ПОЧАТКОВА ШКОЛА — КРОК ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ

Педагогіку варто практикувати як «підготувальницю»
майбутнього, яка постійно спрямована вперед, у майбутнє,
хоча при цьому ніколи, на жоден момент, не втрачає з
поля зору сучасного, яке є...основою майбутнього

П. Каптерев

Важливими змінами, передбаченими Державним стандартом початкової загальної освіти, є забезпечення наступності змісту дошкільної, початкової та середньої загальної освіти, а також упровадження особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний процес у початкових класах.

Реформування системи загальної середньої освіти, визнання обов'язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку потребують трансформації старих та пошуку нових підходів до вирішення комплексних завдань, одне з яких — забезпечення наступності та перспективності між різними ланками освіти.

Досягти бажаної мети допоможе єдність, взаємозв'язок у діяльності педагогічного колективу та узгодженість мети, змісту, методів у роботі з дітьми з урахуванням їхніх вікових особливостей.

23.10.2014-1-2

Серед навчальних предметів математика займає особливе місце як наука, що допомагає у засвоєнні матеріалу з інших навчальних предметів, оскільки сприяє формуванню системного мислення. Також вона має важливе значення під час формування науково-теоретичного мислення учнів.

Об'єкти математичних висновків і прийняті в математиці правила їх конструювання сприяють:

? розвитку логічної інтуїції,

? умінню обґрунтовувати і доводити твердження,

? наводити чіткі означення,

? формулювати поняття.

Усе це закладається в початковій школі, а вчителі, які викладають у старших класах, відштовхуються від результатів діяльності класного керівника і забезпечують кінцевий результат. Так, уже кілька років поспіль при складанні ЗНО з математики частина учнів школи отримує близько 200 балів.

 

Педагогічний колектив школи — це однодумці, які разом вирішують проблеми виховання і навчання. Це люди, які працюють над спільною справою. Учителі початкової та середньої ланок беруть участь у тижнях педагогічної майстерності. Учні школи, починаючи з 2-го класу, — активні учасники міжнародних конкурсів «Кенгуру» і «Колосок».

 

Упровадження профільного навчання потребує оновлення змісту, форм і методів роботи. У закладі підготовка дітей до вибору профілю починається з 1-го класу і є наскрізною — від розвивального навчання — через поглиблене вивчення математики в школі II ст. — до математичного профілю в школі III ст.; від вивчання інформатики з 2-го класу за новим Державним стандартом — через системне вивчення за рахунок годин варіативної складової, наявності двох комп'ютерних класів, готовності вчителя навчати дітей молодшого віку — до технологічного профілю (інформатика) у школі III ст.; від викладання фізичної культури, починаючи з 2-го класу, спеціалістами — через спортивні класи в школі II ст., у яких за окремим розкладом тренування двічі в день — до спортивного профілю в школі III ст.

Навчання в початковій школі є підготовчим і невід’ємним етапом у здобутті перемог на олімпіадах різних рівнів, а учні, які навчалися за програмою розвивального навчання, стають активними членами Малої академії наук.

Для забезпечення неперервності освітнього процесу, отримання високої якості знань, створення сприятливих умов для переходу дітей від однієї освітньої ланки до іншої в нашому навчальному закладі здійснено раціональний розподіл обов’язків між членами адміністрації, що дає змогу здійснювати загальний управлінський контроль за станом викладання предметів і рівнем навчальних досягнень учнів, починаючи з 1-го і завершуючи 11-ми класами. Такий розподіл дає можливість окреслити коло актуальних проблем та спланувати спільні заходи для їх вирішення.

Традиційною для школи є методична нарада з питань адаптації 5-класників до навчання в школі II ст. та дотримання принципу наступності під час викладання предметів, яка щорічно проводиться під час осінніх канікул.

В. Сухомлинський писав, що кожна нормальна дитина йде до школи з вогником у душі, а завдання педагога — цей вогник підтримати, аби він не згас.

Педагоги в школі створюють всі необхідні умови для розвитку кожного учня. Для забезпечення наступності та збереження контингенту учнів адміністрація вже у жовтні повідомляє про призначення класних керівників майбутніх 5-х класів. Протягом року в тісній співпраці відбувається знайомство з майбутніми п'ятикласниками. Класний керівник — бажаний і постійний гість на виховних годинах, які проводить класовод. Майбутній класний керівник презентує свій досвід на батьківських зборах, знайомить із системою роботи вчителів, особливостями навчання в 5-му класі.

Таким чином, майбутні п'ятикласники та їхні батьки не відчувають дискомфорту під час переходу від навчання в школі І ст. до навчання в школі II ст.

 

У школі І ст. здійснюється пропедевтична профорієнтація, мета якої— виявити та розвинути інтелектуальні здібності дітей, підготувати учнів до навчання в основній школі. Початкова школа сприяє розвитку самостійності.

К. Ушинський мав рацію, стверджуючи, що лише розумна система дає нам владу над нашими знаннями.

23.10.2014-1-3

Колектив однодумців школи реалізує принцип систематичності й послідовності, який спирається на наукові положення, що відіграють роль закономірних чинників:

? людина лише тоді має справжні дієві знання, коли в її свідомості відбивається чітка картина зовнішнього світу на основі глибоко засвоєної системи взаємозалежних понять;

? універсальним засобом і головним способом формування системи наукових знань є організоване навчання;

? система наукових знань створюється в тій послідовності, що визначається внутрішньою логікою навчального матеріалу й пізнавальних можливостей учнів;

? процес навчання, що складається з окремих кроків, відбувається успішніше і дає вищі результати, якщо менше перерв, порушень послідовності та некерованих моментів.

Якщо систематично не застосовувати навичок, то вони втрачаються; якщо не привчати учнів до логічного мислення, то вони постійно будуть відчувати ускладнення у своїй розумовій діяльності; якщо не дотримуватися системи і послідовності в навчанні, то процес розвитку школярів сповільнюється.

Учителі закладу не стоять на місці. Вони перебувають у постійному пошуку ідей, нових форм роботи, адже ведуть за собою наших учнів — майбутнє держави.

Людмила ОЛІЙНИК,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Білоцерківської ЗОШ І—III ст. № 18, Київська обл.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 1 (721), січень 2014