На сторінці з вихідними відомостями кожної книги завжди можна знайти різні цифро-буквені коди. Це - УДК, ББК, ISBN, ISSN, авторський знак та інші індекси. Що ж вони означають і навіщо потрібні?

Вихідні відомості - це "паспортні дані" видання, які дозволяють ідентифікувати його у потоці документів й полегшують його розміщення та читацький пошук. Іншими словами, ці коди слугують для того, щоб знайти певну книгу серед великої кількості інших. При цьому УДК і ББК - це лише бібліотечні коди, а ISBN - це ще й гарантія того, що книгу було видано офіційно. Всі ці коди й авторський знак входять до видавничого пакету.

Видавничий пакет - це комплект бібліографічних індексів, що присвоюються книзі. Вони потрібні для реєстрації та відображення видання в каталогах бібліотек, книгарень, державних органів.

УДК

УДК - універсальна десятична класифікація. Це система класифікації інформації, яка широко використовується у всьому світі (англійська назва - UDC, Universal Decimal Classification). Вона служить для систематизації творів літератури, науки і мистецтва, періодичної преси, документів. Також може використовуватися для організації картотек і пошуку інформації. За допомогою УДК організовуються фонди документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних центрах України.

Наявність коду УДК є обов'язковою вимогою. Роботи без цього класифікатора навіть не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

Головна складова частина УДК - це основні таблиці. Ієрархічний принцип побудови системи УДК базується на умовному розподілі кожного розділу або підрозділу в межах десяти цифр. Звідси й назва - десяткова.

Завдяки цьому розподілу вибудовується ієрархічна система, де всі розділи позначаються арабськими цифрами. Кожен розділ поділяється на десять більш дрібних підрозділів за допомогою додавання цифри праворуч і т.п. Це надає можливість висвітити кожну, навіть найдрібнішу, сферу людської діяльності числовим десятковим кодом. При сильній деталізації області код може бути дуже довгим. Тим не менш, система дає можливість легко додавати все нові й нові об'єкти.

У наші дні універсальна десяткова класифікація є інтелектуальною власністю міжнародного Консорціуму УДК (udcc.org). Консорціум об'єднує основних видавців таблиць УДК різними мовами.

Основний ряд класів УДК

0. Загальний відділ

1. Філософські науки. Філософія. Психологія. Логіка

2. Релігія. Атеїзм

3. Громадські науки

4. Мови

5. Математика. Природничі науки

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт

8. Мовознавство. Філологія. Художня література. Літературознавство

9. Географія. Історія. Біографії

ББК

ББК - бібліотечно-бібліографічна класифікація. Призначена для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек. ББК - класифікація ієрархічна і складається з основних й типових таблиць. Поєднання цих таблиць дозволяє утворювати велику кількість понять. У ББК використовується логічна літерно-цифрова індексація на основі кирилиці та арабських цифр. Таким чином, це поєднання цифр і чисел, що позначають, до якого розділу можна віднести те чи інше видання. За допомогою ББК працівники бібліотек можуть визначити, до якого розділу відноситься книга, не читаючи її.

Визначальним принципом при систематизації є зміст книги. Таблиці діляться за різними критеріями:

- об'єкт вивчення

- метод дослідження

- мета пізнання

- структура об'єкта

- властивості, процеси, відносини об'єктів і т.д.

ББК - перша радянська класифікація. Початковий варіант таблиці фахівці розробили у 1960-1968 роках - він вийшов у 38 томах. У розробці брали участь 800 вчених.

Таблиці класифікації можуть бути універсальними або галузевими. Універсальні таблиці поділяються на три типи:

- повні

- середні

- скорочені.

Повні таблиці ББК не видаються на папері з комерційних міркувань: вартість такого видання була б занадто дорогою. Середні та скорочені таблиці регулярно перевидаються зі скороченнями. У той же час безкоштовного електронного довідника цих таблиць наразі не існує, що ускладнює тотальне впровадження ББК до бібліотечної системи. Таблиці ББК існують тільки у друкованому на папері вигляді.

ISBN

ISBN (International Standard Book Number) - міжнародний стандартний номер книги. Це унікальний номер книжкового видання, який необхідний для розповсюдження книги в торгових мережах і автоматизації роботи з виданням.

Цей стандарт, як і ББК, був розроблений у 60-х роках ХХ століття - у 1966 році у Великій Британії. Для його створення була використана база 9-значного Стандартного номера Гордона Фостера. За всі ці роки ISBN зазнав ряд змін і у 2007-му став 13-значним, що збігається зі штрихкодом.

Всі номери ISBN в книгах, виданих до 2006 року включно, включають:

- абревіатуру ISBN

- 10 символів, розділених дефісом або пробілом на чотири поля

Чотири поля коду позначають наступне:

- Країна походження (або група країн, об'єднана мовою видання). Присвоює Міжнародне агентство ISBN.

- Код видавництва. Присвоює Національне агентство ISBN.

- Унікальний номер видання.

- Контрольна цифра (арабська від 0 до 9 або римська Х). Присвоює національне агентство ISBN.

ISBN необхідний для того, щоб книга була зареєстрована у Книжковій палаті.

Книжкова палата України (ukrbook.net) - державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності. Також Книжкова палата України є Національним агентством України Міжнародної стандартної нумерації книг (ISBN) і Міжнародної стандартної нумерації нотних видань (ISMN).

Присвоєний ISBN може знадобитися автору книги, якщо він:

- хоче вступити до Союзу письменників чи іншої літературної організації

- захищає докторську або кандидатську роботу

- хоче поширювати свою книгу через торговельні мережі.

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) - міжнародний стандартний серійний номер. Служить для нумерації періодичних видань і дозволяє ідентифікувати серійне видання незалежно від того, де воно видане, якою мовою і на якому носії. Код складається з 8 цифр.

ISSN номер потрібний для ефективного міжнародного розповсюдження своїх видань, а також для створення штрих-коду ISSN для автоматизації торгівлі.

ISSN може отримати будь-яке періодичне видання, яке має міжнародне розповсюдження. Це може бути газета, тижневик, журнал, щорічник і навіть електронна публікація (CD, веб-сайт). Фундаментальним критерієм є періодичність: складові частини публікації видаються як відкритий набір документів з одним і тим же заголовком, терміном і на час, не обмежений заздалегідь.

Отримати цей код в Україні можна в Українському центрі сприяння реєстрації ISSN (issn.org.ua)

Авторський знак

Авторський знак - це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовку книги. Він складається з однієї літери і двох цифр. Буква - перша з прізвища автора або заголовка. Дві цифри визначаються за спеціальними таблицями: двозначне число виводять з послідовності перших букв прізвища або заголовку книги.

Авторський знак у 1916 році ввела відомий фахівець бібліотечної справи Любов Хавкіна.

У книгах авторський знак знаходиться у верхньому лівому куті обороту титульного аркуша - під індексом ББК.

Автор: | http://education.ua