Мета:

  • навчальна: закріпити знання, навчити прийомам роботи в Microsoft PowerPoint.
  • виховна: виховувати самостійність, наполегливість, любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття  відповідальності;
  • розвиваюча: розвиток інтересу до комп'ютерної техніки, уваги, пам'яті, уміння планувати свою роботу.

Тип уроку: Практична робота

План уроку

1.     Організаційна частина______________________________________2 хв.

2.      Повідомлення теми і мети уроку_____________________________2 хв.  

3.     Практична робота_________________________________________34 хв.

4.      Підведення підсумків уроку_________________________________5 хв.

5.     Визначення домашнього завдання____________________________2 хв.

Хід уроку

1. Організаційна частина.

Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи.

 

2. Повідомлення теми і мети уроку

Тема:  Створення презентації в  «Microsoft PowerPoint» на тему: Моє місто

Мета: закріпити знання, навчити прийомам роботи в Microsoft PowerPoint.

3. Практична робота

1.  Ввімкнути комп'ютер.

2.            Запустити програму Microsoft PowerPoint.

3.            Створити нову презентацію на тему «Моє місто»

4.            Зберегти   її   в   папку   «Мої   документи»   на   диску   С   під   ім'ям «Презентація».

5.            Зробити титульний слайд на якому повинна міститись інформацію про вас, номер вашого класу та заголовок.

6.            За допомогою команди «Вставка» - «Создать слайд» створити новий слайд і зі  списку можливих  варіантів вибрати  той,  який дозволяє вставити в презентацію картинку.

7.            В створений слайд вставити у нього картинку, які знаходяться на на диску D у папці „Моє місто” і підписати її.

8.            Створити ще 5 слайдів з довільною інформацією про Моє місто та фотографіями.

9.            За допомогою команди «Смена слайдов» контекстного меню зробити анімований перехід між слайдами на ваш вибір.

Завдання підвищеної складності

1.  Вибрати з контекстного меню команду «Фон» та змінити фон на всіх слайдах.

2.           Зробити так, щоб слайди змінювались кожних три секунди.

Питання для самоперевірки

  1. За допомогою якої програми можна створити презентацію?
  2. Як створюються слайди в презентації?
  3. Як вставити картинку в слайд?
  4. Як встановити зміну слайдів?
  5. Як змінити фон слайдів?

4. Підведення підсумків уроку

Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних  і негативних моментів у роботі учнів пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.

5.Домашнє завдання

Повторити матеріал який вам задавали на минулому уроці.