Мета:
-формування предметних компетентностей: дати уявлення про сфери застосування сучасних комп'ютерів; учити наводити приклади використання сучасних комп'ютерів у різних сферах діяльності людини; спонукати цікавість до інформатики;
-формування ключових клмпетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності ) мовами; уміння навчатися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальна та громадянські компетентності.
Обладнання: комп'ютери,м'яч, таблиці, діаграми, тест, інтерактивна вправа.
Тип уроку: урок формування знань, умінь та навичок.
Освітні галузі: інформатична, мовно-літературна.


Хід уроку
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Організаційний момент
2. Актуалізація опорних знань
1) "Мозковий штурм"
-Чи вважаєте ви комп'ютер надзвичайним винаходом людства?
2) Вправа "Пригадай!".
-Пригадайте та назвіть пристрої роботи з інформацією.
-Пристрій, який може виконувати обчислення. (Калькулятор)
-Зручний для, які часто працюють у різних місцях.(Ноутбук)
-Різновид переносних комп'ютерів, основне призначення яких - робота в Інтернеті. (Нетбук)
-Пристрій, який може визначити шлях для будь-якого місця. (Навігатор)
-Пристрій, який може запам'ятовувати звуки. (Диктофон)
Діти називають пристрої,а педагог розміщує їхні зображення на дошку.
3. Повідомлення теми та мети уроку
-Сьогодні на уроці ми ознайомимося із сучасними комп'ютерами та їх застосуванням.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Вивчення нового матеріалу
1) Технологія " Сітка Елвермана"
-Організуйте дискусію в класі, обговоріть проблему. (Кожен учень робить свій висновок щодо поставленої вчителем проблеми.)
Так Проблема Ні
Комп'ютер тільки виконує те , що наказує йому людина.

2) Розповідь учителя.
-Де використовують комп'ютери?
Комп'ютерні технології застосовують у виробництві, промисловості, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв'язку і системах управління транспорту, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп'ютерних технологій. Комп'ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій.
Школярі читають та обговорюють статтю в підручнику (с.34) про застосування комп'ютерів.
3) Робота з підручником (с.34-35).
Робота в групах
-Розгляньте малюнок. Обговоріть у групах, де використовуються комп'ютери.
"Асоціативний кущ"
-Якими бувають комп'ютери? (Відповіді дітей). Прочитайте про це в підручнику та складіть "Асоціативний кущ" про види комп'ютерів.
Наприклад:

Словникова робота
Вправа "Міркуємо!"
-Поміркуйте, комп'ютер якого виду ви візьмете в подорож. Чому?
4) Дихальна вправа "Жабки" (скреготання).
Рот напіввідкритий, губи розтягнуті. Язик торкається піднебення. Втягнути повітря, намагаючись не рухати язиком.
Губи міцно стиснути, щоки надути. Швидко переганяти повітря то за ліву, то за праву щоку. Верхню губу намагатися підняти якомога вище до носа.
2. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях
1) Робота за підручником (с.36).
Стратегія "Поміч"
Завдання. Прочитати текст про пристрої персонального комп'ютера; проаналізувати зміст.
Педагог ознайомлює школярів з маркувальними знаками і пропонує їм під час читання ставити їх олівцем на полях тексту.
Орієнтовані позначки:
"V" - це я знаю;
"+" - нова інформація
"-" - суперечити тому, що мені відомо
"?" - незрозуміла інформація
Після читання учні обговорюють результати в класі, вчаться формулювати свої висновки щодо навчального матеріалу.
Робота за схемами
-Розгляньте схеми. Згадайте, які пристрої входять до складу комп'ютера. Поясніть їхнє значення.
2) Практична робота.
Завдання. Намалювати сучасний персональний комп'ютер.
Школярі читають порядок виконання завдання в підручнику (с.37), виконують та презентують свою роботу.
3) Вправа "Гаряча картопля".
Роль "горячої картоплі" в цій вправі виконує м'яч, який учні передають (або кидають) ожне одному. Той, хто його спіймав, розповідає про одну з "професій" комп'ютера: діловод, особистий секретар, видавець, перекладач, бібліотекар, листоноша, лікар, обчислювач, архітектор, дизайнер тощо. Далі він кидає м'яч наступному учасникові.
4) Вправа для збереження зору " Дублери"
-Повертати головою в різні боки. Очима повторювати рухи голови.
-Витягнути руки перед собою. Сконцентрувати зір на кінчиках пальців, потім, на вдиху, підняти руки вгору. Продовжувати дивитися на пальці, не піднімаючи голови. Опускаючи руки, видихнути.
3. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації
1) Гра "Снігова куля".
Учитель пропонує учням по черзі називати складові комп'ютера, повторюючи всі пристрої, названі попередніми учнями.
2) Дослідницьке завдання.
- Дізнайтеся, які пристрої введення і виведення використовувати для:
-запису музики
-підготовки фотовиставки
3) Робота в парах.
- Наведіть три приклади різних видів комп'ютерів, з якими ви стикаєтесь у повсякденному житті. Визначте їхні спільні ознаки. Результати подайте діаграмою Венна. Порівняйте отриманий результат із діаграмою іншої пари.
4) Творче завдання.
- Вигадайте і намалюйте пристрій для введення та/ або виведення смакової, нюхової або дотикової інформації.
Охочі презентують свої роботи.
5) Розгадування кросворда.
Школярі розгадують онлайн-кросворд про пристрої комп'ютера. (learningapps.org/display?v=pnpepomjn01)
6) Дослідницька лабораторія.
Учні читають завдання з підручника (с.37), будують таблиці та діаграми за зразком, презентують свої роботи.
7) Рубрика " Чи знаєте ви..."
За кожну секунду комп'ютер робить від сотен тисяч до мільярда операцій. За кілька годин він здатен виконати стільки розрахунків, скільки не подужає гарний математик за все своє життя.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
1. Тест.
1. Смартфон - це кишеньковий комп'ютер, який має ще й функції...
Позначте один варіант відповіді:
-мобільного телефону
-факсу
-проектора
-мультимедійної дошки
2. Людині, яка часто змінює своє місцезнаходження, зручніше використовувати...
Позначте декілька варіантів відповіді:
-стаціонарний комп'ютер
-ноутбук
-персональний комп'ютер
-нетбук
3. Слово " портативний " означає...
Позначте декілька варіантів відповіді:
-невеликий за розмірами
-зручний для носіння із собою предмет
-який легко переміщувати з одного місця в інше
-стаціонарний.
3. Комп'ютер, установлений у певному приміщенні та постійно підключений до електромережі, -...
Позначок один варіант відповіді.
- стаціонарний
- портативний
- планшетний
- кишеньковий
5. Комп' ютер, який має властивості стаціонарного, але може поміститися навіть у портфелі, -...
Позначте один варіант відповіді:
- стаціонарний
- портативний
- планшетний
- кишеньковий
6. Найменший з-поміж усіх за розмірами вид персональних комп'ютерів, оскільки може поміститися навіть в кишені, має сенсорний екран -...
Позначте один варіант відповіді:
- стаціонарний
- портативний
- планшетний
- кишеньковий
7. Правильні назви різних типів комп' ютера -...
Позначте декілька варіантів відповіді:
-кишеньковий
-блокнотний
-настінний
-стаціонарний
-портативний
8. У яких пристроях в один пристрій об' єднано системний блок, монітор та інші пристрої?
Позначте декілька варіантів відповідей:
- портативних
- планшетних
- стаціонарних
- кишенькових
- ноутбуках
- нетбуках
2. Інтерактивна вправа "Класифікація пристроїв"
Школярі виконають інтерактивну вправу, розподіляючи пристрої на три групи:
- пристрої введення даних
- пристрої виведення даних
- пристрої зберігання даних
(learningapps.org/watch?v=p8y2g2zfj)
3. Самоперевірка
Учні дають відповіді на запитання для самоперевірки (підручник с. 37).