Тема:  . Поняття  про деталювання  складальних  креслень.
Мета: Навчальна: засвоїти  технологічний  зміст процесу  деталювання, навчитися  виконувати деталювання мехаенізму  за  його  складальним  кресленням.
            Виховна:.виховувати  самостійність, наполегливість при  вирішенні  поставлених  задач, охойність, культуру поведінки.
            Розвиваюча: розвиток  координації  руху, просторового і аналітичного  мислення, пізнавального  інтересу  до  предмету .
Дидактичні  засоби:
-    Плакат „ Складальне креслення кривошипа ”.
-    Плакат “ Складальне  креслення  і  наочне  зображення  упора”.
-    О.Д. Ботвиников. Креслення. . Підручник  для учнів 8-9 класів. К.: Рад. шк. , 1991р. – 224с.
Інструменти, прилади :  креслярський  набір.
Тип уроку:  комбінований.

Хід  і  зміст  заняття:

1.    Організаційний  момент.

1.    Введення  учнів до  класу по  дзвінку.
2.    Перевірка  присутніх учнів  за журналом.
3.    Перевірка  готовності  учнів  до  заняття (наявність  зошитів, підручників, креслярського  приладів).
4.    Організація  робочих  місць.

2.    Повторення  раніше  вивченого  матеріалу.

На  минулому  уроці  ми  з  вами  розглянули тему  “Загальні  відомості  про  складальні  креслення. Порядок  читання  складальних креслень. Умовності  та  спрощення на складальних кресленнях.” Тож  давайте  швиденько  перевіримо те , як  ви  засвоїли його.
1.    Які  правила  розміщення  виглядів  на  складальних  кресленнях?
2.    Чи  застосовуються  розрізи  і  перерізи  при виконанні  складальних  креслень?
3.    Де  на  кресленнях  зазначають  назви  деталей, з  яких  складається  виріб?
4.    Чи  треба  на  складальних   креслення наносити  всі розміри  деталей, які  має  виріб? Чому?
5.    Що  означають  цифри , які  стоять  на  поличках виносних  ліній?
6.    Якою  лінією  показують  на  складальних  кресленнях  крайнє або  проміжне  положення  деталі? Коли  застосовують  таке  зображення?
7.    Коли  на складальному  кресленні  деталь  обводять  не  основною, а  тонкою  лінією? Що  це  означає?
8.    Як  зменшують  кількість  зображень  на  складальному  кресленні, якщо  треба  показати і  зовнішній  вигляд, і  внутрішню  будову  виробу?

3.    Оголошення  теми, мети уроку, мотивація навчальної  діяльності.

На сьогоднішньому  уроці  ми  з  вами  будемо  розглядати  нову  тему. Вона  називається  “Поняття  про деталювання  складальних  креслень.” Знання  з цієї  теми  допоможуть  вам  швидко  визначати  будову і   призначення  механізму  вцілому  та  окремих  його  складових ( детелей ).

4.    Вивчення  нового  матеріалу.

Вироби, які складаються із кількох деталей, виготовляються за складальними крес леннями. Але спочатку виготовляють деталі, для чого потрібно забезпечити виробництво їх кресленнями. Процес виконання креслень деталей за кресленням виробів, що складаються з кількох деталей, називають деталюванням.
Суть процесу деталювання  полягає в тому,  що  слід  виконати  робоче  креслення  кожної  деталі, яка входить  до  складальної  одиниці ( механізму ). ( По плакату ).
Щоб  полегшити  роботу,  рекомендуємо  додержувати  такого  порядку  деталювання:
1.    Прочитати  креслення  виробу, звернувши  особливу  увагу  на  форму  деталей, їх призначення  і  взаємодію.
2.    Уявно  розчленувати  виріб  на  окремі  деталі.
3.    Виділити  стандартизовані  деталі,  на  які  креслення  не  складають.
4.    Визначити  кількість  зображень, потрібних  для  креслення  кожної  деталі.  Не  можна при цьому копіювати  кількість виглядів  з  креслення, яке деталюється.
5.    Знайдіть  спряжувані  поверхні  деталей , тобто  поверхні,  які  взаємодіють  з  поверхнями  інших  деталей.
Для  спряжуваних  поверхонь  треба  погодити  розміри.  Це  означає,  що  однаковими  за  величиною  мають  бути,  наприклад, зовнішні  діаметри  втулки  й отвору , в  який  її  запресовано. ( По  плакату ).
Під  час  деталювання, особливо  нанесення  розиірів, треба  користуватися  довідниками. Так,  розміри  пазів  для  шпонок  та  розміри  різьбових  з”єднань  треба  вибирати  і  наносити  відповідно   до  рекомендацій. Нарешті, довідником  долцільно  скористатися, коли  щось  забулось  або  зустрілося  вперше.
Використання  довідників  при  читанні  і  складанні  креслень, у  тому  числі  і  під  час  контрольних  робіт,  розвантажує  пам”ять,  дає  змогу  дістати  більше  нових  відомостей, прискорює  виконання  робіт.
Виконуючи  деталювання, треба  кожну  деталь  креслити  на  окремому  аркуші, формат  якого  залежить  від  вибраного  масштабу.  Більшість  даних  для  основного  напису  беруть  із  специфікації  складального  креслення.
Розглянемо  приклад  деталювання.( По  плакату ).

 5.    Закріплення  нового  матеріалу.

А зараз ми  перевіримо те, як ви засвоїли  новий  матеріал.( Форма  проведення – фронтальне  опитування).
1.    Що  називають  деталюванням?
2.    Для  чого  виконують  деталювання?
3.    У чому  полягає  процес  деталюванні? Назвіть  етапи  деталювання?
4.    Чи  можна, складаючи  креслення  деталей , копіювати  з  креслення, яке  розглядається, кількість виглядів, положення  для  головного  вигляду? Обгрунтуйте  свою  відповідь.
5.    Що  означає  погодити  розміри?
Далі учні разом з учителем,  а потім самостійно виконують деталювання  складального креслення  виробу,аналізують  кожну  його  складову. Робота  оцінюється  відповідно  до критеріїв оціновання.
Критерії  оцінювання: правильна  послідовність  деталювання складальної одиниці ( виробу ), повнота  пояснення  при аналізуванні  складових  механізму, який  розглядається.
Самостійна  робота ( 10 хв.).
Учні  самостійно виконують роботу.
Зміст обходів вчителя:
1-й  обхід: контроль за  дотриманням  правильної  послідовності  процесу  деталювання;
2-й  обхід: : допомога  при  виникненні  ускладнень в процесі  деталювання ;
Постійний  контроль  за дисципліною під час  роботи та дотриманням  правил  техніки  безпеки.
Приймання  і  оцінювання робіт учнів.

6.    Підведення  підсумків  уроку.

1.    підведення  підсумків  практичної  роботи;
2.    повідомлення  оцінок;
3.    відзначення  кращих прикладів деталювання;
4.    аналіз  найхарактерніших  помилок  і  недоліків в  роботі  учнів;
5.    загальна  характеристика  заняття.

7.    Закінчення   уроку.