Тема: Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми.
Мета: навчальна - ознайомити учнів з основними відомостями про конструювання та виробами, що складаються з кількох деталей об’ємної форми;
виховна - виховувати працелюбність, культуру праці;
розвиваюча - розвиток просторового мислення і уяви.
Об’єкт праці: швабра
Дидактичні засоби: моделі різних виробів, технічна картка та креслення швабри.
Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти, інструменти для ручної обробки деревини.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку:
№ п/п Етапи уроку Час Методи
1 Організаційна частина 1 хв. 
2 Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів 2 хв. Фронтальне опитування.
3 Повідомлення теми, мети уроку, Мотивація навчально-трудової діяльності учнів 2 хв. Розповідь з елементами бесіди
4 Викладення нового матеріалу 9 хв. Розповідь, пояснення, демонстрація.
5 Закріплення нового матеріалу 2 хв. Фронтальне опитування
6 Практична робота 22хв. 
6.1 Вступний інструктаж 5 хв. Пояснення 
6.2 Поточний інструктаж 15 хв. 
6.3 Заключний інструктаж 2 хв. 
7 Підведення підсумків уроку 4 хв. 
8 Завдання для виконання вдома 1 хв. 
9 Прибирання робочих місць 2 хв. 

Хід уроку
1. Організаційна частина  
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявність спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери. 
2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів. 
1. Які верстати застосовуються у масовому виробництві?
2. Які переваги верстатів з ЧПУ?
3. Чому на виробництві почали використовувати верстати з ЧПУ?
3.Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів 
Темою сьогоднішнього нашого заняття є: «Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми». На даному занятті ми повинні з вами ознайомитись з основними відомостями про конструювання, його етапами.
4. Викладення нового матеріалу  
Отже, зараз ми розглянемо основні відомості про конструювання.
(Під запис) Конструювання – це складова частина процесу проектування. Воно включає в себе такі етапи:
1. Ознайомлення з призначенням виробу і будовою подібних конструкцій, які вже існують.
2. Визначення загальної конструкції виробу.
3. Підбір матеріалу, з якого будуть виготовлятись окремі деталі і виріб у цілому.
4. Розрахунок розмірів деталей, креслення загального вигляду виробу, деталювання (конструктивна розробка кожної деталі). При цьому на робочому кресленні вказують розміри кожної деталі, параметри шорсткості, допуски технологічні вимоги тощо.
5. Проведення контрольно-перевірних розрахунків. 
(Розповідь дітям) Основним матеріалом для виготовлення столярних виробів є деревина. Деревина як конструкційний матеріал має ряд специфічних якостей. Це необхідно враховувати при конструюванні виробів.
Деталі виробів із деревини необхідно конструювати так, щоб неминучі зміни розмірів і форми (короблення) були найменшими. Цього можна досягти шляхом виготовлення деталей не з одного куска деревини, а з кількох дрібних частин, підібраних за напрямком річних шарів і з’єднаних за допомогою клею. При склеюванні деталей по ширині однойменні пласти, наприклад заболонні, мають бути спрямовані в протилежні сторони, а однойменні кромки – одна до одної. При склеюванні деталей по товщині однойменні кромки мають бути направлені в різні сторони.
Для забезпечення необхідної міцності виробів напрям волокон річних шарів в деталях повинен співпадати з напрямком дії зовнішніх сил або бути перпендикулярним до напрямку згинаючих зусиль.
Елементи з’єднань деталей у виробах потрібно конструювати так, щоб вони працювали під дією навантажень у найбільш вигідних умовах. Так, щоб зменшити ймовірність розчеплення деревини у вушках, їх щічки запилюють в напрямі, перпендикулярному до річних шарів, а не вздовж волокон; в шипах річні шари мають бути спрямовані вздовж, а не впоперек шипа.
При конструюванні виробів слід враховувати, що вони повинні мати раціональні форму і розміри, відповідати технічним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам.
(Під запис) Конструкції деталей і їх з’єднань мають бути такими, щоб їх можна було обробляти існуючими інструментами при найменших затратах праці і матеріалів.
Столярні вироби складаються з обмеженої кількості конструкційних елементів, які повторюються в різних варіантах. Такими елементами є брусок, рамка, щит і коробка.
Брусок – найпростіший конструкційний елемент товщиною до 100 мм і шириною, не більшою подвійної товщини. Він може бути виготовлений з масивної деревини або склеєний по ширині чи товщині з тонких рейок, листів фанери, шпону.
Рамка – конструкційний елемент, утворений з 4-х брусків, зв’язаних між собою столярним з’єднанням. Бруски рамок можуть мати прямокутний або профільний поперечний переріз. Дуже часто рамки всередині заповнюють фільонками (щитками) або склом.
Щити в столярно-меблевому виробництві використовують частіше всього для виготовлення коробок., а також для заповнення прорізів у рамках і коробках. Щити бувають дощаті (масивні), пустотілі і клеєні.
Дощаті або масивні щити виготовляють з окремих брусків-ділянок. Щоб зменшити короблення, щити додатково зміцнюють на торцях наконечниками або врізними рейками.
Пустотілі щити – це плоскі рамки, які обклеюють з обох боків обклеєною фанерою. Простір між ними заповнюють смужками фанери, ДСП, які ставлять на ребро.
(Розповідь дітям) Клеєні щити виготовляють з дощатих щитів так, щоб їх волокна розміщувались взаємно перпендикулярно. Клеєні щити покривають шпоном або фанерою. Такий щит називають столярною плитою.
Коробки складають з 4-х стінок і з’єднують в кутах шипами або металевими скріпами. Складні коробки мають проміжні деталі: перегородки, полиці тощо.
Тепер розглянемо, як правильно треба організовувати робоче місце і працю.
У навчальних майстернях обробку деревини проводять на спеціально організованих місцях. Робочий одяг добирають відповідно до вимог організації безпеки праці і робочої гігієни. Заготовки та інструмент на робочому місці розміщують в зоні витягнутої руки. На ефективність роботи впливає зручна робоча поза, чіткість рухів. Важливе значення має темп роботи. Оптимальний темп роботи можна забезпечити перш за все раціональним чергуванням робочих рухів і мікропауз, умілим розчленуванням трудових операцій.
5. Закріплення нового матеріалу  
1. Отже, хто запам’ятав, що таке конструювання?
2. Які етапи включає в себе конструювання?
3. З яких конструкційних елементів складаються столярні вироби?
4. Що треба робити для правильної організації робочого місця і праці?
6. Практична робота  
Сьогодні на уроці ми з вами розпочнемо виготовляти новий виріб – швабру. Я роздам вам креслення швабри. Потім розглянемо послідовність її виготовлення.
Швабра складається з 2 частин, з’єднаних між собою. 
Сьогодні на занятті кожен з вас повинен розпочати роботу над своєю шваброю. Нагадую, що коли отримаєте інструмент, ви повинні правильно організувати своє робоче місце. Справа від себе ви розташовуєте той інструмент, який берете правою рукою, а в лівому куті той, який берете лівою рукою. 
6.1. Вступний інструктаж
На сьогоднішньому занятті нам потрібно з вами розпочати виготовлення швабри з а ескізом та технологічною картою, яку ви розробили вдома. Для цього вам потрібні креслярські інструменти, інструменти для ручної обробки деревини. 
6.2. Поточний інструктаж
Учням роздаються заготовки, креслення швабри для виконання практичної роботи. Цільові обходи місць, виправлення помилок.
Перший обхід:
- перевірка організації робочого місця
- санітарно-гігієнічних норм
- робоча поза 
Другий обхід:
- перевірка правильності виконання трудових прийомів.
Третій обхід:
- перевірка правильності виконання самоконтролю.
6.3. Заключний інструктаж
Критерії оцінювання виконаної роботи учня:
- охайність виробу;
- додержання розмірів; 
- правильність виконання виробу;  

7. Підведення підсумків уроку  
Аналізую об’єм роботи, виконаний на уроці кожним учнем, вказую на типові помилки.
Отже, сьогодні ми познайомились з основними відомостями про конструювання та виробами, що складаються з кількох деталей об’ємної форми, а також розглянули, як правильно треба організовувати робоче місце та працю.
А також розпочали виготовляти швабру. 
8. Завдання для виконання вдома.  
Опрацювати конспекти уроку.
9. Прибирання робочих місць  
Кожний учень прибирає своє робоче місце, чергові – майстерню.