Мета: ознайомити учнів зі змінами, що відбулися в Київській державі за часів правління Ярослава Мудрого, розглянути зовнішню та внутрішню політику, з’ясувати значення діяльності князя для розвитку давньоруської держави; розвивати вміння працювати з текстом історичного джерела, аналізувати його, давати характеристику історичним діячам, виховувати повагу до історичного минулого України.

Обладнання: Підручники, атласи, робочі зошити з друкованою основою, ілюстрації ( „Ярослав Мудрий”, портрет Анни Ярославівни, собор Софії Київської, „Історія України у схемах та таблицях” Щедріної І.

Тип уроку: комбінований.

ХІД  УРОКУ :

1.Організація класу.

2. Перевірка домашнього завдання.

* Індивідуально, на картках.

1 рівень.

1. Пригадайте терміни, які означають:

* підкорення нижчого рівня вищому - ________

* поклоніння багатьом богам - ____________

2. Виберіть племена, які підкорив Володимир:

а) уличі б) тиверці в)в’ятичі г) древляни д) радимичі

3. Поясніть термін полюддя.

2 рівень.

1.Де прийняв хрещення Володимир?

2. Що таке „Змієві вали”?

3.У якому році відбулося хрещення Русі?

3 рівень.

1.Розкрийте значення діяльності князя Володимира для Київської Русі.

2.Поясніть вираз „Путята хрестив мечем, а Добриня – вогнем”.

4 рівень.

1. Розкрийте значення офіційного введення християнства на Русі.

2. Доведіть, що внутрішня політика Володимира Великого сприяла зміцненню Київської держави.

* Перевірка письмового домашнього завдання.

* Фронтальна бесіда за питаннями.

1. Яких змін зазнала територія держави за Володимира Великого? Покажіть в атласі.

2.Які заходи здійснив Володимир для зміцнення держави.?

3. Яка реформа мала найбільший вплив на подальший розвиток Київської держави?

4.Згадайте, коли помер Володимир Великий.

* Підсумок за домашнім завданням.

Київська держава за часів князювання Володимира стала однією з найбільших у Європі, досягла високого рівня військової могутності, економічного та культурного розвитку.

3. Ознайомлення з темою та метою уроку.

- Володимир помер, не залишивши розпоряджень щодо спадкоємця. Тому одразу після його смерті розпочалась братовбивча війна, переможцем з якої вийшов син на ім’я Ярослав. Сьогодні на уроці ми розглянемо Київську державу за часів правління Ярослава

Мудрого, дамо характеристику його діяльності, розкриємо значення зовнішньої та внутрішньої політики цього історичного діяча для держави. А також попрацюємо з текстом історичного джерела.

4. Вивчення нового матеріалу.

* Робота зі схемами та зошитами з друкованою основою.

Отже, давайте спершу розглянемо, як Ярослав прийшов до влади. В цьому нам допоможе таблиця 25, на стор.23 у „Схемах та таблицях...”

(Діти розглядають таблицю, вчитель коментує її зміст, потім діти виконують завдання за № 30 у зошитах з друкованою основою.)

* Робота з підручником.

За чотири роки братовбивчої війни Русь була спустошена. Тому Ярославові перш за все потрібно було навести лад у власній державі. Тож розглянемо, які зміни провів князь Ярослав Мудрий та за що він одержав це прізвище.

(Діти читають статтю „Внутрішня політика Ярослава” та виділяють головні віхи внутрішньої політики:

1. Створив перший збірник законів „Руська правда”.

2. Призначив Київським митрополитом Іларіона, який був першим митрополитом слов ‘янського походження.

3. Займався розбудовою Києва.

4. Піклувався про розвиток культури, а саме – з його іменем пов’язане будівництво соборів, переклад книг на слов’янську мову, літописання, створення шкіл, бібліотек.)

* Робота з історичним документом. Робота малими групами.

Найвидатнішою пам’яткою історії є „Руська правда”. Як ви гадаєте, чому?

Прочитайте уривок з цього документа та дайте відповіді на запитання:

1. Про які традиції руського суспільства іде мова?

2. Чому за вбивство та каліцтво встановлено однаковий штраф?

3. Як остання стаття показує положення смерда?

4. Чиї інтереси захищав цей кодекс законів?

* Розповідь вчителя.

Ярослав Мудрий приділяв увагу не тільки внутрішній політиці. Багато він зробив і для укріплення міжнародного авторитету держави. Перш за все треба відмітити , що саме за Ярослава Мудрого було усунуто печенізьку загрозу : у 1036 році князь разом зі своїми союзниками варягами на голову розбив степняків. Після цього вони вже ніколи не нападали на Русь. Відвоював назад у поляків землі, втрачені під час міжусобних війн.

Встановив добросусідські відношення з країнами Західної та Центральної Європи, закріпивши їх династичними шлюбами.

( Робота зі схемою „ Династичні шлюби за Ярослава”)

Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого

Такі династичні шлюби сприяли підвищенню авторитету Київської держави та впливу на міжнародну політику.

* Самостійна робота.

А зараз, використовуючи матеріал підручника ( стаття „ Ярослав Мудрий – людина та історичний діяч”) та завдання № 28, складіть історичний портрет Ярослава Мудрого.

( Так як матеріал уроку закріплювався під час вивчення, то етапу „Закріплення вивченого матеріалу” немає.)

5. Підсумок уроку.

Зробіть висновок, який етап свого розвитку пережила Київська Русь в роки князювання Ярослава Мудрого?

6. Домашнє завдання. § 11, питання та завдання до тексту.