Мета уроку:

- актуалізувати знання про гідротехнічні спорудження, гідродинамічні аварії і їхні наслідки;

- проконтролювати знання учнів по темі: «Радіоактивність. Правила поведінки й дії населення при радіоактивних аваріях і радіоактивному зараженні місцевості»;

- ознайомити з поняттями гідродинамічно небезпечний об'єкт, зона затоплення;

- познайомити з основними гідротехнічними спорудженнями і їхнім призначенням;

- сформувати загальне поняття про причини гідродинамічних аварій і можливих наслідків;

- розвивати пізнавальний інтерес, пам'ять, мислення, уява, уміння працювати з тестами, книгою, слухати, виділяти головне, приводити свої приклади;

- виховувати відповідальність, працьовитість, екологічну грамотність.

Тип уроку: комбінований.

Форми й методи уроку: фронтальне опитування, тест, евристична бесіда, пояснювально-ілюстративний.

Обладнання: Підручник, робочі зошити, друковані зошити, дошка, тестові завдання, презентація, плакати по темі уроку

План уроку.

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання.

3. Досліджувані питання.

- Гідротехнічні спорудження.

- Гідродинамічно небезпечний об'єкт.

- Гідродинамічна аварія.

- Зона катастрофічного затоплення.

- Вражаючі фактори.

- Наслідку аварій.

4. Закріплення нового матеріалу.

5. Підведення підсумків уроку.

6. Повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

Націлити учнів на урок.

2 Вивчення нового матеріалу.

Ми живемо в країні з найбагатшими запасами водних ресурсів. Країна ніколи не випробовувала дефіциту води. Наші предки вгамовували спрагу із джерел і колодязів, і дуже тремтливо до них ставилися. Численні ріки й озера були джерелами видобутку риби, були сполучними водними шляхами, по яких ішли каравани з товарами в заморські країни. Уже в ХII столітті, щоб минути підступні пороги на ріках будувалися канали. Це перші інженерні спорудження на воді (не вважаючи мостів).

Чи можуть представляти яку-небудь небезпеку дані об'єкти? Відповідь на це питання ми одержимо сьогодні при вивченні нової теми: «Гідродинамічні аварії й гідротехнічні спорудження».

Що ж таке гідротехнічного спорудження й для чого вони призначені? Визначення на

Гідротехнічні спорудження – це інженерні або природні спорудження

для використання водних ресурсів або й для боротьби з

руйнівною дією води.

Гідротехнічні спорудження створюються з метою:

? використання кінетичної енергії води (ГЕС);

? меліорації;

? захисту прибережних територій від повеней (дамби);

? для водопостачання міст і зрошення полів;

? регулювання рівня води під час паводків;

? забезпечення діяльності морських і річкових портів (канали, шлюзи).

По призначенню гідротехнічні спорудження підрозділяються на:

? водопідбірні спорудження (греблі, загати, дамби);

? водопроводжаючі спорудження (канали, трубопроводи, тунелі);

? водозабірні спорудження призначені для забору води із джерела живлення (ріки, озера) з метою використання її для потреб гидроэнергетики, водопостачання або зрошення полів.

? водозбрасуючі спорудження призначені для скидання зайвої (паводкової) води з водоймищ, а також для пропуску води в нижній б'єф будинку гідроелектростанцій (ГЕС); Б'єф - це частина водойми: верхній б'єф розташований за течією вище греблі (шлюзу); нижній б'єф - нижче водонапірного спорудження.

? спеціальні спорудження призначені для підйому або опускання судів з одного рівня води на іншій (шлюзи, судоподъемники й ін.).

Всі ці об'єкти, безумовно необхідні в сучасних умовах для розвитку народного господарства, але вони потенційно небезпечні для людини й навколишнього середовища.

Гідродинамічно небезпечні об'єкт) – спорудження або природні утворення, що створюють різницю рівнів води до (верхній б'єф) і після нього (нижній б'єф), аварії на які можуть привести до катастрофічних наслідків

Хлопці, ми з вами підійшли до дуже важливому й хвилюючому всіх питанню. Що ж таке гідродинамічна аварія? Що навчаються відповідають за аналогією визначення аварій

Гідродинамічна аварія – це надзвичайна ситуація, пов'язана з виходом з ладу (руйнуванням) гідротехнічного спорудження або його частини й некерованим переміщенням більших мас води, що несуть руйнування й затоплення великих територій

Причини гідродинамічних аварій:

? природні явища або стихійні лиха (землетрусу, обвали, зсуви, зруйновані греблі паводковими водами, розмив ґрунтів, урагани й т.п.);

? техногенні фактори (руйнування конструкцій спорудження, помилки в проектуванні й експлуатації, зношування й старіння встаткування, порушення режиму водозбору й ін.);

? ЧС воєнного часу: сучасні засоби поразки (ССП) і терористичні акти.

Основним наслідком гідродинамічної аварії є утворення зони катастрофічного затоплення місцевості.

Зона катастрофічного затоплення – це частина зони затоплення в межах якої поширюється хвиля прориву, що викликає масові втрати людей, затоплення значної кількості населених пунктів, втрати с/г тварин, посівних площ, руйнування будинків і споруджень.

У зоні катастрофічного затоплення можуть виявитися небезпечні виробничі об'єкти. Значні ділянки місцевості через 15-20 мін звичайно виявляються затопленими шаром води товщиною від 0,5 до 10 м і більше. Час, протягом якого території можуть перебувати під водою, коливається від декількох годин до декількох доби.

Вражаючі фактори ГДА:

? хвиля прориву утвориться в нижньому б'єфі в результаті прориву греблі й стрімкого падіння величезних мас води, що змітають усе на своєму шляху. Швидкість хвилі прориву 3 - 25 км/год (у горах до 100 км/ч); висота хвилі - 2 - 12 м.

? загроза життю й здоров'ю людей: утоплення, переохолодження в холодній воді, нервово-психічна перенапруга.

Наслідку аварій на ГОО

? довгострокове руйнування ГТС, що тягне дефіцит електроенергії й спад виробництва;

? поразка людей, загибель тварин, руйнування будинків і споруджень, доріг, мостів, ліній електропередач хвилею прориву;

? руйнування системи водопостачання, каналізації, у результаті чого виникає небезпека виникнення інфекційних захворювань;

? затоплення більших територій, населених пунктів, змив родючого шару ґрунту;

? наноси, псування матеріальних цінностей водою, забруднення навколишнього середовища.

2. Підведення підсумків уроку.

Узагальнити теоретичні відомості, отримані на уроці.

3. Повідомлення домашнього завдання.