Зміст

Вступ    3
Розділ 1. Застосування методу проектів у навчанні,
як психолого-педагогічна проблема    6
1.1.    Історичні та педагогічні передумови методу проектів    6
1.2.    Сутність проектної діяльності та її можливості у навчанні    12
1.3.    Особливості використання проектної діяльності
у процесі трудового навчання    15
Розділ 2. Реалізація методу проектів у трудовому навчанні    19
2.1.    Стан використання проектної діяльності вчителями    19
2.2.    Методика розробки та застосування проектів
у трудовому навчанні    23
2.3.    Вплив технології педагогічних проектів
на успішність учнів    25
2.4.    Рекомендації вчителям трудового навчання
по використанню методу  проектів    27
Висновки    29
Література    30
Додатки    31