Дія ділення. Властивості частки. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: формувати в учнів навичок письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове та вміння розв'язувати ускладнені задачі на зведення до одиниці; формувати обчислювальні навички; виховувати старанність, позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; таблиці з умовами задач.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Вже дзвінок нам дав сигнал —
Працювати час настав.
Тож і ти часу не гай —
Працювати починай.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Гра-естафета

36 : 4                   32 : 8                 42 : 6
91 : 7                  72 : 6                  60 : 5
48 : 12                75 : 15                64 : 16
903 : 3                609 : 3                408 : 2

2. Робота за таблицею

а

38 200

8000

4560

а : 10

     

а - 100

     

а - 1000

     

3. Вправа на розвиток уваги

На дошці — таблиця, на якій у квадратах зазначено числа від 87 до 116. За командою вчителя учень має указкою показувати число й швидко лічити, знаходячи наступні числа.

101

90

91

107

103

95

108

98

102

99

88

109

94

106

87

110

92

100

114

96

111

93

116

104

105

115

89

112

97

113ІІІ. Повідомлення теми та мети заняття

IV. Основна частина

1. Каліграфічна хвилинка

- Запишіть вісім чисел, починаючи з 2333.

2. Повторення властивостей частки

- Як поділити число на добуток двох чисел?
- Як поділити суму чисел на подане число?
- Як поділити різницю чисел на подане число?

3. Розв'язування прикладів з коментуванням

1008 : 6                 936 : 4
903 : 7                  1104 : 8

4. Робота над рівнянням

- Складіть і розв'яжіть рівняння: якщо невідоме число збільшити у 8 разів, дістанемо 224.

?? Фізкультхвилинка
 
Всі руками — раз, два, три —
Плескати у нас майстри.
Руку вліво, руку вправо —
Це ви робите так вправно.
Ногу ставте на носок,
А тоді — на каблучок.
Все виходить дуже добре,
Ми танцюєм гопачок.
Раз — присіли, два — присіли,
Гарний настрій — добре всім.
Покружляли, повертілись
І за парти сіли всі.
 
26.02.2015-1с                   26.02.2015-1сс
 
5. Самостійна робота

?? Розв'язування задачі на знаходження площі

Довжина прямокутника 42 см, а ширина — у 6 разів менша. Чому дорівнює площа прямокутника?

6. Розв'язування прикладів з поясненням

285 299 : 7                504 078 : 6

7. Розв'язування задачі на зведення до одиниці

Трьома машинами за 5 год. роботи перевезли 90 т піску. Скільки тонн піску можна перевезти однією такою машиною за 8 год. роботи?
3 м, 5 год. — 90 т
1 м, 8 год. — ?

V. Підсумок заняття

- Що на занятті сподобалося найбільше?
- Що з раніше вивченого забулося і було повторено вами під час заняття?
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).