експериментальних інститутах, організаціях по управлінню проектуванням і будівництвом, на підприємствах будіндустрії. Проектує системи розселення, місто в цілому і його структурні одиниці (центри, райони, ансамблі площ, магістралі, транспортне, інженерне устаткування територій), житлові будівлі і комплекси, суспільні спорудження масового і індивідуального будівництва, промислові будівлі і об'єкти благоустрою промислових територій, будівлі і споруди аграрного індустріального виробництва, садово-паркові об'єкти, елементи благоустрою на основі взаємодії архітектури і ландшафту і з урахуванням питань екології. Розробляє проекти реставрації архітектурних пам'ятників, реконструкції історичної частини міст с органічним включенням пам'ятників архітектури в структуру, інтер'єри будівель і окремих приміщень. Проводить дослідження і експерименти, пов'язані з проектним рішенням, здійснює авторський нагляд за будівництвом. Повинен знати: загальні інженерні дисципліни архітектурного і будівельного циклу; теорію і історію архітектури і містобудування; живопис, малюнок і скульптуру; методи проектування; властивості будівельних матеріалів і конструкцій; технологію будівельного виробництва; основи технічної естетики; кошторисні нормативи, розцінки і цінники, нормативи питомих капітальних вкладень; методи проведення техніко-економічних розрахунків; економіку, організацію і планування будівельно-монтажних робіт; основи патентознавства; основи наукової організації праці; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Повинен мати вищу освіту.
    (Аналіз зроблених обговорень з даної професії)

б) Що ми знаємо про інженер?
    (Винесення питань для обговорення).
В науково-дослідних установах, в конструкторських, технологічних, проектних і дослідницьких організаціях бере участь в проведенні наукових досліджень або виконанні технічних розробок. Проектує кінематичні, електричні, монтажні і інші схеми різного призначення, засоби випробування і контролю, оснащення, лабораторні макети, контролює їх виготовлення, розраховує необхідні параметри і величини. Бере участь в стендових і промислових випробуваннях проектованих виробів, установці і наладці устаткування при проведенні досліджень та експериментів. Проводить складні досліди і вимірювання, виконує необхідні розрахунки, аналізує і узагальнює результати. Розробляє проектну і робочу технічну документацію, оформляє матеріали закінчених науково-дослідних і проектних конструкторських робіт. Повинен знати: методи досліджень, проектування і проведення експериментальних робіт; технологію виробництва в галузі; конструкцію, правила монтажу і технічної експлуатації проектованих виробів, об'єктів; методи і засоби виконання технічних розрахунків і обчислювальних робіт; основи економіки і організації виробництва. Повинен мати вищу освіту.
    (Аналіз зроблених обговорень з даної професії)

б) Що ми знаємо про кухар?
    (Винесення питань для обговорення).
На підприємствах громадського харчування готує і оформляє страви і кулінарні вироби масового попиту (салати, холодні закуски, перші і другі страви, гарячі і холодні напої), різні дієтичні страви, холодні страви (холодці, салати з дичини, фаршировані овочі, порося, птицю), страви на замовлення (соуси, вироби із заварного і бісквітного тіста, фірмові закуски), страви національної і зарубіжної кухні. Повинен знати: режим і тривалість первинної і теплової обробки продуктів; норми, співвідношення і послідовність закладання сировини; правила складання меню; рецептуру національної і зарубіжної кухні; санітарно-гігієнічні вимоги приготування їжі; правила приготування страв лікувального харчування. Професія має 3-6-й розряди.
    (Аналіз зроблених обговорень з даної професії)

Давайте виберемо три професії із наведених, які заслуговують на більшу увагу в суспільстві в наш час.

5. Підведення підсумків обговорення.
    На цьому наш захід підійшов до кінця. Отже ми з вами обговорили деякі професії. Ви вибрали ті, які на вашу думку є більш важливі, і тепер ви зможете без особливих проблем проаналізувати значимість вибраної вами професії і вияснити для себе її можливості.
Тож, бажаю вам успів, правильного вибору, щирих друзів і усього найкращого.