Мета: ознайомити учнів із методами проектування, а саме – фантазуванням; використанням біоформ у створенні виробів; навчити проводити маркетингові дослідження шляхом анкетування; визначати потребу у даному виробі.

Оснащення уроку: журнали, підручники, альбоми, зошити, олівці, анкети.  Тип уроку:  засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми і мети.

ІІІ. Мотивація навчання.

  1. З яких інформаційних джерел можна дізнатися про розвиток техніки?
  2. Які об’єкти технологічної діяльності вам відомі?

IV. Викладання нового матеріалу.

Методи проектування: фантазування. Використання біоформ у створені виробу.

 У процесі створення різних побутових предметів, під час будівництва та оформлення житла людина завжди зверталась по допомогу до природи. Форма посуду, меблів, одягу, іграшок, елементів житла часто нагадує нам природні форми. В оздобленні речей, що оточують людину, ми часто знаходимо зображення рослин, тварин, птахів, комах тощо.

Знання про форми і конструкції природних об’єктів покладені в основу науки – біоніки. Це прикладна наука про застосування в технічних пристроях й інших речах властивостей, функцій, структур живої природи. Людина завжди спостерігала, як влаштовують своє житло птахи і звірі, а ці знання застосовувала, будуючи власне житло. Для створення літальних апаратів люди запозичили форму птаха, будову його крила, а для плавальних засобів – форму тулуба, плавця і хвоста риби. Багато промислових виробів, споруд нагадують форму раковини, яйця, шишки, кукурудзяного качана, гриба тощо.          

В легкій промисловості також часто застосовують природні форми, кольори, фактуру у створені одягу. Це спідниця «тюльпан», брюки «банани», рукав «летюча миша», малюнок тканини «курячі лапки», леопардовий тощо.

 Усі речі та предмети, що нас оточують, - пристрої, що полегшують працю, машини, меблі, книги, одяг, взуття тощо – є результатом праці тобто технологічної діяльності людини. На підприємствах люди різних професій перебувають у постійному пошуку, вдосконалюючи техніку та технології виробництва, задля задоволення потреб споживачів. У створенні нових зразків технологічних об’єктів широко застосовують метод фантазування. Він полягає в тому, що персонажі, події та техніка переносяться до інших умов існування або використання, до яких їх треба заново пристосувати. Визначивши відмінності в умовах використання, слід внести зміни у форму, конструкцію того виробу, що потребує змін. Так, відомо багато прикладів, коли письменники-фантасти передбачали наукові відкриття, винайдення нових видів техніки, приладів тощо.

Маркетингові дослідження - це вид діяльності, який за допомогою інфор-мації пов’язує маркетолога з споживачами, покупцями і суспільством. Інфор-мація в даному випадку використовується для виявлення і встановлення маркетингових можливостей та проблем; для виробітку, вдосконалення і оцінки маркетологових дій; для відслідковування результатів маркетингової діяльності; а також для покращення розуміння процесу управління маркетин-гом. Маркетингові дослідники класифікують інформацію, необхідну для дослідження, визначають метод її збирання, розробляють і здійснюють його, аналізують результати і передають отримані дані замовнику.

Методи збору первинної інформації.

Первинна інформація в сучасних умовах є основним джерелом маркетингових даних. Незважаючи на складність і тривалість її збирання, потребу у підготовці та використанні висококваліфікованих кадрів, досить великі витрати, первинна інформація має значні переваги над вторинною: конкретну спрямованість на вирішення потрібних маркетингових проблем, доступність і надійність. Основними методами збирання первинної інформації є опитування, анкетування, спостереження, експеримент та імітація (моделювання).

Найважливішим з них є опитування. Цей метод , як і раніше, відіграє основну роль у забезпеченні фірми відповідною маркетинговою інформацією. Опитування можна проводити особисто, телефоном чи поштою. Результати дослідження, в залежності від побажань замовника, надаються у наступних форматах:

Аналітичний звіт. Технічний та дескриптивний звіт. Масиви даних у спеціалізованій програмі обробки даних (SPSS, ОСА тощо.). Одновимірні та двовимірні таблиці даних. Результати спеціальних методів аналізу даних (таблиці).

Варіанти надання аналітичного звіту:

Роздрукований та електронний вигляд (*.doc або *.pdf на диску або на електронну адресу Замовника). Роздрукована та електронна презентація у форматі MSPowerPoint.

Усі дослідження можуть проводитися як у всеукраїнському, так і в регіональному контекстах.

V. Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота. Застосування методу фантазії у створенні нового виробу.

Інструменти та матеріали:  зошит, папір, олівці, фломастери, фарби, кольоровий папір, ножиці, клей.

Послідовність виконання роботи:

  1. Ознайомся  із об’єктами технологічної діяльності, або відшукай у книгах, журналах чи інших джерелах.
  2. Вивчи будову та призначення обраного виробу.
  3. За власним планом удоскональ модель або конструкцію цього виробу.
  4. Визнач, на власний розсуд, розміри виробу та його складові елементи.
  5. Продумай з яких матеріалів можна зробити задуманий виріб.

VI. Підсумки уроку.

VII. Повідомлення домашнього завдання.