Тема: Виготовлення виробу з кількох деталей окремої форми: розмітка і вирізування заготовок.
Мета:1) навчальна: Ознайомити зі зразком виробу (полиця) і з процесом виготовлення його. Навчити аналізувати виріб (кількість деталей, їх форма, взаємне розміщення, спосіб з’єднання) на прикладі полиці. Закріпити знання про технологічну карту. Нагадати і закріпити уміння розмічати і випилювати заготовки по лініям розмітки для подальшого виготовлення виробу.
           2) виховна: виховувати бережливе ставлення до інструментів, почуття відповідальності і любові до праці, колективізм.
           3) розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, просторову уяву, увагу, пам’ять, просторове і технічне мислення.
Об’єкт праці: розмічені і вирізані заготовки для полиці.
Дидактичні засоби: зразок об’єкту праці (полиця), креслення, технологічна карта виробу, плакат "Пиляння".
Інструменти і матеріали: лінійка, олівець, кутник, ножівка та дошки розмірами: 600х200х25, 600х165х25, 250х200х25, 600х120х25, і брусок розміром 650х25х25.
Обладнання: верстак і лещата.
Трудові дії і прийоми: вимірювання, розмічання і пиляння.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку

1. Організаційна частина (3 хв.)
    Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявність спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери.
2. Оголошення теми, мети і завдань уроку (2 хв.)
    Тема нашого уроку сьогодні: Виготовлення виробу з кількох деталей об’ємної форми: розмітка і випилювання заготовок (запишемо в зошит). Також сьогодні я покажу вам виріб, який ми будемо робити і ознайомлю вас з процесом його виготовлення. На сьогоднішньому уроці ми також навчимося аналізувати виріб, тобто з якої кількості деталей він складається, їх форма, взаємне розміщення, спосіб з’єднання. Я допоможу вам закріпити знання про технологічну карту, яку ви вивчали раніше. І, безпосередньо, перед процесом виготовлення виробу нагадаю яким чином можна швидко і правильно розмітити та випиляти заготовки для подальшого виготовлення виробу.
3. Викладення нового матеріалу (20 хв.)
    Підкажіть будь-ласка, креслення якого виробу ми робили на минулому уроці. Це була полиця. Ось ви можете бачити її вже готовою (взяти в руки і показати учням). Цей виріб складається з кількох деталей об’ємної форми. Рахуємо разом: дві бічні сторони (показати), нижня полка, верхня полка, задня стінка і перемичка. Всього 6 деталей: одні з яких - дошки з відповідними розмірами, а інші, як, наприклад, перемичка є бруском, що в процесі виготовлення полиці, оброблюється рубанком, і тому має вигляд круглого профілю. Форма деталей зрозуміла? Всі подивіться сюди. Взаємне розміщення всіх деталей виробу перпендикулярне – під прямим кутом 900. Переходимо до способу з’єднання: деталі з’єднуються шкантами, дерев’яними чапочками, які проходять наскрізь одної заготовки і входять в іншу. Щоб з’єднання було міцніше використовуємо синтетичний клей ПВА. Поверхні, які склеюють, очищають від пилу й бруду. Після цього наносять клейовий розчин.
    Пишемо: Процес виготовлення всього виробу включає в себе основні дії:
вимірювання і розмітка - лінійкою, кутником і олівцем; випилювання - ножівкою; стругання - рубанком; свердління - коловоротом і на свердлильному верстаті за допомогою свердла; довбання – стамескою і киянкою; обпилювання – рашпілем і напилком; вирізання шкантів – ножем і ножівкою; з’єднання всіх деталей виробу –клеєм, шкантами і киянкою; шліфування наждачним папером (Дивись в технологічну карту)
    У технологічній карті вказують послідовність операцій технологічного процесу, креслять поопераційні ескізи, і зазначають види інструментів, що застосовуються для виконання відповідної операції.
    Розмічання – це нанесення на заготовку контурних, осьових і допоміжних ліній відповідно з кресленням.  Під час розмічання застосовують розмічальні і контрольно-вимірювальні інструменти. Лінії розмітки наносять олівцем, шилом або вістрям відповідного розмічального інструменту. До розмічального і контрольно-вимірювального інструменту відносять: лінійка, стрічковий метр, кутник, ярунок, транспортир, циркуль, малка, рейсмус, кронциркуль, нутромір.
    Пиляння деревини – процес різання її на частини пилками. Розрізняють ручне (застосовують пилки, полотна яких виготовляють із інструментальних сталей) і механізоване пиляння (здійснюється за допомогою ручних електричних дискових пилок та на верстатах). Зуби пилки характеризуються кроком і висотою. Форма зубів: косокутний – нахил у бік пиляння (повздовжнє пиляння), прямокутний (мішане пиляння), форма рівнобедреного трикутника (поперечне пиляння). Види пилок: лучкова, ножівка широка, ножівка вузька, ножівка з обушком, наградка, пилка фанерна.
4. Закріплення нового матеріалу (8 хв.)
    Для чого використовується технологічна карта?
    Що називають розмічанням?
    Що застосовують під час розмічання?
    Чим наносять лінії розмітки?
    Які інструменти відносять до розмічального і контрольно-вимірювального?
    Що називається пилянням?
    Яким чином розрізняють ручне і механізоване пиляння?
    Які ви знаєте форми зубів на пилках?
    Які види пилок існують?
5. Вступний інструктаж (12 хв.)
    Темою нашого практичного заняття розмітити заготовки і випиляти їх. Знову нагадую, що усі розміри, які вам будуть потрібні при виготовленні виробу є у вас в зошиті. Ті, що не зробили креслення полиці в своєму зошиті на минулому уроці, можуть користуватися моїм кресленням на дошці.
    Всі ви повинні пам’ятати, що перед тим як виготовляти будь-який виріб, ви повинні мати креслення. Обов’язково користуйтеся технологічною картою. Зараз я вам її роздам.
    А зараз підняли всі очі, дивимось на дошці і уважно слухаємо. Для того, щоб оцінка була позитивною обов’язково треба виконати точну розмітку. Тут були внесені деякі корективи розмірів. І ви будь ласка їх собі виправте. Я даю вам на це 3 хвилини. Знайдіть розміри в зошиті, які змінилися і виправте на ті які є на дошці.
Одразу, зачитуючи фамілії, а ви слухайте … розміри задньої стінки … змінилися на …
    Задачею сьогодні є підбирання заготовок після цього правильно розмітити відповідно до креслення та правильно випиляти за допомогою ножівки. Тобто об’ємом роботи для групи учнів (3 чоловіки) є три дії, які описані в вашій технологічній картці. Під час пиляння звертайте увагу на лінії розмітки, які повинні залишатися на заготовці, а не на обрізках. Також звертайте увагу на положення тіла при пилянні.
    Тепер, щодо організації робочого місця: інструмент, яким ви користуєтесь правою рукою, повинен лежати справа від вас, лівою – зліва, що частіше – прямо і ближче, тим, що користуєтеся рідко – далі.
    По-перше пропоную вам розпочати з бічних сторін, потім нижня полка, верхня полка і т.д. Одразу визначиться, хто які заготовки виробляє. Бажано, щоб бічні сторони виготовляв хтось один, най встигаючий у групі. За цей урок всі ми встигнемо розмітити і відпиляти, але запам’ятайте спішити нікуди не треба. Віднесіться до цього завдання серйозно. Де брати інструмент ви знаєте. На слідуючому уроці я роздам заготовки і перейдемо до виготовлення полки. В кінці нашого заняття кожна з робіт буде оцінена, оцінки я виставляю в журнал.

6. Самостійна практична робота і поточний інструктаж (30 хв.)
    А) Самостійна робота учнів
1) Зміст роботи учнів (вправи чи виготовлення виробів за документацією і т.п.)
2) Форма організації праці учнів (індивідуальна, групова, фронтальна)
    Б) Інструктаж вчителя
1) Форма проведення (індивідуальна, групова).
2) Зміст цільових обходів робочих місць учнів:
     1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;
     2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів;
     3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю;
     4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов і т.д.
3) Прийняття і оцінка робіт учнів.
В процесі роботи учнів у деяких виникають питання. Інструктаж проводиться в залежності від ситуації та роду запитань.
7. Заключний інструктаж і підведення підсумків (7 хв.)
1. Підведення підсумків практичної роботи;
2. Повідомлення оцінок за якість виробів кожного учня;
3. Визначення найкращої роботи з всіх учнів і демонстрування її;
4. Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків;
5. Загальна хар-ка заняття.
8. Завдання для виконання вдома (3 хв.)
Вдома ви повторюєте матеріал, який я дав вам на запис в зошит і повторюєте раніше вивчений матеріал стругання деревини рубанком. Прочитати цю тему треба в підручнику. На наступний урок обов’язково мати спецодяг. Ми будемо продовжувати виробляти полицю.  
9.    Прибирання робочих місць і закінчення уроку (5 хв.)