Тема уроку: Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури.

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати діалектико-матеріалістичний світогляд, формування понять про теплові явища.

Тип уроку: комбінований.

 Хід уроку.

 

1.      Організаційна частина уроку.

 

2.      Вивчення нового матеріалу.

Хто скаже, сьогодні тепло чи холодно на вулиці? Різні відповіді, різні міркування. Для одних – це тепло, для інших – ні. Говорячи про це, ми спираємося лише на  свої відчуття. І вже звичними для нас стали слова “холодно”, “тепло”, “гаряче”.

Якщо мені холодно, то це не значить, щодля всіх це відчуття таке ж саме.

За добу поверхня земної кулі дістає від Сонця більше тепла, ніж його могло б дати все пальне, спалене людством за 1000 років при теперішній різкій витраті. Проте ця гігантська енергія становить лише одну двомільярдну частку всієї кількості енергії, яку випро-мінює Сонце. Сонце шле своє тепло вже кілька мільярдів років.

-         А яким іншим способом можна отримати тепло, крім нагріван-ня на Сонці?

-         Отже, цих способів є багато. І тому людство узагальнило їх і зробило певні висновки.

Давайте проведемо такий дослід: Підігріємо воду в пробірці. Знявши її, кожен скаже, яка вона – тепла, гаряча, холодна чи інші якісь міркування.

Отже, скільки вас є в класі, стільки ж буде і думок.

Це свідчить про те, що за відчуттями тепловий стан можна оці-нювати досить обмежено.

Давайте проведемо ще такий дослід з різними посудинами.

-         Який ми можемо зробити висновок? (Людина за власним відчуттям не завжди може визначити тепловий стан тіла).

-         Що ми можемо сказати про нагріті тіла по відношенню до оточуючого середовища?

-         Більш нагріті тіла завжди віддають тепло менш нагрітим тілам.

-         Температури тіл, які перебувають у певному обмеженому просторі з часом вирівнюються і стають однаковими (наведіть приклади такого процесу).

-          Який висновок можна зробити на основі узагальнення власного досвіду?

-         Отже, більш нагріті тіла віддають тепло, охолоджуючись, ін-шим тілам, а менш нагріті тіла, контактуючи з ними, нагрі-ваються.

За звичайного перебігу теплових явищ температура тіл, які перебувають в теплообміні, з часом вирівнюється і стає в усіх тіл одинаковою. Тобто, в процесі теплообміну з часом встановлюється теплова рівновага.

Давайте розглянемо кусочок льоду. Що з ним буде відбуватися в різних випадках?

1)     Коли лід знаходиться у воді і температура води і льоду одна-кова?

2)     Температура льоду –100С, а води 00С?

3)     Який можливий ще варіант?

Для вимірювання температури тіл використовують спеціально призначені вимірювальні прилади, що називаються термометрами.

В 1742 році шведський вчений А.Цельсій побудував темпера-турну шкалу і виготовив термометр.

В основу вимірювання температур покладено знаходження функ-ціональної залежності певної властивості тіл від температури і побудова за нею температурної шкали.

В основу рідких термометрів (ртутного чи спиртового) покладено залежність об”єму рідин від температури.

Щоб кількісно визначити температуру тіла, недостатньо лише зафіксувати зміну об”єму рідини в колбочці. Необхідно також нада-ти їй числове значення, тобто, як кажуть у фізиці, проградуювати шкалу приладу. Для цього обирають опорні (реперні) точки, які повинні легко відтворюватись.

Реперними точками можуть бути температури плавлення льоду та кипіння води (00С і 1000С), які мають сталі значення за нормального атмосферного тиску.

Одиницю температури за шкалою Цельсія, називають градусом Цельсія.

Нині за міжнародною системою (СІ) за основну одиницю температури визнано Кельвін (позначається К), який за розміром рівний градусу Цельсія:

1К = 10С.

 

3.      Закріплення матеріалу.

1)       Як ви вважаєте, коли ми знімаємо покази термометра, то визна-чаємо температуру тіла чи температуру самого термометра?

2)       Як відомо, при вимірюванні температури змінюється не лише об”єм термометричної рідини, а й скляної колбочки, в якій вона міститься. Чи впливає це на покази термометра і як?

3)       Розв”язати вправу 2(1).

 

4.      Підсумок уроку.

 

5.      Домашнє завдання: §§1,2. Впр.2(2,3).