Тема уроку: Робота з об’єктами на робочому столі.
Мета уроку: Сформувати уміння виконувати основні операції з об’єктами на робочому столі. Розвивати практичні уміння. Виховувати відповідальність.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
План уроку
1.    Організаційна частина                                2 хв
2.    Повідомлення теми уроку                          1 хв
3.    Вивчення нового матеріалу                          20 хв
4.    Закріплення вивченого матеріалу                 20 хв
5.    Закінчення уроку                                          2 хв

Хід уроку
1. Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка учнів до роботи, створення позитивної емоційної сфери.
2. Повідомлення теми уроку
Тема сьогоднішнього уроку «Робота з об’єктами на робочому столі»
3. Вивчення нового матеріалу
На робочому столі, як і на звичайному робочому столі, містяться папки та окремі документи, необхідні користувачу. Але на відміну від звичайного робочого стола, на екрані папки і документи мають виг¬ляд значків — піктограм або, як кажуть, вони «згор¬нуті» в значки. У процесі роботи на екрані з'являються значки папок, документів, прикладних програм (виконуваних файлів), а також будь-яка кількість вікон.
Клацання лівою кнопкою миші на будь-якому об'єкті робочого стола робить цей об'єкт активним.
Подвійне клацання лівою кнопкою миші на значку:
прикладної програми — запускає її на виконання (як кажуть, завантажує програму);
папки — розкриває відповідне їй вікно;
документа — запускає на виконання прикладну програму, яка створила його.
Для швидкого доступу до папок, файлів, програм зручно користувати¬ся ярликами. Подвійне клацання на ярлику відкриває відповідний об'єкт. Видалення ярлика не призводить до видалення відповід¬ного об'єкта.
Кожний об'єкт Windows має своє контекстне меню. Клацан¬ня правою кнопкою на об'єкті виводить його контекстне меню на ек¬ран. Контекстне меню будь-якого об'єкта містить пункт Свойства. Обравши цей пункт (тобто клацнувши на ньому лівою кнопкою), ко¬ристувач може переглянути і змінити характеристики об'єкта.
На робочому столі завжди є значок папки Мой компьютер. За його допомогою можна отримати доступ до всіх дисків та інших пристроїв комп'ютера.
На робочому столі завжди знаходиться значок папки  Корзи¬на, в яку відправляються файли, що видаляються. Якщо в цій папці щось є, то вона виглядає «повною». Завдяки папці Корзина видалені файли не вважаються втраченими безповоротно, їх можна легко відновити. Очистити папку Корзина (зовсім видалити файли) мож¬на за допомогою контекстного меню цієї папки.
Як правило, на робочому столі розташовується значок папки |а| Сетевое окружение, який використовується для доступу до ресурсів локальної мережі.
Зовнішній вигляд робочого стола можна змінити. Для цього ви¬користовується його контекстне меню. Установіть курсор миші у будь-яке місце робочого стола, і клацніть правою кнопкою. На ек¬рані з'явиться меню.
Контекстне меню робочого стола дає змогу упорядковувати знач¬ки об'єктів на робочому столі за ім'ям, за типом , за розміром, за датою створення або останньої зміни, або автоматично, тобто в по¬рядку, запропонованому ОС. Обраний користувачем варіант буде по¬значений в підменю галочкою. Змінювати розміщення об'єктів на робочому столі (як і в будь-якому іншому вікні) можна методом Drag and Drop, тобто просто перетягуючи їх мишею на нове місце. Для цього слід «захопити» об'єкт лівою кнопкою миші і, тримаючи кноп¬ку натисненою, перетягти об'єкт. Відпускання лівої кнопки миші фіксує нове положення об'єкта.
Але якщо на робочому столі «безлад», то наводити порядок зруч¬ніше, скориставшись контекстним меню. Пункт Выстроить значки дає змогу вишикувати безладно розташовані значки рівними лі¬ніями. За допомогою контекстного меню можна також помістити на робочий стіл об'єкт, що міститься в буфері обміну (пункт Вставить), або його ярлик (пункт Вставить ярлык), створити нові — папку, яр¬лик якогось об'єкта, документ однієї з прикладних програм (пункт Создать). Під час створення нового об'єкта на робочому столі з'яв¬ляється його значок з курсором на підписі. Якщо ім'я об'єкта, запро¬поноване ОС, не влаштовує (часто так і буває), слід набрати на кла¬віатурі нове ім'я. Створювати порожній документ зручно, оскільки подвійним клацанням лівою кнопкою можна швидко відкрити відпо¬відну програму.
Користуючись пунктом Свойства контекстного меню, користу¬вач може змінити оформлення робочого стола. При виборі цього пункту на екрані з'явиться діалогове вікно.
користувач має
4. Закріплення вивченого матеріалу
Низький рівень
1.    Створити папку з власним Прізвищем
2.    Створену папку перейменувати в назву свого класу
3.    В папці  з назвою класу створити текстовий документ Блокнот
4.    Відкрити текстовий документ Блокнот, записати в ньому «Виконав(ла) П.І.Б»
5.    Зберегти даний документ на робочому столі

Достатній рівень
1. Упорядкувати всі об'єкти в папці Мои документы за типом файла
2. Згорнути папку Мои документы на панель задач
3. На робочому столі створити папку Зразок, у ній створити ще одну папку з довільним ім'ям. Виконати настройку папки Зразок, установивши параметри:
•    крупні знаки;
•    довільний фоновий малюнок жовтого кольору;
•    надписи червоного кольору.
4. Видалити папку Зразок до Корзини;
5. Відновити папку Зразок з Корзини.

Високий рівень
1. Створити на робочому столі ярлик для запуску програми Блокнот
2. За поданою схемою створити дерево катологу.
3. За допомогою контекстного меню визначити розмір папки Мои     Документи.
4. встановити загальний доступ до папки Компьютер

6.    Закінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.