Тема: Технологічне обладнання токарно-гвинторізного верстата.

Мета навчальна: ознайомити з технологічними пристроями: трьохкулачковий патрон, звичайний і обертовий центри, центрошукач, пристрій для нарізання різьби. Навчити правильно обирати технологічні пристрої в залежності від виконуємих робіт.

 

 

Виховна: виховувати в учнів культуру праці, інтерес до токарної справи, вміння працювати в колективі.

Розвиваюча: розвивати увагу, мислення, моторику рухів, пам'ять.

Об'єкт праці: написання конспекту.

Методи: розповідь, бесіда, пояснення, показ, демонстрація.

Обладнання: плакати, дошка, план-конспект уроку, підручник.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

І. Організаційна частина

1. Привітання (Доброго дня!, Вітаю вас!).

2. Перевірка присутніх, призначення чергових.

3. Перевірка готовності до уроку (Належна поведінка, форма, зошити, щоденники, ручки).

ІІ. Перевірка домашнього завдання

На минулому уроці ми розглядали тему: Вибір режиму різання, сьогодні ми з вами пригадаємо це. Дайте відповіді на такі питання.

Питання:

1.     З яких елементів складається режим різання на будь якому верстаті? (швидкість, подача, глибина різання).

2.     Що таке швидкість різання? (Швидкість різання V називають швидкість переміщення різальної кромки різця, щодо оброблювальної поверхні заготовки).

3.     За якою формулою визначають швидкість різання, поясни всі її складові. (V=πDN/60*1000)

4.     Що таке подача, якою літерою вона позначається, в яких одиницях вимірюється? (Подача, S, називають шлях переміщення різця у напрямку руху подачі за один оберт оброблювальної заготовки мм/хв.).

5.     Якщо подача буде 0,08 мм/об., а шпиндель робить 100 обертів, то на яку відстань переміститься різець? (Відповідь 8 мм. Якщо 0,1 мм/хв., то 10 мм, якщо 0,12 мм/об., то 12 мм).

6.     Що таке глибина різання, як позначається, в яких одиницях вимірюється? (Глибина різання t - називають товщину шару металу, що зрізується, за один прохід різця. Вимірюється в мм в напрямку, перпендикулярному до оброблювальної поверхні).

7.     За якою формулою визначають подачу, поясни всі її елементи? (t=D-d/2).

8.     Був діаметр 200 мм, після проточки став 180 мм. Якої товщини шар металу було знято? (10 мм)

 ІІІ. Актуалізація опорних знань,

мотивація пізнавальної діяльності

Запитання: За допомогою якого пристрою закріплюють заготовку на верстаті? Які пристрою для закріплення заготовки вам відомі? Поясніть принцип їх роботи?

Розповідь: Для роботи на токарно-гвинторізному верстаті використовують токарні патрони в які закріплюють невеликі по довжині заготовки. Але коли треба обробити заготовку довжиною 1 м, то токарний патрон нам не підходить, тому що заготовка втратить жорсткість. Для рішення цієї задачі були розробленні спеціальні пристрої. Сьогодні ми ознайомимось з цими пристроями. Тому тема нашого уроку: Технологічні пристрої токарно-гвинторізного верстата.

 IV. Вивчення нового матеріалу

План:

1.     Технологічні пристрої:

А) токарний патрон;

Б) обертовий та звичайни центр (конус Морзе);

В) повідковий патрон.

1.(а). Для обробки деталей невеликої довжини на токарно-гвинторізному верстаті їх закріплюють у токарних патронах. Найбільш універсальним технологічним пристроєм для кріплення заготовок на токарних верстатах є трикулачковий самоцентруючий патрон . Він має три кулачки, які одночасно сходяться до центра і розходяться від нього. Кулачки забезпечують центрування та кріплення симетричних заготовок. Це досягається одночасним пересуванням усіх кулачків при повертанні одного з малих зубчастих коліс, зчеплених з великим зубчастим колесом.

1.(б).  Деталі циліндричної форми, довжина яких перевищує діаметр у п'ять і більше разів, встановлюють у центрах. Для цього за­готовки попередньо центрують, тобто на торцях розмічають та насвердлюють заглибину (мал. 1).Для встановлення заготовки на верстат використовують два центри (передній і задній). Передній вставляють у конічний отвір шпинделя, задній - у піноль задньої бабки. Передній центр обертається разом із заго­товкою, а задній нерухомий. Задній центр буває звичайний і обертовий. Розглянемо звичайний.

Звичайний центр (мал. 2) складається з робочого конуса з кутом 60° і хвостовика у вигляді стандартного конуса Морзе.

 

При частотах обертання заготовки понад 150 об/хв. використовують обертовий центр (мал. 3). Складається 1 - кришка, 2 - радіальний підшипник, 3 - упорний підшипник, 4 - корпус з хвостовиком, 5 - центр, 6 - голчатий підшипник.

 

 

1. (в). Для передачі обертання від шпинделя до заготовки, встановленої в центрах, застосовують повідкові пристрої (мал. 4). Обертаючись разом із шпинделем, планшайба 1, поводком 2 захоплює хомутик 3, а разом з ним і встановлену в центрах заготовку та обертає її з частотою обертання шпинделя.

 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

Питання:

1.     Які пристрої для закріплення заготовки вам відомі?

2.     За допомогою яких пристроїв можна закріпити довгу заготовку?

3.     З яких елементів складається не обертовий центр?

4.     При якій частоті обертання шпинделя треба використовувати обертовий центр?

 

VI. Повідомлення домашнього завдання

Вивчити конспект, прочитати відповідний параграф з підручника, підготуватись до практичної роботи.