УСПІХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ

Заклад має чітку, випробувану протягом багатьох років існування структуру. Основним напрямом роботи школи є профілізація, яка визначає спеціалізацію окремих класів, має розгалужену систему допрофільної освіти, пропедевтичну складову, що дає змогу якісно готувати учнів до подальшого навчання згідно з обраним профілем.

У школі ось уже 30 років працюють класи з поглибленим вивченням математики. Цей предмет вивчається за поглибленою програмою для 8-го класу. Результативність роботи таких класів досить висока, зокрема: 85—95 % випускників математичних класів обирають професії, пов’язані з точними науками. Найбільше випускників вступає до Київського політехнічного інституту. Щорічно наші учні отримують на ЗНО з математики 200 балів.

Інший профіль, що існує у школі понад 25 років, — спортивний. Починаючи з 5-го класу, спортивні класи працюють за окремим розкладом, що передбачає тренування двічі на день. Після 7-го класу певна кількість дітей вступає до спортивного ліцею-інтернату, інші — навчаються в спортивних класах до закінчення школи, готуючись до вступу у ВНЗ відповідного профілю.

Початкова школа закладу складається з 13 класів. У педагогічній науці існує думка, що діти різних вікових категорій не повинні перебувати в одному приміщенні, тобто школи різних ступенів повинні мати свої заклади, відокремлені один від одного. Звичайно, ця позиція в дечому правильна, адже кожний ступінь школи має свої специфічні особливості та цілі. Проте, оскільки нині маємо школу трьох ступенів, ми повинні працювати злагоджено у спільній системі, готуючи учнів до навчання в профільній школі.

Початкові класи школи з 1-го класу мають свою диференціацію. Протягом 10 років учителі-класоводи обирають програму розвивального навчання. П’ятеро учителів початкових класів пройшли навчання в Харківському центрі розвивального навчання Д. Єльконін — В. Давидов.

Використовують повний курс розвивального навчання лише два вчителі, інші запроваджують у свою роботу лише елементи. Результативність роботи за цією програмою дуже висока.

Фактично з початкових класів розпочинається підготовка до навчання в математичних класах: класи розвивального навчання формуються за принципом готовності дошкільника за інтелектуальними та фізичними можливостями навчатися за особливою програмою.

Батьки готові купувати підручники та допоміжну літературу. Учителі математики II—III ст. співпрацюють з учителями початкової школи, спільно добирають методику, зберігають наступність програми в навчанні дітей при переході до школи II ст.

Посилити інтерес до вивчення точних наук у початковій школі допомагає проведення різноманітних конкурсів, олімпіад тощо. Учителі математики старших класів зацікавлені в підготовці дітей до навчання в профільних класах, тому Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» в початковій школі проводять учителі математики.

Також ведеться робота в початкових класах щодо відбору учнів у спортивні кла­си. 5-й клас спортивного профілю формується з учнів шкіл міста. Вихованців спортивних секцій, у яких тренери готують дітей до навчання в спортивних класах, ще з початкової школи рекомендують до класу спортивного профілю.

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок: початкова школа є підґрунтям для існування профільної школи, якою є Білоцерківська загальноосвітня школа І—III ст. № 18.

Для того, щоб бути сучасним та сприймати нове в науці та методиці, вчителю треба бути обізнаним з інноваціями в педагогічній науці. Учителі початкових класів школи сміливо реагують на зміни, що сприяє високій результативності їхньої роботи. Так, запроваджена МОН програма викладання інформатики з 2-го класу працює в нашій школі вже п'ять років.

Деякі предмети викладають у початковій школі фахівці інформатики, іноземної мови, фізичної культури, музики. Це дає можливість учням початкових класів не лише отримувати знання в спеціалістів, а й привчає до того, що в класі є кілька учителів, крім класоводів. Це, у свою чергу, дає змогу швидше адаптуватися до навчання у 5-му класі. Учителі початкових класів проходять курси, по закінченні яких можуть використовувати новітні методики (наприклад «Росток»), беруть участь у проектній діяльності.

Початкові класи є повноцінними учасниками проектів, що реалізуються у школі. Наприклад, вони є учасниками Міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку».

23.10.2014-1-1

Важливе місце в результативності роботи початкової школи відіграє співпраця школи та ДНЗ. У закладі перші класи навчаються в приміщенні дитячих садочків, це створює умови для співпраці між школою та ДНЗ. Наприклад, розділ річного плану складається спільно двома педагогічними колективами, на засіданнях педради обговорюються питання стосовно роботи двох споріднених структур.

Отже, початкова школа розглядається не лише як частина шкільного колективу, а й як основа, фундамент, перший крок до успіхів школи, результатів роботи профільної школи. Адже без продуктивної роботи в початковій школі не можлива злагоджена робота педагогічного колективу, успішна реалізація основних методичних задумів, вирішення наукових проблем школи, функціонування профільних класів. Школа може бути конкурентоспроможною лише за умов спільної творчої діяльності.

 
Наталія ДОБРОНРАВІНА,
директор Білоцерківської ЗОШ І—III ст. № 18, Київська обл.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 1 (721), січень 2014