Бізнес-консультант - особа або фірма, яка надає консультаційні послуги іншим підприємствам, фірмам, організаціям з широкого кола питань: проведення аудиторської перевірки, складання бізнес-плану, конкурентного аналізу галузі, дослідження ринку. Консультує з юридичних питань. Послугами бізнес-консультантів користуються організації, в роботі яких існують проблеми або організації, які хочуть щось змінити, але не знають, як.

Обов'язки:

- консультувати з ведення бізнесу,

- оцінювати бізнес-стан підприємства, товарно-матеріальних, фінансових, трудових ресурсів організації,

- оцінювати інноваційний і виробничий потенціал організації, визначати проблеми підприємства у сфері бізнесу,

- оцінювати перспективи розвитку організації,

- аналізувати поточні проекти розвитку організації,

- розробляти нові проекти з розвитку організації, здійснювати розрахунок їх економічної виконуваності,

- розробляти схеми заходів щодо фінансового оздоровлення організації,

- розробляти план з матеріально-технічного і фінансового оздоровлення організації,

- відстежувати тенденції в потребах ринку і в бізнесі, готувати вихідні матеріали для розробки бізнес-проектів,

- готувати фінансово-економічне обґрунтування проектів, координувати роботи з реалізації окремих проектів,

- координувати свої дії з діями підрозділів організації та окремими фахівцями, які займаються реалізацією бізнес-проектів,

- складати звіти про виконану роботу.

Особисті та професійні якості:

Консультувати з питань бізнесу можуть тільки найкращі професіонали, які мають досвід роботи та консультування в певних областях. Освіту бізнес-консультант повинен мати економічну. Він повинен володіти професіоналізмом і компетентністю. Риси характеру - цілеспрямованість та націленість на успіх, адже йому потрібно неодмінно домогтися поставлених цілей. Зібраність, уважність, відповідальність, хороша пам'ять, уміння знаходити спільну мову з людьми та вміння переконувати у своїй правоті - ось ті особисті якості, без яких бізнес-консультанту не досягти успіху.

Спеціаліст повинен знати:

- основні принципи і методи ведення бізнесу,

- договірне право,

- порядок розробки бізнес-плану,

- порядок оподаткування, ціноутворення,

- основи психології, соціології,

- етику ділового спілкування,

- основні правила роботи з біржовим, банківським законодавством, цінними паперами,

- основи менеджменту, маркетингу, аудиту, реклами,

- структуру управління організацією,

- прийоми роботи з інструментами фондового і товарного ринків,

- основи оцінки бізнесу, рухомого і нерухомого майна.

Оплата послуг бізнес-консультантів залежить від рівня їх професіоналізму, державної приналежності (українська компанія або іноземна), "імені" на ринку та обсягу робіт, оплата, як правило, погодинна і достойна.

Плюси професії: цікава робота, широке коло спілкування, досить високий статус, висока оплата праці, гарні кар'єрні перспективи.

Мінуси професії: складна і тривала процедура отримання кваліфікації, нерегламентований робочий день, робота з великими обсягами інформації, не велика кількість вакансій.

За матеріалами сайту www.rabotai.in