Тема: Економічне становище України 1945-1950 рр.

Мета: Розкрити зміст процесу відбудови та його особливостей в Україні. Охарактеризувати причини та наслідки голоду 1946-1947рр. та рівень життя і побут населення після війни. Поглибити навички, порівнювати та зіставляти історичний матеріал , робити його узагальнення та систематизації.

Виховувати в учнів відразу до насильства в будь-якій формі.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання: підручник, документи, тематична карта, роздатковий матеріал.

Основні поняття: Відбудова, голодомор.

Основні дати: 1946-1947рр. - голод, 1947р. - грошова реформа.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

 2. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування.

-        Яких адміністративно-територіальних змін зазнала УРСР в результаті 2-ї світової війни? Які договори були підписані?

-        Як змінилось геополітичне становище УРСР в результаті адміністративно-територіальних змін?

-        Яку мету переслідувало радянське керівництво, створюючи в республіках в 1944р. Комісаріати Закордонних справ?

-        Коли Україна була прийняти до ООН як країна - засновниця?

-        Коли Україна обиралася непостійним членом Ради Безпеки ООН?

-        Який головний результат міжнародної діяльності УРСР в повоєнні роки?

-        Чи була політика українського представництва в ООН незалежною? Відповідь обґрунтуйте.

3. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

-        Відбудова та її особливості в Україні.

-        Голод 1946-1947рр.

-        Рівень життя та побут населення.

4. Особливості відбудови в Україні ( вчитель, розкриваючи питання, разом з учнями робить узагальнення , які ті записують в зошит):

-        Значні масштаби відбудовчих робіт.

-        Відмова від західної фінансової та технічної допомоги.

-        Ставка робилась на важку промисловість.

-        Відбудова здійснювалась за чітким державним планом.

-        Економіка України відбудовувалась як частина загальносоюзної економічної системи.

-        Ускладнення відбудовчого процесу голодом 1946-1947рр.

-        Нестача кваліфікованої робочої сили, устаткування.

-        Скасування карткової системи, проведення грошової реформи 1947р.

 5. Голод 1946-47рр. Актуалізація опорних знань:

-        Скільки разів українцям довелося пережити голод?

-        Чому їх називають голодоморами?

-        Які наслідки вони мали для України?

Вчитель запрошує учня, який готував реферат, для доповіді по цьому питанню. А учні уважно стежать за розповіддю та фіксують в зошитах причини та наслідки голоду 1946-47рр.

Учні разом з вчителем опрацьовують документ і відповідають на запитання.

6. Рівень життя та побут населення. 

Учні самостійно читають пункт параграфа  та визначають зміни чисельності населення, оцінюють рівень його життя та характеризують грошову реформу 1947 р. та її наслідки. Після опрацювання матеріалу вчитель ініціює обговорення.

7. Закріплення нових знань. Бесіда за запитаннями.

-        Коли розпочалася відбудова господарства РСРС?

-        Що ускладнювало процес відбудови?

-        Які галузі господарства відбудовувались в першу чергу7

-        Чим був зумовлений голод 1946-47рр.?

-        Яких демографічних втрат зазнала Україна?

-        Коли в основному було завершено процес відбудови?

8. Вчитель робить підсумок уроку, систематизує і узагальнює матеріал, виставляє оцінки і оголошує домашнє завдання.

Пояснення домашнього завдання. Опрацювати пар 13. (останній пункт), пар. 14 (1,3 пункт), вчити по конспекту, написати повідомлення про Йосипа Сліпого - останнього метрополита греко-католицької церкви.