Розміщуючи матеріали бібліографічного опису літератури, слід пам'ятати, що до них мають бути включені:
1. Державні документи й матеріали:
- законодавчі матеріали Верховної Ради;
- укази Президента України;
- постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- тематичні збірники державних документів України.
2. Документи й матеріали Міністерства освіти і науки України;

3. Джерела: неопубліковані (групуються за архівами) та опубліковані (документи, літописи, спогади, листи, щоденники, статистика).
4. Спеціальна наукова література: вітчизняні видання (книги, статті), в тому числі перекладені; зарубіжні видання (книги, статті на іноземних мовах).
5. Використані періодичні видання.
6. Використані бібліографічні довідники.
7. Посилання на матеріали з комп'ютерної мережі Інтернет.
Список літератури в науковій роботі свідчить про обсяг використаних автором джерел, про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми й навичок роботи з науковою літературою. Для магістерської роботи достатнім вважається список літератури, що нараховує 50 джерел. Якщо в роботі використовуються цитати, цифрові дані чи згадуються твори або запозичуються думки з праць інших авторів, близьких до оригіналу, то слід обов'язково робити бібліографічні посилання на джерела за усталеними вимогами.
Усі описи виконуються в алфавітній послідовності або за першим згадуванням у тексті за прізвищами авторів або назвами джерел. Кожний опис має свій порядковий номер. Наприклад:
1.    Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997. – 80 с.
2.    Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.- М.: Педагогика, 1981.- 186 с.
3.    Філіпчук Г.Г. Проблеми етнокультури в змісті шкільної культури// Педагогіка і психологія.  - 1999.- №4.- С. 52-58.
4.    Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки.- Міністерство освіти і науки України.- 31 березня 2006. Міністерство освіти і науки України.- 10 квітня 2006.- <http://www.mon.gov.ua/newstmp/31_03/2>.