Мета:
- формування предметних компетентностей: дати учням уявлення про пам'ять комп'ютера; ввести поняття "носії інформації"; розвивати пам'ять, уяви, мислення; виховувати інтерес до інформатики;
- формування ключових клмпетентностей : спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами, уміння навчатися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальні та громадянські компетентності.
Обладнання: комп'ютери, відеоролик, презентація, інтерактивна вправа.
Тип уроку: урок формування знань, умінь та навичок.
Освітні галузі: інформатична, мовно-літературна.


Хід уроку
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Організаційний момент
2. Актуалізація опорних знант
- З давніх-давен люди спостерігали за природою, навколишнім світом та намагалися зберегти отриману інформацію. Зберігали її у вигляді малюнків на стінах печер, на глиняних дощечках, бересті, папірусі.
- На чому не можна зберегти повідомлення? (на диску, плівці, у золоті, книзі тощо)
- Усі ці та інші предмети, за допомогою яких зберігаються повідомлення, ми можемо назвати носіями інформації.
- Чи всі носії однаково довго можуть зберігати інформацію?
- Чи на всіх носіях можна зберегти будь-яку інформацію?
3. Повідомлення теми та мети уроку
- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся відповіді на ці запитання.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Вивчення нового матеріалу
1) Робота за підручником (с. 38).
Читання з компентуванням
Учні читають текст "Навіщо потрібна пам'ять", коментують зміст.
Розповідь за малюнкоми
- Складіть розповідь за малюнками, як ви отримуєте, опрацьовуєте, зберігаєте в відтворюєте інформацію.
Школярі презентуют свої розповіді, з' ясовують значення поняття "носій інформації".
Вправа" Мікрофон"
- Згадайте, які носії використовувалися і виклристовуються для зображення інформації. У вигляді яких повідомлень?
2) Перегляд відеоролика.
Учні переглядають відеоролик, дають відповіді на запитання.
(youtu.be/9f5IyIMd-V)
-Як передавали та зберігали повідомлення в давнину?
-Що називають носіями повідомлень?
-Що таке пам'ять комп'ютера?
-Що належить до сучасних носіїв повідомлень?
-Що ми розуміємо під поняттям "дані"?
-Які слова було зашифровано в ребусах? (Носій, диск.)
3) Гра "Так чи ні: діалог з комп'ютером".
Педагог загадує слово - назву носія інформації. Школярі поставити запитання, на які можна відповісти "так" чи "ні". Якщо повторюються або учні ставлять неправильні запитання, комп'ютер (роль якого виконує вчитель), дає збій (це може бути дзижчання обо якийсь інший звук).
Наприклад:
- це сучасний носій?
- так.
- він великий?
- ні.
- це зошит?
- дз-з-з-з.
4) Робота в парах
Один учень називає спосіб подання інформації, а інший пропонує носій даних. Потім школярі міняються. 5) Перегляд презентації.
Учні переглядають та аналізують презентацію "Носії даних". Зберігання інформації".
(metodportal.com/node/70770)
6) Вправа на увагу" Чи все на місці? "
Підготувати кілька вправ яскравих картинок. На них мають бути предмети, які, на перший погляд, важко помітити. Учні детально розглядають зображення, звертаючи увагу на кожну деталь. Педагог запитує дітей про кількість побаченим предметів, їхнє розташування тощо.
Перемагає той, хто назве більшу кількість предметів.
2. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях
1) Робота за підручником (с. 40).
Метод "Спрямоване читання"
Читаючи текст, школярі дають відповіді на поставлені запитання. Читають із зупинками, обговорюють прочитана.
- Про які пристрої зберігання інформації ви дізналися?
- Як дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера?
2) Вправа" запитання - відповідь".
- Чи може комп'ютер працювати без процесора?
- Без процесора, материнської плати та оперативної пам'яті комп'ютер практично не існує.
- Які пристрої комп'ютера розміщені всередині системного блоку?
- У системному блоці розміщені: блок живлення, материнська плата, магістраль (системна шина), процесор, звукова карта, відеокарта (графічна карта), накопичувачі.
- На чому записують інформацію, яку хочуть зберегти?
- Збереження повідомленнь здійснюється на жорсткий магнітний диск(вінчестер), флеш-накопичувач, оптичний диск, зовнішній жорсткий диск, карту пам'яті.
- Що і як можна зберігати в пам'яті комп'ютера?
- Пам'ять комп'ютера розділяють на два види: внутрішню та зовнішню. Внутрішня пам'ять - пам'ять для зберігання програм і даних, які в конкретний момент часу беруть участь в обчисленняюі процесором. Зовнішнія пам'ять - пам'ять для довгострокового зберігання інформації.
3) Практична робота.
Завдання 1. Дізнатися, на яких зовнішніх запам'ятовуючих пристроях комп'ютера можна зберігати файли.
Школярі читають порядок виконання практичної роботи (підручник с. 41), виконають завдання, роблять висновок.
Завдання 2. З'ясувати, яку зовнішню пам'ять має ваш комп'ютер. Які ще зовнішні запам'ятовуючих пристрої можна під'єднати до нього?
4) Довідкове бюро.
Учні читають з коментуванням повідомлення із рубрики "Довідничок" про першу зовнішню пам'ять комп'ютера - дискета (підручник с. 41).
5) Вправа для профілактики зорової втоми
3. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації
1) Творча робота
Завдання. Вигадати і намалювати пристрій для збереження інформації; описати його.
2) Дослідницьке завдання.
- Користуючись поданим кодом, закодуйте зображення за зразком (підручник с. 42). Створіть власні зображення, які можна закодувати за допомогою цифр 0 і 1.
3) Дослідницька лабораторія.
- Чому сучасні носії інформації називають цифровими?
Дослід 1
- Як зберігати повідомлення за допомогою цифр? (Учні зачитують пояснення з підручника с. 42).
Дослід 2
- Дослідіть, скільки кольорів і літер можна закодувати послідовностями з трьох цифр, використовуючи цифри 0 і 1.
Учні виконають досліди, роблять висновки.
4) Рубрика "Довідничок".
- Прочитайте в підручнику (с. 42), як зберігаються дані на запам'ятовуючих пристроях.
5) Інтерактивні вправи.
Школярі виконають інтерактивні вправи " Знайди пару". Можна провести у вигляді змагання, визначивши кращого знавця пристроїв.
learningapps.org/watch?=p3r3vor6n17 ; learningapps.org/watch?v=p4saqz0c517)
6. Рубрика "Скарбничка цікавого".
Учні читають повідомлення в підручнику (с. 41) про перший український електронний словник.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
1. Інтерактивна вправа
Школярі виконають завдання інтерактивної вправи "Збереження інформації. Носії інформації".
Охочі коментують виконане завдання.
(sites.google.com/sate/interaktivpravi4klas/4-klas-tema-5-informacia/31-zberiganna-informaciie-nosiie-informaciie)
2. Самоперевірка
Учні дають відповіді на запитання для самоперевірки (підручник с. 42).
3. Рефлексія. Технологія "Ромашка Блума"
"Ромашка Блума" - квітка з шести пелюсток - шість типів запитань
Перша пелюстка(проста) - Які є види пам'яті комп'ютера?
Друга пелюстка(уточнювальна) - Які є пристрої зберігання інформації?
Третя пелюстка(пояснювальна) - Чому існує багато носіїв даних?
Четверта пелюстка(творча) - Які нові носії інформації можна створити?
П'ята пелюстка(оцінювальна) - Який із носіїв інформації найдавніший?
Шоста пелюстка(практична) - Якими запам'ятовуючими пристроями ви користуєтеся найчастіше?