Магістерська робота може містити додатки, що розміщуються після списку використаної літератури і не враховуються в загальну кількість сторінок даної роботи. Нумеруються додатки за допомогою великих букв українського алфавіту, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”. Виняток складають літери: Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, ь. Кожен додаток має свій заголовок і починається з нової сторінки.

Додатки дозволяють проілюструвати хід дослідження. До них можуть включатись: таблиці, схеми, плани-конспекти уроків та занять, розробки виховних заходів, фольклорних та літературних творів, зразки продуктів діяльності учнів, творчі роботи, ксерокопії архівних документів, фото, відео- та магнітні записи тощо.