Тема:  Побутові переносні електричні прилади.
Мета:
     Навчальна: ознайомити учнів з видами побутових переносносних та електричних приладів, розповісти про вимоги до їх конструкції. Навчити безпечно користуватися ними.
    Виховна: виховувати культуру праці, виховувати бережливе відношення до обладнання.
    Розвиваюча: розвивати спостережливість і самоконтроль.
Дидактичні засоби: плакати.
Інструменти та матеріали: лінійка, олівець.
Тип: комбінований.
Час: 45 хв.
План.
1. Організаційна частина                                2 хв.
2. Повторення раніше вивченого матеріалу                     4 хв.
3. Повідомлення теми і мети                                2 хв.
4. Вивчення нового матеріалу                            15 хв.
5. Закріплення нових знань                                 5 хв.
6. Вступний інструктаж                                5 хв.
7. Самостійна практична робота учнів і інструктаж вчителя         10 хв.
8. Заключний інструктаж                                 1 хв.
9. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими     4 хв.

Хід уроку
1. Організаційна частина
Перевірка присутніх учнів класу за списком, перевірка у них зошитів з предмету. Створення позитивної атмосфери.
2. Повторення раніше вивченого матеріалу
Метод: фронтальна бесіда.
    1.  Що собою являє освітлювальна мережа?
    2. Які ви знаєте освітлювані прилади та обладнання?
(люстри, праски, пилососи, телевізори, ...)
    3. Як на принципіальній схемі позначається плавкий запобіжник, розета?
    4. Які види проводки ви знаєте. Чи вони відрізняється?
    5. Які є види з’єднань? Чи вони відрізняються?
Перевірка домашнього завдання (електр. схему).
3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.
Тема: Побутові переносні електрині прилади.
На цьому уроці ми вами познайомимося з видами  побутових світильників та електронагрівальних приладів. Дізнаєтесь про вимоги, які ставляться до конструкції приладу. А також узнаєте про правила безпечного користування приладами.
4. Вивчення нового матеріалу
    Методи: розповідь з елементами бесіди.

Важко знайти сферу нашого побуту, де б не застосовува¬лися електроприлади. Вони потрібні для підготовки (картоп¬лечистки, тістомісилки, міксери), збері¬гання (холодильники, морозильні камери) та переробки (соко¬вижималки, соковарки, тертушки) продуктів.
Дуже широко засто¬совуються нагрівальні електроприлади. 
Побутові нагрівальні електроприлади:
1-гріль; 2-жостер; 3—каструля;   4—сковорода; 5—кип'ятильник; 6-камін; 7-плитка двоконфорна  з трубчастими конфорками; 8-плитка одноконфорна; 9-праска

Наша про¬мисловість випускає близько двух сот типів побутових нагрівальних електроприладів.
(Назвіть які ви знаєте побутові електронагрівальні прилади?)
За призначенням їх поділяють на п'ять груп:  (записати)
1) для приготування їжі (плити, жаровні, каструлі, ско¬вороди);
2) для додаткового опалення житлових приміщень (радіатори, рефлектори, конвектори, каміни);
3) для нагрівання рідини (чайники, самовари, кип'ятильники);
4) для особистої гігієни та прасування (праски, фени, бігуді), нагрівальні електроінструменти (паяльники, випалювачі, вул¬канізатори).

На корпусі електроприладу є технічний паспорт — мета¬лева пластинка, на якій зазначено робочу напругу, потуж¬ність, номер стандарту, дату випуску і завод-виготовлювач. До кожного побутового електроприладу додається інструкція-паспорт, де зазначаються технічні характеристики, будова та принцип роботи, правила безпечної експлуатації.

Освітлювальні прилади бувать:
1)    люстри
2)    настільні лампи
3)    бра
Але головною їх спільним елементом є лампа розжарення, без якої вони б не виконували своєї задачі.
   
Будова електричної лампи розжарювання
Електричні лампи перетворюють електричну енергію у світ¬лову. У побуті широко застосовують лампи розжарюван¬ня. Вони мають просту будову, недорогі, проте й нееконо¬мічні. Тільки 2—3 % споживаної електроенергії витра¬чається на випромінення світла, а решта перетворюється в тепло.

Робоча частина лампи розжарювання— спіраль (волосок розжарення).
Спіраль — це тоненька металева пру¬жинка, кінці якої приварені до двох електродів.
Електро¬ди призначені для підведення електричного струму. Один електрод з'єднаний із цоколем лампи й утворює боковий кон¬такт, другий приєднаний до центрального контакта. Металеві   проводи-траверси   призначені   для   підтримування   спіралі.
Під час роботи спіраль лампи нагрівається до 3000 °С, а тому її виготовляють з тугоплавкого металу — вольфраму. Щоб спіраль не згоріла, її розміщують у скляній колбі, з якої відкачане повітря. Колби потужних ламп заповнюють спе¬ціальним газом, який не підтримує горіння (наприклад, інерт¬ним газом криптоном).
Будова лампи розжарювання:
1-волосок  розжарення;
2-траверси;
3-електроди;
4-колба;
5-боковий  контакт (цоколь);
6-центральний  контакт

Також як у випадку з освітлювальними приладами, більшість електронагрівальні мають також подібні елементи без яких прилад не виконував би свою задачу.

Будова нагрівальних елементів
Нагрівальні елементи виготовляють у вигляді спіралі зі сплаву спеціальних металів. Цей сплав має великий опір і може тривалий час витримувати високу температуру, не окислюючись на повітрі. Під час проходження по спіралі електричного струму виділяється багато тепла, від якого вона нагрівається.
Залежно від призначення нагрівальні елементи можуть бути відкритими, захищеними і схованими.
Ці елементи застосовують у чайниках, самоварах, кавоварках, кип'я¬тильниках, плитках.


5. Закріплення нового матеріалу.
1.  Які побутові електроприлади ви знаєте?
2.  Назвіть групи приладів?
3.  Які дані електроприладів зазначаються в технічному паспорті?
4.  Навіщо з колби лампи розжарювання відкачують повітря?
5.  Які ще конструкції електричних ламп розжарювання ви знаєте?  Де їх застосовують?
6.  Які властивості повинен мати волосок розжарення електричних ламп освітлювальних приладів транспортних машин?
7.  Які властивості повинен мати метал, з якого виготовлено спіраль?
 
6. Вступний інструктаж
    На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо перевіряти справність утюгу за допомогою контрольної лампи

Завдання
    За допомогою контрольної лампи знайти несправність в утюгу за допомогою контрольної лампи.

7. Самостійна робота учнів та інструктаж вчителя.
А.Самостійна робота учнів:
1) форма організації праці учнів – колективна.
Б. Інструктаж вчителя:
1) форма проведення колективна, індивідуальна.
Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці.

8. Заключний інструктаж.
1.    Підведення підсумків практичної роботи.
2.    Повідомлення оцінок за якість виконання завдання кожного учня.
3.    Відзначення кращих виконавців завдання.
4.    Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків в роботі учнів.
5.    Загальна характеристика заняття.

9. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими