Тема: «Робота з файлами та папками»


Мета: набути практичних навичок в роботі з файлами та паками; створення, переміщення, копіювання; вміння працювати з програмою «Помошник» та дискетами. Розвивати спостережливість, увагу. Виховувати комп’ютерну грамотність.
Обладнання: комп’ютер
Тип уроку: урок засвоєння знань.
Час: 45 хв

План

1.    Організаційна частина
2.    Практична робота       
3.    Закінчення уроку  

Хід роботи


1.    Організаційна частина.
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи.


2.    Практична робота.

1) Зайняти робоче місце. Підготувати комп'ютер до роботи. З контекстного меню кнопки «Пуск» завантажити програму «Проводник».


2) На панелі інструментів натиснути кнопку «Поиск». На панелі «Помощник по поиску» вибрати «Настроить помощника». Познайомитися з анімаційними персонажами, вибрати той, що найбільше до вподоби.


3) Провести пошук документів у текстових файлах (за маскою файлу *tхt), які змінювалися протягом останнього місяця. Визначити кількість таких файлів.


4)Використовуючи додаткові параметри пошуку, провести пошук вище згаданих файлів лише на диску D (або С:).


5) Панель «Помощник по поиску» замінити на панель «Папки». Копіювати один із знайдених текстових файлів у власну папку, що на диску D (або С:). Копіювати одночасно ще 2-3 файли у власну папку.


6) Копіювати всі файли з власної папки на дискету. Переглянути зміст дискети і впевнитися, що файли знаходяться на ній. Файли відобразити списком, упорядкувати за іменем.


7) На панелі папок знайти «Корзину». Випорожнити «Корзину». Видалити власну папку з диска D: (або С:), відновити її з «Корзини». Копіювати з дискети всі файли у власну папку. Перейти в папку «Общие документи».


8) У папці «Общие документи» створити нову папку з ім'ям Транзитна, у якій створити дві нові папки з іменами Один і Два. Копіювати файли з власної папки, що на диску D: (або С:), в папку з ім'ям Один, перейти в папку з ім'ям Один. Закрити панель папок. Впорядкувати файли за розміром. В окремому вікні відкрити папку з ім'ям Два. Розташувати вікна папок зліва направ

9)   Перетягуванням копіювати з папки в папку: один файл, одночасно декілька суміжних файлів, одночасно декілька несуміжних файлів. Перемістити з папки в папку один файл, одночасно декілька суміжних файлів, одночасно декілька несуміжних файлів. Всі файли з папки з ім'ям Два перемістити в папку з ім'ям Один.


10) Дискету з відкритим віконцем встановити у дисковод. Спробувати відправити папку Один на дискету. Закрити віконце на дискеті і повторити спробу. Відкрити дискету і впевнитися, що папка з ім'ям Один знаходиться на ній. Перемістити папку з ім'ям Два на дискету.


11) Знайти у вікні диска А: в області інструментів кнопки «Переместить в» і «Копировать в». Якщо кнопок немає, то вивести їх. Папку з ім'ям Один ПЕРЕМІСТИТИ, а папку з ім'ям Два копіювати з дискети у власну папку, що на диску D: (або С:), використовуючи відповідні кнопки з області інструментів.


12) Виконати за допомогою файлового менеджера, наприклад, Total Commander, наступні дії: створити в папці «Общие документи» нову папку з ім'ям <Власне прізвище> та вкладену в неї папку з ім'ям <Власне ім'я>; копіювати з дискети папку з ім'ям Два у папку з ім'ям <Власне прізви-ще>, перемістити з дискети папку з ім'ям Два у папку з ім'ям <Власне ім'я>.


3.    Закінчення уроку.
Підведення підсумків уроку. Аналіз позитивних та негативних моментів у роботі учнів. Виставлення оцінок.