Тема уроку: Програма Провідник.
Мета уроку: Сформувати прийоми роботи у програмі Провідник. Розвивати практичні уміння. Виховувати інтерес до інформатики.
Тип уроку: Урок комбінований.
План уроку
1.    Організаційний етап
2.    Повторення
3.    Вивчення нового матеріалу
4.    Закріплення
5.    Заключний етап
Хід уроку
1. Організаційний етап
Учитель повідомляє тему уроку: Сьогодні, діти, ми вивчатимемо програму Провідник і операції, які вона може виконувати над папками і файлами.
2. Повторення
Запитання для повторення:
1.  Чому необхідне форматування дисків?
2. Які режими форматування вам відомі?
3.  Як виконати копіювання дискети, користуючись одним дисководом?
4. Як змінити мітку диска?
5.  Як отримати відомості про вільний простір на диску? Назвіть відомі вам способи.
6. Яка мета дефрагментації диска?
7. У чому полягає перевірка диска за допомогою ScanDisk?
3. Вивчення нового матеріалу
Програма Провідник. Робота з файлами та папками
Для роботи з файлами та папками у Windows 98 передбачено програму Провідник, яка встановлюється на комп'ютер разом із системою Windows. Інтерфейс Провідника нагадує інтерфейс вікна Мой компьютер (мал. 24.1), відрізняючись лише тим, Ідо у Провіднику робоча ділянка вікна розділена на дві частини: панель папок та панель вмісту.
Запуск Провідника та зовнішній вигляд вікна
Щоб запустити програму Провідник, клацніть правою кнопкою миші по кнопці Пуск та виберіть у контекстному меню опцію Проводник. Втім, Провідник ви можете запустити й з Головного меню, якщо пошукаєте його значок у групі Программы.
Після запуску у Windows 98 програми Провідник відкривається вікно, показане на мал. 25.1. У верхній частині вікна знаходиться рядок заголовка з кноп-
 
Мал. 25.1. Вікно програми Провідник
ками керування вікном (- , П, X), нижче заголовка знаходиться меню програми, що складається з опцій: Файл, Правка, Вид, Переход, Избранное, Сервис та Справка. Під рядком меню ви бачите панель інструментів та поле Адрес, у якому вказується поточна папка (слід зазначити, що назва поточної папки відображається також у рядку заголовка).
Основну частину вікна займає робоча ділянка, що складається з двох частин, розділених вертикальною межею. В лівій частині вікна (панель папок) ви бачите ієрархічну структуру дисків та папок, причому поточна папка буде позначена значком СІ. У правій частині вікна (панель вмісту) наведено список об'єктів, що містяться у поточній папці. Список об'єктів складається з колонок Имя, Размер, Тип, Изменен.
Ви можете змінити співвідношення розмірів лівої та правої частин вікна Проводник. Для цього наведіть покажчик миші на межу, що розділяє обидві частини вікна. Покажчик набуде форми двоспрямованої стрілки. Натисніть кнопку миші та пересуньте межу в потрібний бік, після чого відпустіть кнопку.
Не зупинятимемося на вмісті опцій меню Провідника - у цьому питанні ви легко зорієнтуєтесь у процесі роботи. Зазначимо лише опцію Вид, що керує зовнішнім виглядом вікна програми. За допомогою її можна вивести чи прибрати з вікна панель інструментів та рядок стану, вибрати спосіб подання об'єктів (великі значки, малі значки, список, таблиця), упорядкувати значки, поновити вміст вікна.
Розглянемо операції впорядкування об'єктів у вікнах програм у вікні Проводник. Виконайте команду Вид - Таблица або клацніть по кнопці Таблица на панелі інструментів. Список папок та файлів виявиться у вигляді таблиці з колонками Имя, Размер, Тип, Изменен ( дата останньої зміни об'єкта). Щоб провести сортування списку за значеннями у будь-якій колонці, клацніть один раз мишею по заголовку цієї колонки. При цьому відбудеться сортування списку у порядку зростання значень (наприклад, в алфавітному порядку - при клацанні по заголовку Имя). Повторне клацання по заголовку приведе до впорядкування списку у зворотному порядку.
Перегляд ієрархічної структури папок
За допомогою Проводника зручно досліджувати ієрархічну структуру папок (вона аналогічна структурі каталогів у MS-DOS). До речі, з цією можливістю програми Проводника пов'язана її назва, англійський варіант якої (Explorer) перекладається як дослідник.
Як було зазначено раніше, структура папок виводилася на панель, тобто у ліву частину вікна Проводник. Права частина показує вміст папки, що розкрита у лівій частині. Щоб визначити вміст будь-якої папки, потрібно знайти її на диску, а потім розкрити у лівій (чи правій) частині вікна. Папка розкривається подвійним клацанням по її значку (чи одиночним клацанням у режимі одиночного клацання). Після цього папка відображається значком розкритої папки €3, а її ім'я виводиться до адресного рядка* .
Рівні ієрархії папок визначаються вертикальними пунктирними лініями. Піктограми папок при переході з одного рівня ієрархії на інший зсуваються
Аналогічні дані наводяться у вікні властивостей папки (мал. 25.3, б). Це діалогове вікно також викликається з контекстного меню командою Свойства.
Для користувача, окрім властивостей файлів та папок, цікавою є інформація щодо логічних дисків комп'ютера, насамперед, загальний розмір диска, об'єм вільного простору. Ця інформація відображається у рядку стану вікна Проводник, який розташований у нижній частині вікна. Повнішу інформацію про диск можна отримати у діалоговому вікні властивостей, яке викликається клацанням правої кнопки по піктограмі диска (див. наступний параграф "Робота з дисками").
 
Man. 25.3. Дані про об'єкти: а - властивості файла; б - властивості папки
Ще раз про запуск програм та відкриття документів. Реєстрація файлів
З вікна Проводник (або Мой компьютер) ви можете легко запускати програми та відкривати документи. Для цього слід у правій частині вікна Проводник відкрити папку з бажаним файлом або його ярликом та двічі клацнути мишею по значку файла (або клацнути один раз, якщо встановлено режим одиночного клацання). Тобто при відкритті документа вам не потрібно спеціально запускати програму редактора, за допомогою якого було створено документ. Система зробить це за вас: вона завантажить редактор та відкриє в ньому потрібний вам документ.
Чому при клацанні по значку того чи іншого документа відбувається запуск потрібного додатка? У Windows існує поняття реєстрації типів файлів. Реєстрація -це встановлення зв'язку між типом файла та додатком, який має працювати з даним типом файлів. Для визначення типу файла використовується розширення його імені. Наприклад, розширення .bmp відповідає растровому графічному, doc - текстовому файлу у форматі Word тощо. Якщо даний тип файла зареєстровано, то подвійне клацання по значку файла приведе до запуску додатка, з яким пов'язаний цей тип файла, і до автоматичного відкриття самого файла. Реєстрація не поширюється на файли, що виконуються (ехе або com), які завжди запускаються безпосередньо з операційної системи.
Створення нових папок та ярликів
Оберіть у лівій частині вікна Проводника диск, на якому створюється нова папка. Послідовно розкриваючи папки, дійдіть до тієї папки, всередині якої міститиметься створювана папка. Відкрийте цю папку та викличте з меню Файл команду Создать — Папка. Цю саму команду можна викликати з контекстного меню клацанням правої кнопки миші у правій частині вікна Проводника.
Після виконання зазначеної команди у списку вікна з'явиться піктограма нової папки з порожнім підсвіченим прямокутником. Уведіть ім'я нової папки в цьому прямокутнику та клацніть мишею поза піктограмою папки.
Аналогічно створюється ярлик файла. У вікні Провідника (або Мой компьютер) клацніть правою кнопкою миші по значку файла і далі - по опції Создать ярлык. Програма створить ярлик та дасть йому ім'я, що за умовчанням починається зі слова «Ярлик...». Дайте ярлику коротке та інформативне ім'я, щоб ярлик добре розпізнавався. Для цього, залишаючи створений ярлик виділеним, натисніть на клавішу F2 і введіть потрібне ім'я до текстового поля під ярликом.
Копіювання файлів і папок
Оберіть вихідний об'єкт (файл або папку) у правій частині вікна Проводник і далі дійте за будь-якою зі схем, наведених нижче.
При натиснутій клавіші Ctrl перетягніть об'єкт лівою кнопкою миші до цільової папки в лівій частині вікна.
Правою клавішею захопіть об'єкт та перетягніть його до цільової папки. Відпустіть праву кнопку і у контекстному меню оберіть команду Копировать.
Клацніть правою кнопкою миші по вихідному об'єкту й оберіть у контекстному меню команду Копировать. Потім клацніть правою кнопкою у цільовому вікні або по значку цільової папки та оберіть у меню команду Вставить.
Оберіть команду Правка - Копировать (або натисніть кнопку Копировать в буфер на панелі інструментів), відкрийте папку, до якої збираєтесь скопіювати об'єкт, і далі виконайте команду Вставить з меню Правка (або натисніть кнопку Вставить из буфера).
Слід зазначити, що якщо цільова папка не відображена у лівій частині вікна Провідника, але на екрані є її зовнішня папка, то при перетягуванні об'єкта, що копіюється, кнопкою миші притримайте піктограму під значком зовнішньої папки, доки вона не розкриється. Після цього наведіть піктограму на цільову папку та відпустіть кнопку миші. За допомогою цього прийому ви можете спускатися вниз по структурі папок. Копіювати можна як окремий об'єкт, так і групу файлів чи папок. Виділіть цю групу та дійте так, як було описано.
Буфер обміну - це ділянка пам'яті комп'ютера, зарезервована для тимчасового зберігання будь-яких даних. Буфер обміну дозволяє виконувати операції' копіювання, вирізання та вставки файлів, папок, а також об'єктів і документів: малюнків, таблиць, фрагментів тексту тощо.
Переміщення файлів і папок
Цю операцію найпростіше виконати у вікні Проводник. Переміщення об'єктів виконується аналогічно операції копіювання, описаній у попередньому пункті, однак є деякі особливості. Так, при переміщенні об'єкта лівою кнопкою миші не потрібно утримувати натиснутою клавішу Ctrl. При переміщенні правою кнопкою з контекстного меню необхідно обрати команду Вставить, а не Копировать.
Видалення об'єктів. Папка Корзина
Для видалення одного чи кількох об'єктів їх треба виділити. Потім натисніть клавішу Delete (або використайте кнопку Удалить на панелі інструментів). На екрані з'явиться повідомлення про те, що система збирається видалити об'єкти. Клацніть кнопкою Да (OK) у діалозі повідомлення.
При видаленні файлів вони не знищуються з диска, а потрапляють до системної папки, що називається Корзина. Значок цієї папки розташований на робочому столі (мал. 21.3). Для повного видалення його треба видалити у папці Корзина так само, як видаляється файл у будь-якій іншій папці.
Файли та папки, що потрапили до корзини, можуть бути за вашим бажанням відновлені на попереднє місце. Отже, корзина дозволяє уникнути необдуманого видалення файлів. Щоб відновити видалені файли, клацніть двічі по значку Корзина на Робочому столі. У відкритому вікні Корзина (мал. 25.4) виділіть зі списку ті файли, які ви збираєтесь відновити, й оберіть команду меню Файл - Восстановить.
Рекомендується періодично очищати Корзину від «сміття», що в ній накопичується. Для цього існує команда меню Файл - Очистить. Можна вибірково чистити Корзину. Для цього виділяють файли, які потрібно видалити, і виконують команду Файл - Удалить. Операції видалення й очистки, виконані з вікна Корзина, не поновлюються.
4. Закріплення
Для закріплення учні виконують вправи на картках.
5. Заключний етап
Домашнє завдання: вивчити §9.