Від Богдана до Кирила владу відбирали

 Мета: Перевірити і узагальнити знання, одержані учнями при вивченні теми; розвивати уміння логічно мислити і аналізувати вивчені матеріали; використовувати кмітливість учнів для пошуку найбільш точної і повної відповіді на поставлене питання; розвивати уміння аргументувати свої відповіді; залучати до активної роботи на уроці максимальну кількість учнів.

Обладнання: Портрети українських гетьманів, карта України, література про гетьманів, учнівські реферати.

Тип уроку: Перевірка і узагальнення знань.

Епіграф:

Тільки тим історія належить,

Хто сьогодні бореться й живе.

В. Симоненко

Хід уроку.

І. Організація учнів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Визначний український історик Д. Яворницький писав: „Багатостраждальна Україна... Скільки сумних і веселих спогадів зринає у моїй уяві при одному цьому слові.

Так-бо, тут де не ступни, усюди натяк на славне і гірке минуле наших предків. Скільки ж то було тут великих і славних героїв!" Але ж, разом з тим, „... у нас відступників так много," - писав Іван Франко.

На протязі багатьох уроків ми з вами вивчали події, що відбувалися в Україні в другій половині XVII - XVIII століття, і змогли переконатися, яким складним і неоднозначним був цей період нашої історії. Складним і визначальним, бо визначив нашу долю на декілька століть.

Сьогодні у нас підсумково-узагальнювальний урок, в назву якого винесено народну мудрість „Від Богдана до Івана владу відбирали".

Хто ці гетьмани?

Чому саме про цих двох гетьманів згадує народна мудрість?

Мета нашого уроку - це підсумок вивченого, і спроба узагальнити одержані знання, розібратися в причинах, що привели Україну до втрати своїх прав і вольностей.

Допомогою, підказкою нам будуть дати, слова, географічні назви, імена. Щоб швидше налаштуватися на роботу, пропоную провести невеликий „Бліц-турнір"

1. Головний символ влади гетьмана.(Булава)

2. Орган влади російської адміністрації в Лівобережній Україні у XVIII ст. (Малоросійська колегія)

3. Виборна особа в Запорозькій Січі, яка зосереджувала в своїх руках найвищу військову, адміністративну та судову владу. (Кошовий отаман)

4. Відзнаки та атрибути влади козацької старшини. (Клейноди)

5. Центральне укріплення козаків. (Запорозька Січ)

6. Автор першої Конституції України. (П. Орлик)

7. Назва останньої Запорозької Січі. (Нова або Покровська)

8. Місце, де К. Розумовський збирався побудувати університет. (Батурин)

9. Багатогалузеве хутірське господарство запорожців фермерського типу. (Зимівник)

10. Кого називали „соловецьким в'язнем"? (П. Калнишевського)

11. Місто, де відбулася „чорна рада". (Ніжин)

12. Період глибокої кризи української державності, фактичної громадянської війни. (Руїна)

13. Назвіть українських гетьманів, які були нагороджені орденом Андрія Первозданного. (І. Мазепа, К. Розумовський)

14. Містечко в Україні, де гетьман І. Виговський розгромив російське військо у 1659 р. (Конотоп)

15. Ім'я гетьмана, що започаткував Гетьманщину. (Б. Хмельницький)

Отож, саме з ім'ям Б. Хмельницького пов'язано утворення Гетьманщини і розбудова української державності. Початок - Визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Які атрибути державності мала Україна?

Україна сама не могла здолати сильного супротивника, яким була Польща. До кого звернувся Б. Хмельницький по допомогу?

Тепер - визначальна подія в історії України - 1654 р. Які події пов'язані з цією датою?

Чому союз був саме з Москвою?

На вашу думку, це була „фатальна помилка" гетьмана чи реальна необхідність?

Який документ засвідчує цей союз?

Які права і вольності одержала Україна згідно з „Березневими статтями"?

Який статус отримала Україна?

Москва почала порушувати „Березневі статті" ще за життя Б. Хмельницького. Свідченням цього - Віленське перемир'я . Хто уклав це перемир'я?

Чому Б. Хмельницький вважав це перемир'я віроломством?

Що завадило втілити в життя плани союзу зі Швецією?

1657 р. - рік смерті Б. Хмельницького. Цей рік подарував Україні двох гетьманів. Назвіть їх.

Яким бачилося Виговському майбутнє України?

Проти кого він спрямовував свою боротьбу?

Рік 1658 багато в чому визначальний для України. Цей рік - початок гірких подій в нашій історії. Яких?

Про Руїну Середньовічний поет писав такі слова:

„Суне сила велика в бідну Україну,

Котра тридцять вже років плаче на руїну,

Геть обдерта з багатства ворогами чужими,

Та найбільше у чварах між синами своїми.

Розшматована тими, що в злій ворожнечі

Хату жаром спалили із власної печі!

Боже, Боже! В ці літа люто тне щербата -

Батька син убиває, брат іде на брата."

Яким було становище в України в період Руїни?

Завдання на дошці: заповнити таблицю „Угоди українських гетьманів з московською державою".

Рік

Гетьман

Назва угоди

1665

1669

1772

Ю. Хмельницький

І. Брюховецький

І. Мазепа

„Березневі статті"

„Переяславські статті"

„Глухівські статті"

„Конотопські статті"

Народна мудрість свідчить: „Від Богдана до Івана не було гетьмана". Про якого гетьмана Івана йде мова?

Чим він заслужив таку честь, щоб його ім'я було поставлене поруч з іменем Б. Хмельницького?

Цьому гетьманові найбільше дісталося від істориків та можновладців. Ким тільки називали його! Як ви оцінюєте його вчинок?

Говорячи про гетьманів, ми не можемо не згадати ім'я П. Орлика. Хто він?

Чому, на вашу думку, Петро І обіцяв за голову П. Орлика стільки золота, скільки вона важить?

Хто був останнім гетьманом України?

Батьківську долю К. Розумовського можна вважати щасливою. Троє його синів стали видатними людьми. Олексій - сенатор, міністр народної освіти; Андрій - дипломат, близький приятель композиторів Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена (останній присвятив йому три своїх квартети); Григорій - один із перших визначних геологів Російської імперії, почесний член кількох академій наук, відкрив новий мінерал, названий на його честь „Розумовськіт". Чи вважаєте ви щасливою долю К. Розумовського як політика?

Подумайте, чи міг К. Розумовський запобігти ліквідації Гетьманщини?

Коли і хто скасував Гетьманщину?

У 1667 р. запорозькі козаки послали гетьману І. Брюховецького листа, в якому були такі слова: „...Ми, запорожці, поки живі, будемо стояти за свої права й вольності, що ж до тих хто хоче одібрати у нас ці права, то нехай всі державці пам'ятають, що, як невидющому не встрелити нікого, так і їм даремно намагатися одібрати од нас нашу волю". Пройшло трохи більше 100 років - і у запорожців відібрали все - Січ, волю, клейноди, землю, Україну, залишилися тільки слова . Коли таке сталося? Чому?

У 1783 р. цариця Катерина ІІ видала указ, в якому зазначалося: „Для певного правильного одержання казенних прибутків, щоб запобігти втечам і обтяженню поміщиків, кожному з поселян залишитися на своєму місці, де він записаний останньою ревізією..." Чому лише більше ніж через 100 років царизм юридично оформив кріпосне право в Україні?

Отже, давайте підведемо підсумок і спробуємо з'ясувати: чому так сталося? Чому і хто „владу відбирав" в Україні?

Прислів'я творить народ, тому я дозволила собі дещо змінити слова, винесені на тему нашого уроку: „Від Богдана до Кирила владу розгубили". Чи є доля правди у цих словах?

Говорячи „владу розгубили", кого ми маємо на увазі і чому?

Отже, як ми з вами з'ясували, внутрішні та зовнішні фактори були визначальними у долі України, і вона втратила свої права й вольності, поступово перетворилася на колонії Російської імперії.

Історія вчить: хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. У кожного з нас живе те минуле, і ми несемо його у майбутнє. Історію не можна переписати. Зробити іншою, щось усправедливити, щось відкинути, але її слід уважно вивчити і зробити належні висновки, інакше ми приречені на повторення помилок. А це актуально і важливо саме сьогодні, коли Україна будує свою незалежну державу.

І насамкінець „історичний диктант"

1. Про кого з гетьманів іде мова?

Чого плачуть козаченьки?

Чого так голосять?

Бо щоб з ними оставався

Свого Байду просять.

Чого плачуть козаченьки

Такими сльозами

Бо вже Байда розпрощався

З тими молодцями... (Дм. Вишневецький)

2. „Той великий славний муж, що залишився на старі літа без нащадків із величезним майном, жертвував усім, щоб вибороти волю своїй батьківщині. Він не завагався зректися усього, що може бути найдорожче на цій землі, і віддав власне життя за визволення рідного краю" (І. Мазепа)

3. „Найбільший державний муж, що його коли-небудь мала Україна". (Б. Хмельницький)

4.

Дармо просиш в Петербурзі

У царя-тирана,

Не дозволив цар козацтву

Вибирать гетьмана

Бо задумав в Україну з Москвою зрівняти... (П. Полуботок)

 

5. Студент, гетьман, чернець, в'язень... (Ю. Хмельницький)

 

6.

„Але впав проклін на тебе

Від любимого народу -

Він не знав, що в добрій вірі

З бусурменом робиш згоду.

Братовбивчі свари, спори

Обертають край в руїну,

Ти зложив свої клейноди

І покинув Україну." (П. Дорошенко)

 

7. „У головних лініях своєї поведінки ішов  слідами Б. Хмельницького. Він же сам був співтворцем великих планів свого попередника. Основне прагнення його було запевнити Україні повну самостійність" (І. Виговський)

 

8. „...Він прагнув вирвати гетьманську булаву з рук П. Дорошенка і для досягнення цієї мети не зупинився ні перед якими засобами. Писав доноси на Дорошенка московському царю, шукав підтримки у Варшаві, запевняючи польський двір, що, коли стане гетьманом Правобережжя, буде в усьому слухняним васалом Варшави. Польща підтримала його, й у липні 1669 р. на раді біля Умані, де була зовсім незначна кількість козацтва, його обрано гетьманом". (М. Ханенко)

 

9. „Він був найвидатнішим представником першої української еміграції. Деякі політичні ідеї його мають ще й сьогодні своє актуальне значення". (П. Орлик)

 

10. „Сам новий гетьман був чоловік зовсім чужий Україні і її життю Він виріс у Петербурзі, був усім зв'язаний з петербурзьким панством". (К. Розумовський)

 

ІІІ. Підведення підсумків уроку.